ขอเชิญร่วมรับชมการประกวดหางเครื่อง และเสวนาโครงการ 84 ปีลูกทุ่งไทย

ขอเชิญร่วมรับชมการประกวดหางเครื่อง และเสวนาโครงการ 84 ปีลูกทุ่งไทย

การประกวดหางเครื่อง และกิจกรรมเสวนา พร้อมมินิคอนเสิร์ต

ขอเชิญร่วมรับชมการประกวดหางเครื่อง และเสวนาโครงการ 84 ปีลูกทุ่งไทย ลูกทุ่งสร้างสรรค์สรรค์ผสานสมัย พลังศิลปวัฒนธรรมไทยสู่สากล รอบภาคกลาง