ฟิล์มเลนส์กล้องนาโนกันรอย Realme เลนส์ติดกล้อง นาโนติดเลนส์กล้อง Realme C20 Realme C21

"ฟิล์มเลนส์กล้องนาโนกันรอย Realme เลนส์ติดกล้อง นาโนติดเลนส์กล้อง Realme C20 Realme C21 ฟิล์มนาโนกันรอย Realme C20 Realme C21 นาโนกล้อง Realme C20 Realme C21 กล้องหลัง Realme C20 Realme C21ฟิล์มกันรอย ""นาโนกันรอยกล้องหลัง ของRealme เนียนไปกับตัวเครื่อง ดูหรู"" เป็นแบบติดเฉพาะตัวเลนส์ คุณสมบัติ -นาโนเลนส์กล้องหลัง Realme C20 Realme C21 -ป้องกันทั้งเลนส์กล้อง และ ฐานรอง ในชิ้นเดียว -นาโน กันรอยขีดข่วน กันกระแทก ดูหรูหรา สวยงาม วัสดุ: นาโน"

"ฟิล์มเลนส์กล้องนาโนกันรอย Realme เลนส์ติดกล้อง นาโนติดเลนส์กล้อง Realme C20 Realme C21

ฟิล์มนาโนกันรอย Realme C20 Realme C21 นาโนกล้อง Realme C20 Realme C21 กล้องหลัง Realme C20 Realme C21ฟิล์มกันรอย

""นาโนกันรอยกล้องหลัง ของRealme เนียนไปกับตัวเครื่อง ดูหรู""
เป็นแบบติดเฉพาะตัวเลนส์

คุณสมบัติ

-นาโนเลนส์กล้องหลัง Realme C20 Realme C21

-ป้องกันทั้งเลนส์กล้อง และ ฐานรอง ในชิ้นเดียว

-นาโน กันรอยขีดข่วน กันกระแทก ดูหรูหรา สวยงาม

วัสดุ: นาโน"

Data Sheet

  • Alfreds Futterkiste Maria Anders
  • Alfreds Futterkiste Maria Anders
  • Alfreds Futterkiste Maria Anders
  • Alfreds Futterkiste Maria Anders
  • Alfreds Futterkiste Maria Anders
  • Alfreds Futterkiste Maria Anders