นาฬิกา SEIKO King Turtle: Khom Yee Peng SEIKO Thailand 30th Anniversary Limited Edition

SEIKO King Turtle: Khom Yee Peng SEIKO Thailand 30th Anniversary Limited Edition

KHOM YEE PENG (SRPH35K) Prospex : Seiko Thailand 30th Anniversary Limited Edition ภาคเหนือ : ไซโก พรอสเปกซ์ รุ่นฉลองครบรอบ 30 ปี ไซโก (ประเทศไทย)
ตระการตาด้วยความสวยงามของโคมลอยนับพันบนท้องฟ้าในงานประเพณี “ยี่เป็ง” ณ แดนดินถิ่นล้านน

ระบบขับเคลื่อน   Mechanical (Automatic) เครื่อง 4R36 อัตโนมัติ สามารถขึ้นลานได้ด้วยมือ
รุ่น   SRPH 35K1
สีหน้าปัด   หน้าปัดส้ม ขอบเศรามิคสีดำ
หน้าปัด   หน้าปัดพรายน้ำชัดเจน กระจกคริสตัลแซฟไฟร์กันรอย
วัสดุตัวเรือน    Stainless Steel
วัสดุสายนาฬิกา   Stainless Steel สายนาฬิกาสำรอง สายยางสีส้ม
ระดับการกันน้ำ   ดำน้ำลึก 200 เมตร (20 ATM)
ขนาด   ตัวเรือน 45 มิลลิเมตร ความหนา 13.2 มิลลิเมตร หนัก 198 กรัม
พลังงานสำรอง 41 ชั่วโมง
ฝาหลัง     ทึบขันเกลียว
   - LumiBrite เรืองแสงในที่มืด
ความเที่ยงตรง   +45 -35 วินาทีต่อวัน

฿27,800

KHOM YEE PENG (SRPH35K) Prospex : Seiko Thailand 30th Anniversary Limited Edition ภาคเหนือ : ไซโก พรอสเปกซ์ รุ่นฉลองครบรอบ 30 ปี ไซโก (ประเทศไทย)

ตระการตาด้วยความสวยงามของโคมลอยนับพันบนท้องฟ้าในงานประเพณี

“ยี่เป็ง” ณ แดนดินถิ่นล้านนา“สวัสดีเจ้า” คือคําทักทายในภาษาเหนือที่มีความอ่อนช้อยและจัดัว่า ไพเราะที่สดุ ในบรรดาภาษาพื้นเมืองทั้งหมดก็ว่าได้ในทางเหนือนั้นจะมีเทศกาลหนึ่งที่มีเอกลักษณ์และความน่าสนใจโดยเฉพาะตัวอย่างานประเพณีที่เรียกว่า“ยี่เป็ง”

หรือเรียกว่า“ประเพณีเดือนยี่” ของชาวล้านนา เทศกาลที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้แวะเวียนไปถึงทางเหนือของประเทศไทยทกุๆปี เทศกาลนี้เป็น การลอยกระทงแบบล้านนาในคืนพระจันัทร์เต็มดวง

ซึ่งเชื่อว่การปล่อยโคมลอยนั้นเป็นการบูชาพระเกตุแก้วจุฬามณีบนสรวสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ หรือบ้างก็เชื่อวาเป็นการลอยเคราะห์ หรือสะเดาะเคราะห์ ให้เกิดความเป็นมงคลแก่ชีวิต ซึ่ง คําว่ายี่แปลว่าสอง และเป็ง หมายถึงเพ็ญหรือพระจันทร์เต็มดวงนนั่นเองความสวยงามของโคมนับพันบนท้องฟ้าในคืนวันเพ็ญนั้นถูกนํามาถ่ายทอดลงบนนาฬิกา Seiko King Turtle หรือตัวเรือนที่มีรูปทรงเหมือนกระดอง “เต่า ”

หน้าปัดทรงกลมคือตัวแทนของโคมลอยที่มีลักษณะโค้งมน ภายใต้รหัสั SRPH35K

ขอบหน้าตัวเรือน แบบเซรามิกสีดํารับกับสเกลสีส้มและสีครีมดูตัดักนอย่างกลมกลืนหน้าปัดเล่นระดับการไล่สีส้มกลืนไปกับขอบสีดำส่อถึงความสวยงามของแสงไฟในโคมลอยบนท้องฟ้าในคืนวันเพ็ญฝาหลังประทับสัญลักษณ์รูปโคมล้านนา

พร้อมระบุหมายเลขประจําตัวเรือน ผลิตจํานวนจํากัด เพียง 1,991 เรือนตามปีที่เริ่มจดทะเบียนอย่างเป็นทางการในประเทศไทย

มาพร้อมบรรจุภัณฑ์ออกแบบ ลวดลายตามคอนเซปต์ กล่องกํามะหยี่น้ำ เงินเข้ม ประทับตราสัญลักษณ์โลโก้ Seiko Thailand 30th Anniversary และ สัญลักษณ์ ”โคมล้านนา” สีทอง พร้อมสายยางคณุ ภาพสีส้ม

Data Sheet

  • Alfreds Futterkiste Maria Anders
  • Alfreds Futterkiste Maria Anders
  • Alfreds Futterkiste Maria Anders
  • Alfreds Futterkiste Maria Anders
  • Alfreds Futterkiste Maria Anders
  • Alfreds Futterkiste Maria Anders