MBK CENTER - PROMOTION SUMMER CARNIVAL

MBK CENTER - PROMOTION SUMMER CARNIVAL

MBK CENTER PROMOTION

SUMMER CARNIVAL 2024

ช้อปไม่หยุด สนุกรับซัมเมอร์

 

☀️ รูปแบบรายการ

 • เฉพาะสมาชิก MBK PLUS

 

⛱️ ดับร้อนลุ้นเที่ยว! : สะสมใบเสร็จช้อปหรืออิ่มในศูนย์ฯ ครบทุก 1,000 บาท รับ 1 สิทธิ์ลุ้น หรือแลก 40 MBK POINTS รับ 1 สิทธิ์ลุ้น

 • รางวัลที่ 1 : ที่พัก Dusit Thani Krabi Beach Resort 3 วัน 2 คืน จำนวน 2 รางวัล

 • รางวัลที่ 2 : ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ภายในประเทศ 2 ที่นั่ง จำนวน 1 รางวัล 

*เงื่อนไข : นับยอดการรับสิทธิ์ลุ้น ตั้งแต่วันที่กด Banner รับสิทธิ์ ใน MBK Plus Application ถึงวันสิ้นสุดโปรโมชัน

 

🛍️ สนุกช้อปรับคุ้ม

รับคุ้มที่ 1 : รวมใบเสร็จช้อป - อิ่มในศูนย์ฯ ครบ 4,000 บาทขึ้นไป 

 •  รับฟรี Summer Shopping Bag Exclusive by BEEBS PENTHOUSE 1 ใบ มูลค่า 290 บาท (จำกัดรวม 500 สิทธิ์/ ตลอดรายการ)

รับคุ้มที่ 2 : รวมใบเสร็จช้อป - อิ่มในศูนย์ฯ ครบ 15,000 บาทขึ้นไป

 •  รับฟรี บัตรกำนัลศูนย์ฯ มูลค่า 300 บาท (จำกัดรวม 650 สิทธิ์/ ตลอดรายการ)

*จุดแลกของสมนาคุณ : จุดประชาสัมพันธ์ ชั้น G โซน A

*เงื่อนไข : 

 • รวมใบเสร็จได้ 5 ใบเสร็จ (ใบเสร็จจากร้านเดียวกันไม่เกิน 2 ใบเสร็จ/ 1 สิทธิ์)

 • บัตรกำนัลศูนย์ฯ หมดอายุ วันที่ 30 พ.ค. 67

 • บัตรกำนัลศูนย์ฯ ใช้ได้เฉพาะร้านค้าดังนี้  At First, Hongmin, Jbuynow, SF Cinema, Starbucks,Tim Hortons, นายอินทร์, ป้อน

 • จำกัด 3 สิทธิ์/ หมายเลขบัตรประชาชน/ ตลอดรายการ

 

🌊 สาดคุ้ม เครดิตเงินคืน! : แลกรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 13% ใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปี

1. สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ BBL แลกรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 13% เพียงแลกใช้คะแนนสะสม Thank You Rewards เท่ายอดใช้จ่ายต่อเซลล์สลิป 

 • วันจันทร์ – พฤหัสบดี   รับเครดิตเงินคืน 10% 
 • วันศุกร์ – อาทิตย์ รับเครดิตเงินคืน 13% 
 • ส่ง SMS ลงทะเบียนยอดใช้จ่ายที่ต้องการแลกคะแนนสะสม Thank You Rewards ภายในวันที่ทำรายการผ่านบัตรโดยพิมพ์ BBSC (วรรค) หมายเลขบัตร 16 หลัก*ยอดใช้จ่าย (ตัดทศนิยม และเครื่องหมาย, ออก ) ส่งมาที่ 4712008

*เงื่อนไขโปรโมชั่นธนาคารกรุงเทพ BBL

 • สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพที่ใช้จ่ายผ่านบัตรฯ เฉพาะชำระเต็มจำนวน (ไม่รวมรายการแบ่งชำระ) ที่ร้านค้าและ/หรือร้านอาหาร ภายในศูนย์การค้า MBK Center ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นเซลส์สลิปจากการซื้อสินค้าที่ Max Valu, Villa Market, Tops Market, Home Pro การซื้อสินค้าเพื่อนำไปจำหน่ายต่อ, บัตรโทรศัพท์/ บัตรเติมเงิน, Gift Card / Voucher, ธุรกรรมทางการเงินกับทางธนาคาร, การชำระเบี้ยประกันทุกประเภท, ค่าดอกเบี้ย/ ค่าปรับ/ ค่าธรรมเนียม, ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ และการแลกเปลี่ยนเงิน (Exchange) งดร่วมรายการส่งเสริมการขาย 
 • บัตรเครดิตที่เข้าร่วมรายการแลกคะแนนสะสมรับเงินคืน ได้แก่ บัตรเครดิตที่มีคะแนนสะสม Thank You Rewards และเป็นบัตรหลักเท่านั้น ยกเว้นบัตรเครดิตไทเทเนียม, บัตรเครดิตแอร์เอเชีย, บัตรเครดิต Corporate / Purchasing และบัตรเสริมทุกประเภท
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการลงทะเบียน SMS เฉพาะเครือข่ายที่ร่วมรายการ ได้แก่ AIS, DTAC, TRUE, TOT, CAT เท่านั้น ยกเว้น เครือข่าย Line Mobile ไม่สามารถร่วมกิจกรรมนี้ได้ การลงทะเบียน SMS จะเสร็จสมบูรณ์เมื่อลูกค้าได้รับ
  ข้อความยืนยันการเข้าร่วมรายการ
 • ผู้ถือบัตรสามารถแลกใช้คะแนนสะสม Thank You Rewards เท่าที่มีอยู่ในระบบและสูงสุดไม่เกินยอดใช้จ่าย
  ต่อเซลล์สลิป โดยจะคำนวณเครดิตเงินคืนที่มีการลงทะเบียนตามเงื่อนไขโครงการทุกสิ้นเดือนปฏิทิน และมอบเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตของท่านภายใน 2 รอบบัญชีถัดไป และแสดงในใบแจ้งยอดใช้จ่ายบัตรเครดิตรายเดือน (คืนในบัญชีหลักเท่านั้น))
 • ขอสงวนสิทธิ์เครดิตเงินคืนให้กับผู้ถือบัตรที่คงสภาพการเป็นสมาชิกบัตรธนาคารกรุงเทพ ที่ไม่มีรายการผิดนัดชำระ, ไม่ผิดข้อกำหนด และเงื่อนไขการใช้บัตรเครดิต จนถึงวันที่ธนาคารมอบเครดิตเงินคืนเข้าบัญชี โดยยึดข้อมูลของธนาคารเป็นสำคัญ และจะนำเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิต
  ไปลดยอดค่าใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตตามใบแจ้งยอดใช้จ่ายบัตรเครดิตเท่านั้น ทั้งนี้ เครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตดังกล่าวไม่สามารถโอนหรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือโอนให้ผู้อื่นได้
 • ผู้ถือบัตรทุกรายที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการขายนี้ตกลงยอมรับข้อกำหนดตามกติกา และเงื่อนไขนี้ทุกประการ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิก รายละเอียด เงื่อนไขและ/หรือสิทธิพิเศษใด ๆ ในรายการนี้ โดยจะแจ้งให้ผู้ถือบัตรทราบล่วงหน้า และกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด
 • ตรวจสอบคะแนนสะสม Thank You Rewards ได้ที่แอปพลิเคชัน โมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ หรือ
  โทร. 0 2638 4000 กด 1522
 • ตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่ www.bangkokbank.com/creditcard หรือ ส่วนการบริการสมาชิกบัตร
  โทร. 0 2638 4000 2

2. สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารออมสิน GSB แลกรับเครดิตเงินคืน 13%

 • เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป/ เซลล์สลิป และใช้คะแนนแลกรับเครดิตเงินคืนเท่ายอดใช้จ่าย
 • พิมพ์ GSPD#หมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย#คะแนนเท่ายอดซื้อ ส่งมาที่ 0625965522 

*เงื่อนไขโปรโมชั่นธนาคารออมสิน GSB

 • เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตธนาคารออมสิน ณ ร้านค้าและ/หรือร้านอาหาร ภายในศูนย์การค้า MBK Center ที่ร่วมรายการเท่านั้น
 • ผู้ถือบัตรต้องส่ง SMS แจ้งแลกคะแนนสะสมทุกครั้งที่ต้องการแลกรับเครดิตเงินคืน 13% โดยพิมพ์ GSPD#หมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย#คะแนนเท่ายอดซื้อ (ไม่ใส่จุดทศนิยม) ส่งมาที่ 0625965522 (ค่าบริการขึ้นอยู่กับเครือข่าย)
 • จำกัดสิทธิ์การแลกคะแนนสูงสุด 100,000 คะแนน/บัตร/เดือน  
 • คะแนนสะสม GSB Reward Point จะถูกตัดออกจากคะแนนสะสมของผู้ถือบัตรตามจำนวนคะแนนที่แจ้ง
  แลกผ่านระบบ SMS
 • กรณีคะแนนสะสมไม่เพียงพอ ธนาคารจะไม่ดำเนินการแลกเครดิตเงินคืน 13% ให้กับผู้ถือบัตร
 • เครดิตเงินคืนไม่สามารถยกเลิก ขอคืน หรือเปลี่ยนแปลงได้ และไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้ หรือโอนสิทธิ์ให้สมาชิกท่านอื่นได้
 • ผู้ถือบัตรจะได้รับเครดิตเงินคืนในบัญชีบัตรเครดิตของผู้ถือบัตรภายใน 60 วัน นับจากวันสิ้นเดือนของวันลงทะเบียน
 • สงวนสิทธิ์การให้เครดิตเงินคืนเฉพาะบัตรที่ลงทะเบียน SMS ถูกต้องเพื่อรับสิทธิ์ และได้รับข้อความตอบกลับยืนยันการเข้าร่วมรายการเท่านั้น
 • ผู้ถือบัตรที่จะได้รับเครดิตเงินคืนจะต้องมีสถานะบัตรเครดิตเป็นปกติ มีประวัติการชำระเงินที่ดี ไม่ผิดนัดชำระเงินตามข้อกำหนดของการเป็นผู้ถือบัตรเครดิตของธนาคารจนถึงวันที่จะได้รับเครดิตเงินคืน
 • ผู้ถือบัตรไม่สามารถนำใบเสร็จหรือเซลล์สลิปมาคิดรวมในการรับเครดิตเงินคืนสำหรับรายการนี้
 • ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตที่เข้าร่วมรายการจะต้องเกิดขึ้น ในวันที่กำหนดเท่านั้นไม่นับรวม แผนกซูเปอร์มาร์เก็ต, ท็อป มาร์เก็ต, แม็กซ์แวลู, วิลล่ามาร์เก็ต, ซูปเปอร์สปอร์ต, ร้านค้าเช่า, บุหรี่, สุรา, บัตรกำนัล, บัตรเติมเงินทุกประเภท, การซื้อเพื่อการลงทุน, การค้า, ขายส่ง, การซื้อทองหรือเพชร, ใบรับใบจองสินค้า, ใบมัดจำค่าสินค้า, การชำระค่าสาธารณูปโภคและการทำธุรกรรมทางการเงินทุกประเภท ดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ยอดค่าใช้จ่ายที่ถูกยกเลิก ยอดค่าใช้จ่ายที่มีการคืนสินค้าในภายหลัง
 • ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ โดยถือข้อมูลที่ธนาคารฯ มีอยู่เป็นสำคัญ ผู้ถือบัตรควรเก็บหลักฐานการเข้าร่วมรายการ และเซลล์สลิปไว้เพื่อการตรวจสอบกรณีจำเป็น 
 • ธนาคารมีสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด และยกเลิกรายการส่งเสริม การขายนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  หากมีกรณีพิพาท คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด

3. สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิต KTC แลกรับเครดิตเงินคืน 10%

 • เมื่อช้อปผ่านบัตรเครดิต KTC และ Scan QR Code ลงทะเบียนเพื่อใช้คะแนน KTC FOREVER เท่ายอดใช้จ่ายต่อเซลล์สลิป

*เงื่อนไขโปรโมชั่นบัตรเครดิต KTC

 • รายการส่งเสริมการขาย ("รายการ") นี้บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ KTC จัดทำขึ้นเพื่อมอบสิทธิ
  ประโยชน์ให้แก่สมาชิกบัตรเครดิต KTC ("สมาชิก") ที่มียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต KTC ("บัตรฯ") ที่ร้านค้าและ/หรือร้านอาหาร ภายในศูนย์การค้า MBK Center วันที่ 1 ม.ค. 67 - 31 ธ.ค. 67 ("ระยะเวลารายการ") ตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น
 • ขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นสมาชิกบัตรเครดิต KTC Royal Orchid Plus ทุกประเภท, KTC CASH BACK
 • ทุกประเภท, บัตรเครดิต KTC - ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย, KTC VISA CORPORATE, และบัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้
 • ขอสงวนสิทธิ์สำหรับสมาชิกบัตรเครดิตฯ ที่มีคะแนนสะสมเพียงพอตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น และเฉพาะการใช้คะแนนสะสมแลกรับสิทธิพิเศษวันต่อวันที่สมาชิกทำรายการเท่านั้น
 • สมาชิกที่ประสงค์จะขอรับเครดิตเงินคืนตามรายการนี้ จะต้องลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์การเข้าร่วมรายการ โดยการสแกน QR Code เข้าสู่เว็บไซต์ http://ktc.promo/mbkgroup เพื่อการใช้คะแนนสะสมแลกรับสิทธิพิเศษตามเงื่อนไขที่กำหนดและสมาชิกจะต้องได้รับข้อความตอบกลับยืนยันการเข้าร่วมรายการจากจึงจะมีสิทธิ์เข้าร่วมรายการนี้ 
 • กรณีสมาชิกถือบัตรฯที่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้ ภายใต้ชื่อของสมาชิกรายเดียวกัน มากกว่า 1 ใบ
 • KTC จะพิจารณาจากยอดใช้จ่ายแยกตามแต่ละบัตรฯ และนำยอดใช้จ่ายเฉพาะจากบัตรฯ ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมรายการตามเงื่อนไขที่กำหนด มาคำนวณเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ ของสมาชิกที่ลงทะเบียนไว้ กรณีสมาชิกมีการยกเลิกบัตรฯ ที่เข้าร่วมรายการ ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ
 • KTC จะถือว่าสมาชิกได้สละสิทธิ์การเข้าร่วมรายการนี้
 • กรณีที่ยอดใช้จ่ายต่อเซลส์สลิปที่มีเศษสตางค์ KTC ขอสงวนสิทธิ์ปัดเศษขึ้นเป็นหน่วยบาทเพื่อใช้เป็นยอดใช้จ่าย
 • ในการคำนวณจำนวนคะแนนสะสมเพื่อแลกรับเครดิตเงินคืนตามรายการนี้
 • การแลกรับเครดิตเงินคืนตามรายการนี้เฉพาะสำหรับการชำระค่าสินค้า / บริการต่อ 1 เซลส์สลิป เท่านั้น ไม่สามารถแยกเซลล์สลิปได้ 
 • ขอสงวนสิทธิ์ไม่นำดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน ค่าปรับ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เงินคืนที่เกิดจากการยกเลิกรายการซื้อสินค้า / บริการ หรือเงินคืนที่เกิดจากการ Refund ทุกประเภท มาคำนวณเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกตามรายการนี้
 • การคำนวณยอดการใช้จ่ายเพื่อรับเครดิตเงินคืน 10% ของยอดใช้จ่ายต่อเซลล์สลิป จะคำนวณเฉพาะยอดการใช้จ่ายต่อเซลล์สลิป ที่เกิดขึ้น ณ ร้านค้าแบรนด์ที่กำหนดเท่านั้น โดยจะคำนวณสำหรับแต่ละรายการเรียงตามลำดับวัน เวลาที่มีการทำรายการใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ก่อนหลัง ทั้งนี้ ในวันที่ KTC ทำการคิดคำนวณยอดใช้จ่ายต่อเซลล์สลิป และจำนวนคะแนนสะสมที่สมาชิกบัตรเครดิต KTC ต้องการใช้แลกเครดิตเงินคืน 10% สมาชิกบัตรเครดิต KTC จะต้องมีคะแนนสะสมคงเหลือเพียงพอกับยอดใช้จ่ายต่อเซลล์สลิปตามที่สมาชิกได้ลงทะเบียนบน http://ktc.promo/mbkgroup เพื่อใช้คะแนนสะสมเท่ากับยอดใช้จ่ายต่อเซลล์สลิปเท่านั้น จึงจะมีสิทธิ์ได้รับเครดิตเงินคืนของยอดใช้จ่ายต่อเซลล์สลิปนั้น
 • KTC จะทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ ของสมาชิก ภายใน 60 วัน นับจากวันสุดท้ายของแต่ละเดือนตามรอบปฏิทิน
 • สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ เฉพาะสมาชิกที่มีสถานภาพบัญชีเป็นปกติ และไม่มีประวัติการผิดนัดชำระหนี้ตลอดระยะเวลารายการ จนถึงวันที่เคทีซีทำการมอบสิทธิประโยชน์ โดยยึดข้อมูลของเคทีซีเป็นสำคัญ 
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากมีการใช้สิทธิ์เข้าร่วมรายการ โดยไม่สุจริต ทุจริต หรือฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ในรายการนี้ หรือใช้บัตรฯเพื่อธุรกิจทางการค้าเชิงพาณิชย์ ใช้บัตรฯผิดเงื่อนไขที่กำหนด หรือผิดวัตถุประสงค์ของการใช้เพื่อการบริโภคหรือสมาชิกมีการยกเลิกรายการใช้จ่ายภายหลังจากเคทีซีได้มอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกไปแล้ว
 • เงื่อนไขอื่น ๆ ที่มิได้กำหนดในรายการนี้ให้เป็นไปตามที่ร้านค้า / ผู้ขายสินค้า / ผู้ให้บริการกำหนด โปรดตรวจสอบเงื่อนไขก่อนการซื้อสินค้า / บริการ
 • KTC ไม่ใช่ผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย หรือผู้ให้บริการ และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ เกี่ยวกับสินค้า / บริการตามรายการนี้ กรณีสมาชิกมีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้า/บริการ หรือต้องการใบเสร็จหรือ ใบกำกับภาษี กรุณาติดต่อโดยตรงกับผู้ผลิต ผู้จำหน่ายและ / หรือเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้น ๆ 
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิกรายละเอียด เงื่อนไขและ / หรือสิทธิประโยชน์ใด ๆ ในรายการนี้ (รวมถึงเปลี่ยนแปลงของรางวัลที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันหรือเทียบเท่า) โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของเคทีซีถือเป็นที่สิ้นสุด 
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ KTC PHONE 02-123-5000

 

*เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

 1. ผู้ร่วมรายการต้องกดรับสิทธิ์ใน MBK PLUS Application และ สะสมยอดช้อปผ่าน MBK PLUS Application ทุก 1,000 บาท จะได้รับ 1 สิทธิ์ โดยทุกการใช้จ่ายลูกค้าสามารถสะสมยอดช้อปผ่านเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ หรือ สะสมคะแนนด้วยตัวเอง ผ่านเมนูสะสมคะแนน (การสะสมคะแนนผ่านเมนูสะสมคะแนน คะแนนจะเข้าภายใน 3 วันทำการ)
 2. เฉพาะใบเสร็จจากการซื้อสินค้า หรือบริการจากร้านค้าภายในศูนย์การค้า MBK Center เท่านั้น 
 3. หมดเขตสะสมยอดวันที่ 30 เม.ย. 67 เวลา 23.59 น. 
 4. สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เข้าร่วมรายการ ที่มีชื่อ-นามสกุล ของสมาชิก MBK PLUS Application และบัตรประชาชนตรงกันเท่านั้น 
 5. สิทธิ์ของผู้ร่วมรายการในศูนย์การค้า MBK Center, Paradise Park, Paradise Place, The Nine Center Rama 9 และ The Nine Center Tiwanon  จะถูกนำมารวมกัน และจับรางวัลวันที่ 5 มิ.ย. 67 เวลา 11.00น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์
 6. ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ผ่านทาง FACEBOOK : MBK Center, Paradise Park, The Nine Center Rama 9 และ The Nine Center Tiwanon วันที่ 12 มิ.ย. 67 หากผู้โชคดีไม่มาติดต่อรับของรางวัลภายใน 30 วัน หลังจากประกาศรายชื่อบริษัทฯ ขอถือว่าสละสิทธิ์  
 7. รางวัลบัตรกำนัลห้องพัก Dusit Thani Krabi Beach Resort ห้อง Deluxe จำนวน 1 ห้อง (สำหรับ 2 ท่าน) 3 วัน 2 คืน พร้อมอาหารเช้า รางวัลละ 47,000 บาท จำนวน 2 รางวัล รวมมูลค่า 94,000 บาท ลูกค้าสามารถเข้าพักได้ตั้งแต่ 12 มิถุนายน 2567 – 30 กันยายน 2568  เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงแรมกำหนด
 8. รางวัลตั๋วเครื่องบิน (เส้นทางภายในประเทศ) ไป-กลับ จากสายการบิน Thai Vietjet  2 ที่นั่ง  จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) เดินทางได้ตั้งแต่ 12 มิถุนายน 2567 – 31 ธันวาคม 2567
 9. ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือแลกเป็นเงินสดได้
 10. สงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่ให้ข้อมูลครบถ้วน (ชื่อ, Email และ เบอร์โทรศัพท์มือถือ) สามารถติดต่อได้เท่านั้น 
 11. ผู้โชคดี 1 ท่านมีสิทธิ์ได้รับรางวัลสูงสุดเพียง 1 รางวัลเท่านั้น 
 12. ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือแลกเป็นเงินสดได้ 
 13. ผู้ได้รับรางวัลต้องพำนักอาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น 
 14. กรณีผู้ได้รับรางวัลเป็นผู้เยาว์และยังไม่มีรายได้ อนุโลมให้ผู้ปกครองรับสิทธิ์แทนได้ โดยต้องนำหลักฐานมาแสดงตน ในวันรับของรางวัล 
 15. ผู้ได้รับรางวัลมูลค่าตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป ต้องชำระภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัล ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ทป.101/2544 และต้องนำมูลค่าของรางวัลและค่าหักภาษี ณ ที่จ่าย ไปรวมกับรายได้เพื่อยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ต่อกรมสรรพากรในปลายปีที่ได้รับรางวัล
 16. พนักงานร้านค้า พนักงานร้านค้า หรือเจ้าของร้านและ พนักงานในเครือบริษัท เอ็ม บี เค จำกัด มหาชน (ธุรกิจศูนย์การค้า), บริษัท พาราไดซ์ พาร์ค จำกัด, บริษัท เดอะไนน์ เซ็นเตอร์ จำกัด, บริษัท เดอะไนน์ เซ็นเตอร์ ติวานนท์ จำกัด ไม่สามารถร่วมรายการการขายนี้ได้
 17. บัตรกำนัลศูนย์ฯ ใช้ได้ถึงวันที่ 31 พ.ค. 67
 18. บัตรกำนัลศูนย์ฯ ใช้ได้เฉพาะร้านค้าดังนี้ At First, Hongmin, Jbuynow, SF Cinema, Starbucks Duplex, Tim Hortons, นายอินทร์, ป้อน
 19. คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด 

*เงื่อนไขการรับสิทธิ์รายการส่งเสริมการขาย

 1. ผู้รับสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมตามสิทธิ์ยินยอมให้กลุ่มบริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) ทำการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการบริการวิเคราะห์ข้อมูลการสื่อสารทางการตลาด ข้อมูล ข้อเสนอโปรโมชันเกี่ยวกับสินค้าและบริการต่าง ๆ จากกลุ่มบริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) และ/หรือหุ้นส่วนทางธุรกิจอื่นๆ 
 2. ยืนยันการแลกรับของสมนาคุณ โดยแสดงใบเสร็จ และบัตรประชาชน พร้อมอนุญาตให้บันทึกข้อมูลชื่อ, นามสกุล, หมายเลขบัตรประชาชน, เบอร์โทรศัพท์ 
 3. ผู้รับสิทธิ์ต้องกดรับสิทธิ์ใน MBK PLUS Application ด้วยตนเองต่อหน้าพนักงานเท่านั้น  
 4. สงวนสิทธิ์ในการร่วมรายการส่งเสริมการขายเฉพาะสมาชิก MBK PLUS ที่มี MBK PLUS Application ที่แสดงเอกสารครบถ้วน ได้แก่ หลักฐานในการยืนยันตัวตนของผู้รับสิทธิ์ ใบเสร็จตามเงื่อนไขจากร้านค้าที่ร่วมรายการ บัตรเครดิต และเซลล์สลิปบัตรเครดิต (กรณีชำระเป็นบัตรเครดิต) 
 5. ผู้รับสิทธิ์ต้องยืนยันตนเองด้วยบัตรประชาชนตัวจริง หรือใบอนุญาตขับรถยนต์/รถจักรยานยนต์ตัวจริง หรือหนังสือเดินทางตัวจริง เท่านั้น และสงวนสิทธิ์ในการรับสิทธิ์แทนกัน 
 6. สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้มารับสิทธิ์ที่อายุ 15 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป 
 7. สงวนสิทธิ์ในการประทับตราในใบเสร็จที่นำมาแลกรับสิทธิ์ทุกใบ  และใบเสร็จที่แลกรับสิทธิ์แล้ว ไม่สามารถนำมาคำนวณเพื่อแลกรับสิทธิ์เพิ่มได้ 
 8. ของสมนาคุณที่แลกรับไปแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นของสมนาคุณอื่นได้ 
 9. สงวนสิทธิ์ยกเว้นการแลกรับสิทธิ์แก่ผู้รับสิทธิ์ที่เปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์ภายหลังลงทะเบียน MBK PLUS Application หรือทำการลบ MBK PLUS Application และไม่สามารถลงทะเบียนเข้า Application ใหม่ได้ โดยให้ติดต่อที่ MBK Contact Center 1285 เพื่อทำการลงทะเบียนใหม่ใน MBK PLUS Application ให้สำเร็จ และสามารถนำใบเสร็จดังกล่าวกลับมารับสิทธิ์ได้ภายใน 7 วันนับจากวันที่ซื้อสินค้า หรือน้อยกว่า 7 วัน กรณีสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย หรือมีผู้มารับสิทธิ์เต็มจำนวน 
 10. ใบเสร็จสามารถรับสิทธิ์จากรายการส่งเสริมการขายเพียง 1 รายการเท่านั้น 
 11. กรณีผู้รับสิทธิ์ซื้อสินค้าก่อนจุดแลกของสมนาคุณเปิดให้บริการ สามารถนำใบเสร็จมารับสิทธิ์ได้ตามเวลาเปิดให้บริการของจุดแลกของสมนาคุณ ภายในวันที่ซื้อสินค้าเท่านั้น  
 12. กรณีผู้รับสิทธิ์ซื้อสินค้าหลังเวลาจุดแลกของสมนาคุณปิดให้บริการ สามารถนำใบเสร็จมารับสิทธิ์ได้ภายใน 3 วันนับจากวันที่ซื้อสินค้าเท่านั้น หรือน้อยกว่า 3 วัน กรณีสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย หรือมีผู้มารับสิทธิ์เต็มจำนวน 
 13. สงวนสิทธิ์ในการแจกของสมนาคุณให้กับผู้ที่มีเอกสารครบตามเงื่อนไขที่กำหนด หรือจนกว่าของสมนาคุณจะหมด 
 14. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดอันเนื่องมาจากการสื่อสารของพนักงานขายของร้านค้าเช่าทุกกรณี 
 15. สงวนสิทธิ์ เจ้าของร้านค้า / พนักงานร้านค้า ในการนำใบเสร็จจากร้านของตนเองหรือร้านค้าในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน
  มารับสิทธิ์ทุกกรณี
 16. ใบเสร็จที่ร่วมรายการส่งเสริมการขายได้​ ต้องเป็นใบเสร็จที่ใช้จ่ายภายในศูนย์การค้าฯ ภายในวันที่มารับสิทธิ์ และระบุชื่อศูนย์การค้าฯ ชัดเจน ใบเสร็จอย่างย่อ, ใบกำกับอย่างย่อ หรือใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบที่มีที่อยู่ร้านค้า เลขประจำตัวผู้เสียภาษีที่ถูกต้องตามกฎหมายจากร้านค้าตามที่กำหนด บิลเงินสดที่มีตรายางประทับชื่อร้าน ที่อยู่ ระบุชื่อศูนย์การค้าฯ ชัดเจน สามารถตรวจสอบได้
 17. สงวนสิทธิ์ ยกเว้นการรับสิทธิ์จากใบเสร็จหรือบิลเงินสดที่เขียนด้วยลายมือจากกลุ่มธุรกิจเครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ์
  อิเลคทรอนิกส์ และกลุ่มธุรกิจแฟชั่นและเครื่องประดับ
 18. สงวนสิทธิ์ การรับสิทธิ์รายการส่งเสริมการขายจากใบเสร็จ หรือจากการใช้จ่ายดังนี้  ใบส่งสินค้า,  ใบส่งของ, ใบเสร็จหรือบิลเงินสดที่แนบนามบัตรร้านหรือเขียนหัวบิลด้วยลายมือ,ใบเสร็จที่ไม่ระบุวันที่ซื้อสินค้า,ใบเสร็จที่มีการแก้ไข ดัดแปลงข้อความหรือตัวเลข, ใบเสร็จที่มีการตัดส่วนหัวหรือส่วนท้ายใบเสร็จ,ใบเสร็จที่ระบุวันที่ซื้อสินค้าหรือบริการใน
  วันที่ร้านค้า/สถาบันปิดให้บริการ, ใบเสร็จจากการจองสินค้าที่ยังไม่มีการจ่ายมัดจำจริงหรือการจ่ายมัดจำที่สามารถ
  คืนเงินได้, ใบเสร็จจากการขายสินค้าผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ทุกช่องทาง, ใบเสร็จการซื้อเพื่อการลงทุน เช่น การซื้อหน่วยลงทุน, การชำระค่าประกันชีวิตหรือค่ากรมธรรม์ทุกประเภท, การชำระค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำ, ค่าไฟ), ค่าโทรศัพท์, ค่าอินเตอร์เน็ต,การซื้อหรือเติมเงินบัตรแทนเงินสดทุกประเภท,การชำระค่าสินค้าด้วยบัตรกำนัลเงินสด
  ของร้านค้า หรือบัตรกำนัลใดๆ, การแลกเปลี่ยนเงิน (Exchange), การชำระค่าบริการผ่าน Counter Service, ใบเสร็จที่เกิดจากการทำสำเนา ใบเสร็จหรือบิลเงินสดจากการซื้อสินค้าและบริการจากลานกิจกรรม, ใบเสร็จจากการซื้อสินค้าตั้งแต่ 50 ชิ้นขึ้นไปเพื่อการค้า/ขายส่ง, การซื้อสินค้าเพื่อขายต่อเชิงพาณิชย์ 
 19. กรณีมีการละเมิดข้อกำหนดหรือเงื่อนไขการใช้สิทธิประโยชน์ โดยใช้ใบเสร็จของผู้อื่น หรือไม่ได้เกิดจากการใช้จ่ายของตนเอง เพื่อมารับสิทธิ์ บริษัทฯ ขอยกเลิกการแลกรับสิทธิ์และเรียกคืนของคุณ 
 20. บริษัทฯ มีสิทธิ์เปลี่ยนแปลง และ / หรือ ยกเลิก กติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลาสิทธิประโยชน์ และ / หรือยกเลิกรายการ ส่งเสริมการขายนี้ได้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วันก่อนการมีผลใช้บังคับ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งล่วงหน้าได้ 
 21. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ MBK Contact Center 1285