เดินทางไป MBK CENTER

   
BTS

BTS สนามกีฬาแห่งชาติ (W1) มีทางเดินเชื่อมต่อที่สามารถเดินมาที่ MBK CENTER ได้

MRT

เปลี่ยนสถานีที่ MRT สีลม เพื่อเดินทางต่อด้วย BTS สถานีศาลาแดง มายังสถานี BTS สนามกีฬาแห่งชาติ (W1)

Airport Rail Link

เปลี่ยนสถานีที่พญาไท เพื่อเดินทางต่อด้วย BTS มายังสถานี BTS สนามกีฬาแห่งชาติ (W1)

ทางเรือ

ลงเรือที่ท่าเรือสะพานหัวช้าง และสามารถเดินต่อมาที่ MBK CENTER ได้

แท็กซี่

คุณสามารถระบุจุดหมายเพื่อตรงมายังที่ MBK Center ได้เลย

รถโดยสารประจำทาง

เดินทางโดย สาย 11, 16, 25, 29, 34, 36, 40, 47, 50, 72ก, 73, 93, 113, 159, 172, 177, 204, 501, 529, 542

ที่ตั้งแผนที่