ภาพวาดสีน้ำมัน ราคาตามขนาดภาพ

ราคาภาพเหมือน / Price for Portrait 
Size       ราคา 
12"x16"  3,000
14"x18"  3,500
16"x20"  4,000
18"x24"  4,500
20"x28"  5,000
22"x30"  5,500
24"x32"  6,000
24"x36"  6,500

มัดจำ 50% 

฿3,000

Data Sheet

  • Alfreds Futterkiste Maria Anders
  • Alfreds Futterkiste Maria Anders
  • Alfreds Futterkiste Maria Anders
  • Alfreds Futterkiste Maria Anders
  • Alfreds Futterkiste Maria Anders
  • Alfreds Futterkiste Maria Anders