นาฬิกา Minimal BKK รุ่น Minimal Direction หน้าปัดขนาด 30 มม ไซส์เล็ก

"ชื่อรุ่น : Minimal Direction •Quartz - Japan •Water resistant •Unisex •PU Leather •Mineral Glass •Alloy case "

"ชื่อรุ่น : Minimal Direction
•Quartz - Japan
•Water resistant
•Unisex
•PU Leather
•Mineral Glass
•Alloy case
"

Data Sheet

  • Alfreds Futterkiste Maria Anders
  • Alfreds Futterkiste Maria Anders
  • Alfreds Futterkiste Maria Anders
  • Alfreds Futterkiste Maria Anders
  • Alfreds Futterkiste Maria Anders
  • Alfreds Futterkiste Maria Anders