แว่นตา Cosey play รุ่น 17401 C03

แว่นตา Cosey play
รุ่น 17401 C03
น้ำหนัก 55 กรัม
จมูก 17 มิลลิเมตร
ควาวยาวขา 145 มิลลิเมตร
วัสดุ: IT 99.99% Titanium

Facebook : https://web.facebook.com/clearvision.thailand.fanpage
Website: https://clearvisionsiam.com
Line ID : Clearvision.Thailand
Tel: K.Tee 097 994 6246, K.Alex 092 294 4561

Data Sheet

  • Alfreds Futterkiste Maria Anders
  • Alfreds Futterkiste Maria Anders
  • Alfreds Futterkiste Maria Anders
  • Alfreds Futterkiste Maria Anders
  • Alfreds Futterkiste Maria Anders
  • Alfreds Futterkiste Maria Anders