โปรโมชั่นสุดคุ้มเดือนเมษายน MBK CENTER

โปรโมชั่นสุดคุ้มเดือนเมษายน MBK CENTER

MBK CENTER PROMOTION

ช้อปคลายร้อน  ดับร้อนทุกดีกรี

☀️ รูปแบบรายการ :

 • เฉพาะสมาชิก MBK PLUS

🛍️ รูปแบบโปรโมชั่น : 

 • รวมใบเสร็จจากการช้อป-อิ่มภายในศูนย์ฯ ครบ 1,000 บาทขึ้นไป รับบัตรกำนัลศูนย์ฯ มูลค่า 100 บาท (เฉพาะร้าน Starbucks, Timhorton) (จำกัดรวม 1,000 สิทธิ์/ ตลอดรายการ)

เงื่อนไข

- รวมใบเสร็จได้ 2 ใบเสร็จ (ใบเสร็จจากร้านเดียวกันไม่เกิน 1 ใบเสร็จ) / 1 สิทธิ์

- บัตรกำนัลสำหรับการซื้อสินค้าในร้านค้าที่กำหนดภายในศูนย์ฯ มูลค่าตั้งแต่ 300 บาทขึ้นไป

- บัตรกำนัลศูนย์ฯ หมดอายุ 31 พฤษภาคม 2567

- จำกัดสิทธิ์รวม จำกัด 3 สิทธิ์/ หมายเลขบัตรประชาชน/ ตลอดรายการ

*จุดแลกของสมนาคุณ: จุดประชาสัมพันธ์ ชั้น G โซน A

 

เงื่อนไขการรับสิทธิ์รายการส่งเสริมการขาย

 1. ผู้รับสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมตามสิทธิ์ยินยอมให้กลุ่มบริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) ทำการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการบริการวิเคราะห์ข้อมูลการสื่อสารทางการตลาด ข้อมูล ข้อเสนอโปรโมชันเกี่ยวกับสินค้าและบริการต่าง ๆ จากกลุ่มบริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) และ/หรือหุ้นส่วนทางธุรกิจอื่นๆ 
 2. ยืนยันการแลกรับของสมนาคุณ โดยแสดงใบเสร็จ และบัตรประชาชน พร้อมอนุญาตให้บันทึกข้อมูลชื่อ, นามสกุล, หมายเลขบัตรประชาชน, เบอร์โทรศัพท์ 
 3. ผู้รับสิทธิ์ต้องกดรับสิทธิ์ใน MBK PLUS Application ด้วยตนเองต่อหน้าพนักงานเท่านั้น
 4. จำกัด 3 สิทธิ์/หมายเลขบัตรประชาชน/ตลอดรายการ 
 5. รวมใบเสร็จจากการช้อป-อิ่ม ภายในศูนย์ฯ ครบ 1,000 บาทขึ้นไป รับบัตรกำนัลศูนย์ฯ มูลค่า 100 บาท จำกัดรวม 1,000 สิทธิ์/ตลอดรายการ 
 6. บัตรกำนัลศูนย์ฯ ใช้ได้ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2567  
 7. บัตรกำนัลศูนย์ฯ ใช้ได้เฉพาะร้านค้าสาขา MBK CENTER ได้แก่  Starbucks Duplex (ชั้น G โซน D)  และร้าน Tim Hortons ชั้น 2 เท่านั้น 
 8. ใบเสร็จที่สามารถเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายได้ สงวนสิทธิ์เฉพาะใบเสร็จจากร้านค้าภายในศูนย์การค้า MBK Center เท่านั้น 
 9. รวมใบเสร็จจากร้านค้าได้ไม่เกิน 2 ใบเสร็จต่อ 1 สิทธิ์ (ใบเสร็จจากร้านค้าเดียวกันไม่เกิน 1 ใบเสร็จ) 
 10. สงวนสิทธิ์ในการร่วมรายการส่งเสริมการขายเฉพาะสมาชิก MBK PLUS ที่มี MBK PLUS Application ที่แสดงเอกสารครบถ้วน ได้แก่ หลักฐานในการยืนยันตัวตนของผู้รับสิทธิ์ ใบเสร็จตามเงื่อนไขจากร้านค้าที่ร่วมรายการ บัตรเครดิต และเซลล์สลิปบัตรเครดิต (กรณีชำระเป็นบัตรเครดิต) 
 11. ผู้รับสิทธิ์ต้องยืนยันตนเองด้วยบัตรประชาชนตัวจริง หรือใบอนุญาตขับรถยนต์/รถจักรยานยนต์ตัวจริง หรือหนังสือเดินทางตัวจริง เท่านั้น และสงวนสิทธิ์ในการรับสิทธิ์แทนกัน 
 12. สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้มารับสิทธิ์ที่อายุ 15 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป 
 13. สงวนสิทธิ์ในการประทับตราในใบเสร็จที่นำมาแลกรับสิทธิ์ทุกใบ  และใบเสร็จที่แลกรับสิทธิ์แล้ว ไม่สามารถนำมาคำนวณเพื่อแลกรับสิทธิ์เพิ่มได้ 
 14. ของสมนาคุณที่แลกรับไปแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นของสมนาคุณอื่นได้ 
 15. สงวนสิทธิ์ยกเว้นการแลกรับสิทธิ์แก่ผู้รับสิทธิ์ที่เปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์ภายหลังลงทะเบียน MBK PLUS Application หรือทำการลบ MBK PLUS Application และไม่สามารถลงทะเบียนเข้า Application ใหม่ได้ โดยให้ติดต่อที่ MBK Contact Center 1285 เพื่อทำการลงทะเบียนใหม่ใน MBK PLUS Application ให้สำเร็จ และสามารถนำใบเสร็จดังกล่าวกลับมารับสิทธิ์ได้ภายใน 7 วันนับจากวันที่ซื้อสินค้า หรือน้อยกว่า 7 วัน กรณีสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย หรือมีผู้มารับสิทธิ์เต็มจำนวน 
 16. ใบเสร็จสามารถรับสิทธิ์จากรายการส่งเสริมการขายเพียง 1 รายการเท่านั้น 
 17. กรณีผู้รับสิทธิ์ซื้อสินค้าก่อนจุดแลกของสมนาคุณเปิดให้บริการ สามารถนำใบเสร็จมารับสิทธิ์ได้ตามเวลาเปิดให้บริการของจุดแลกของสมนาคุณ ภายในวันที่ซื้อสินค้าเท่านั้น  
 18. กรณีผู้รับสิทธิ์ซื้อสินค้าหลังเวลาจุดแลกของสมนาคุณปิดให้บริการ สามารถนำใบเสร็จมารับสิทธิ์ได้ภายใน 3 วันนับจากวันที่ซื้อสินค้าเท่านั้น หรือน้อยกว่า 3 วัน กรณีสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย หรือมีผู้มารับสิทธิ์เต็มจำนวน 
 19. สงวนสิทธิ์ในการแจกของสมนาคุณให้กับผู้ที่มีเอกสารครบตามเงื่อนไขที่กำหนด หรือจนกว่าของสมนาคุณจะหมด 
 20. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดอันเนื่องมาจากการสื่อสารของพนักงานขายของร้านค้าเช่าทุกกรณี 
 21. สงวนสิทธิ์ เจ้าของร้านค้า / พนักงานร้านค้า ในการนำใบเสร็จจากร้านของตนเองหรือร้านค้าในกลุ่มธุรกิจเดียวกันมารับสิทธิ์ทุกกรณี
 22. ใบเสร็จที่ร่วมรายการส่งเสริมการขายได้​ ต้องเป็นใบเสร็จที่ใช้จ่ายภายในศูนย์การค้าฯ ภายในวันที่มารับสิทธิ์ และระบุชื่อศูนย์การค้าฯ ชัดเจน ใบเสร็จอย่างย่อ, ใบกำกับอย่างย่อ หรือใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบที่มีที่อยู่ร้านค้า เลขประจำตัวผู้เสียภาษีที่ถูกต้องตามกฎหมายจากร้านค้าตามที่กำหนด บิลเงินสดที่มีตรายางประทับชื่อร้าน ที่อยู่ ระบุชื่อศูนย์การค้าฯ ชัดเจน สามารถตรวจสอบได้
 23. สงวนสิทธิ์ ยกเว้นการรับสิทธิ์จากใบเสร็จหรือบิลเงินสดที่เขียนด้วยลายมือจากกลุ่มธุรกิจเครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ์
  อิเลคทรอนิกส์ และกลุ่มธุรกิจแฟชั่นและเครื่องประดับ
 24. สงวนสิทธิ์ การรับสิทธิ์รายการส่งเสริมการขายจากใบเสร็จ หรือจากการใช้จ่ายดังนี้  ใบส่งสินค้า,  ใบส่งของ, ใบเสร็จหรือบิลเงินสดที่แนบนามบัตรร้านหรือเขียนหัวบิลด้วยลายมือ,ใบเสร็จที่ไม่ระบุวันที่ซื้อสินค้า,ใบเสร็จที่มีการแก้ไข ดัดแปลงข้อความหรือตัวเลข, ใบเสร็จที่มีการตัดส่วนหัวหรือส่วนท้ายใบเสร็จ,ใบเสร็จที่ระบุวันที่ซื้อสินค้าหรือบริการใน
  วันที่ร้านค้า/สถาบันปิดให้บริการ, ใบเสร็จจากการจองสินค้าที่ยังไม่มีการจ่ายมัดจำจริงหรือการจ่ายมัดจำที่สามารถ
  คืนเงินได้, ใบเสร็จจากการขายสินค้าผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ทุกช่องทาง, ใบเสร็จการซื้อเพื่อการลงทุน เช่น การซื้อหน่วยลงทุน, การชำระค่าประกันชีวิตหรือค่ากรมธรรม์ทุกประเภท, การชำระค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำ, ค่าไฟ), ค่าโทรศัพท์, ค่าอินเตอร์เน็ต,การซื้อหรือเติมเงินบัตรแทนเงินสดทุกประเภท,การชำระค่าสินค้าด้วยบัตรกำนัลเงินสด
  ของร้านค้า หรือบัตรกำนัลใดๆ, การแลกเปลี่ยนเงิน (Exchange), การชำระค่าบริการผ่าน Counter Service, ใบเสร็จที่เกิดจากการทำสำเนา ใบเสร็จหรือบิลเงินสดจากการซื้อสินค้าและบริการจากลานกิจกรรม, ใบเสร็จจากการซื้อสินค้าตั้งแต่ 50 ชิ้นขึ้นไปเพื่อการค้า/ขายส่ง, การซื้อสินค้าเพื่อขายต่อเชิงพาณิชย์ 
 25. กรณีมีการละเมิดข้อกำหนดหรือเงื่อนไขการใช้สิทธิประโยชน์ โดยใช้ใบเสร็จของผู้อื่น หรือไม่ได้เกิดจากการใช้จ่ายของตนเอง เพื่อมารับสิทธิ์ บริษัทฯ ขอยกเลิกการแลกรับสิทธิ์และเรียกคืนของคุณ 
 26. บริษัทฯ มีสิทธิ์เปลี่ยนแปลง และ / หรือ ยกเลิก กติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลาสิทธิประโยชน์ และ / หรือยกเลิกรายการ ส่งเสริมการขายนี้ได้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วันก่อนการมีผลใช้บังคับ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งล่วงหน้าได้ 
 27. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ MBK Contact Center 1285 

ตัวอย่างใบเสร็จที่ร่วมรายการได้