MBK Center สงกรานต์อิ่มบุญ 

MBK Center สงกรานต์อิ่มบุญ 

ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ จัดกิจกรรม สงกรานต์อิ่มบุญ 

ชวนสืบสานประเพณีสงกรานต์ ร่วมสรงน้ำพระเพื่อความเป็นสิริมงคล ต้อนรับปีใหม่ไทย