ภาพวาขาวดำ

ราคาภาพเหมือน / Price for Portrait 
Size       ราคา 
12"x16"  2,000
14"x18"  2,500
16"x20"  3,000
18"x24"  3,500
20"x28"  4,000
22"x30"  4,500
24"x32"  5,000
24"x36"  5,500
ภาพคู่  เพิ่มราคา 50 % 
ภาพเดี่ยวเต็มตัว เพิ่มราคา 20%
มัดจำ 50% 

฿2,000

Data Sheet

  • Alfreds Futterkiste Maria Anders
  • Alfreds Futterkiste Maria Anders
  • Alfreds Futterkiste Maria Anders
  • Alfreds Futterkiste Maria Anders
  • Alfreds Futterkiste Maria Anders
  • Alfreds Futterkiste Maria Anders