Beauty & Wellness #สวยสุขภาพดีในทุกวัน

Beauty & Wellness #สวยสุขภาพดีในทุกวัน

ใช้จ่ายร้านค้ากลุ่มสุขภาพ และความงามภายในศูนย์ฯ ครบตามเงื่อนไข รับสิทธิพิเศษมากมาย

รูปแบบรายการ

 • เพียงใช้จ่ายร้านค้ากลุ่มสุขภาพ และความงามภายในศูนย์ฯ ครบ
  • 3,500 บาทขึ้นไป รับบัตรกำนัลศูนย์ฯ 100 บาท (จำกัด 1,380 สิทธิ์ / ตลอดรายการ)
  • 10,000 บาทขึ้นไป รับบัตรกำนัลศูนย์ฯ 300 บาท (จำกัด 460 สิทธิ์ / ตลอดรายการ)
  • 30,000 บาทขึ้นไป รับบัตรกำนัลศูนย์ฯ 1,000 บาท (จำกัด 100 สิทธิ์/ ตลอดรายการ)
   (จำกัด 3 สิทธิ์ / หมายบัตรประชาชนตลอดรายการ, รวมใบเสร็จได้ 5 ใบเสร็จ (จากร้านเดียวกันไม่เกิน 2 ใบเสร็จ), จำกัดสิทธิ์รวม 1,940 สิทธิ์ / ตลอดรายการ (1)

จุดแลกของสมนาคุณ : จุดประชาสัมพันธ์ ชั้น G โซน A

ใบเสร็จร้านค้าที่ร่วมรายการ

 • ARTISAN CLINIC
 • AVATAR CLINIC
 • Betty Smile
 • Blooming Clinic
 • Cher Clinic
 • Dr.Day Dental Clinic
 • EMIKO
 • F Clinnic
 • Grand Massage & Spa
 • Lalisa
 • Let's Relax
 • MD CLINIC
 • Vanesza Clinic
 • Wow Clinic
 • คลินิกทัตกรรม ครีเอทสไมล์
 • ไทยรักษ์สุขภาพ คลินิกแพทย์แผนไทยประยุกต์
 • สุภัค นวดเพื่อสุขภาพ

เงื่อนไขการรับสิทธิ์รายการส่งเสริมการขาย
1. ผู้รับสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมตามสิทธิ์ยินยอมให้กลุ่มบริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) ทำการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการบริการวิเคราะห์ข้อมูลการสื่อสารทางการตลาด ข้อมูล ข้อเสนอโปรโมชันเกี่ยวกับสินค้าและบริการต่าง ๆ จากกลุ่มบริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) และ / หรือหุ้นส่วนทางธุรกิจอื่น ๆ
2. ยืนยันการแลกรับของสมนาคุณ โดยแสดงใบเสร็จ และบัตรประชาชน พร้อมอนุญาตให้บันทึกข้อมูลชื่อ, นามสกุล, หมายเลขบัตรประชาชน, เบอร์โทรศัพท์ 
3. ผู้รับสิทธิ์ต้องกดรับสิทธิ์ใน MBK PLUS ด้วยตนเองต่อหน้าพนักงานเท่านั้น
4. สงวนสิทธิ์ในการร่วมรายการส่งเสริมการขายเฉพาะสมาชิก MBK PLUS ที่มี MBK PLUS Application ที่แสดงเอกสารครบถ้วน ได้แก่ หลักฐานในการยืนยันตัวตนของผู้รับสิทธิ์ ใบเสร็จตามเงื่อนไขจากร้านค้าที่ร่วมรายการ บัตรเครดิต และเซลล์สลิปบัตรเครดิต (กรณีชำระเป็นบัตรเครดิต) 
5. ผู้รับสิทธิ์ต้องยืนยันตนเองด้วยบัตรประชาชนตัวจริง หรือใบอนุญาตขับรถยนต์/รถจักรยานยนต์ตัวจริง หรือหนังสือเดินทางตัวจริง เท่านั้น และสงวนสิทธิ์ในการรับสิทธิ์แทนกัน 
6. สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้มารับสิทธิ์ที่อายุ 15 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป
7. สงวนสิทธิ์ในการประทับตราในใบเสร็จที่นำมาแลกรับสิทธิ์ทุกใบ และใบเสร็จที่แลกรับสิทธิ์แล้ว ไม่สามารถนำมาคำนวณเพื่อแลกรับสิทธิ์เพิ่มได้
8. ของสมนาคุณที่แลกรับไปแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นของสมนาคุณอื่นได้
9. สงวนสิทธิ์ยกเว้นการแลกรับสิทธิ์แก่ผู้รับสิทธิ์ที่เปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์ภายหลังลงทะเบียน MBK PLUS Application หรือทำการลบ MBK PLUS Application และไม่สามารถลงทะเบียนเข้า Application ใหม่ได้ โดยให้ติดต่อที่ MBK Contact Center 1285 เพื่อทำการลงทะเบียนใหม่ใน MBK PLUS Application ให้สำเร็จ และสามารถนำใบเสร็จดังกล่าวกลับมารับสิทธิ์ได้ภายใน 7 วันนับจากวันที่ซื้อสินค้า หรือน้อยกว่า 7 วัน กรณีสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย หรือมีผู้มารับสิทธิ์เต็มจำนวน 
10. ใบเสร็จสามารถรับสิทธิ์จากรายการส่งเสริมการขายเพียง 1 รายการเท่านั้น
11. กรณีผู้รับสิทธิ์ซื้อสินค้าก่อนจุดแลกของสมนาคุณเปิดให้บริการ สามารถนำใบเสร็จมารับสิทธิ์ได้ตามเวลาเปิดให้บริการของจุดแลกของสมนาคุณ ภายในวันที่ซื้อสินค้าเท่านั้น  
12. กรณีผู้รับสิทธิ์ซื้อสินค้าหลังเวลาจุดแลกของสมนาคุณปิดให้บริการ สามารถนำใบเสร็จมารับสิทธิ์ได้ภายใน 3 วันนับจากวันที่ซื้อสินค้าเท่านั้น หรือน้อยกว่า 3 วัน กรณีสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย หรือมีผู้มารับสิทธิ์เต็มจำนวน 
13. สงวนสิทธิ์ในการแจกของสมนาคุณให้กับผู้ที่มีเอกสารครบตามเงื่อนไขที่กำหนด หรือจนกว่าของสมนาคุณจะหมด 
14. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดอันเนื่องมาจากการสื่อสารของพนักงานขายของร้านค้าเช่าทุกกรณี 
15. สงวนสิทธิ์ เจ้าของร้านค้า / พนักงานร้านค้า ในการนำใบเสร็จจากร้านของตนเอง หรือร้านค้าในกลุ่มธุรกิจเดียวกันมารับสิทธิ์ทุกกรณี 
16. ใบเสร็จที่ร่วมรายการส่งเสริมการขายได้ ต้องเป็นใบเสร็จที่ใช้จ่ายภายในศูนย์การค้าฯ และระบุชื่อศูนย์การค้าฯ ชัดเจน ใบเสร็จอย่างย่อ, ใบกำกับอย่างย่อ หรือใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบที่มีที่อยู่ร้านค้า เลขประจำตัวผู้เสียภาษีที่ถูกต้องตามกฎหมายจากร้านค้าตามที่กำหนด บิลเงินสดที่มีตรายางประทับชื่อร้าน ที่อยู่ ระบุชื่อศูนย์การค้าฯ ชัดเจน สามารถตรวจสอบได้ 
17. สงวนสิทธิ์ การรับสิทธิ์รายการส่งเสริมการขายจากใบเสร็จ หรือจากการใช้จ่ายดังนี้  ใบส่งสินค้า,  ใบส่งของ, ใบเสร็จหรือบิลเงินสดที่แนบนามบัตรร้านหรือเขียนหัวบิลด้วยลายมือ, ใบเสร็จที่ไม่ระบุวันที่ซื้อสินค้า,ใบเสร็จที่มีการแก้ไข ดัดแปลงข้อความหรือตัวเลข, ใบเสร็จที่มีการตัดส่วนหัวหรือส่วนท้ายใบเสร็จ, ใบเสร็จที่ระบุวันที่ซื้อสินค้าหรือบริการในวันที่ร้านค้า/สถาบันปิดให้บริการ, ใบเสร็จจากการจองสินค้าที่ยังไม่มีการจ่ายมัดจำจริง หรือการจ่ายมัดจำที่สามารถคืนเงินได้, ใบเสร็จจากการขายสินค้าผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ทุกช่องทาง, ใบเสร็จการซื้อเพื่อการลงทุน เช่น การซื้อหน่วยลงทุน, การชำระค่าประกันชีวิตหรือค่ากรมธรรม์ทุกประเภท, การชำระค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำ, ค่าไฟ), ค่าโทรศัพท์, ค่าอินเตอร์เน็ต,การซื้อหรือเติมเงินบัตรแทนเงินสดทุกประเภท, การชำระค่าสินค้าด้วยบัตรกำนัลเงินสดของร้านค้า หรือบัตรกำนัลใดๆ, การแลกเปลี่ยนเงิน (Exchange), การชำระค่าบริการผ่าน Counter Service, ใบเสร็จที่เกิดจากการทำสำเนา ใบเสร็จหรือบิลเงินสดจากการซื้อสินค้าและบริการจากลานกิจกรรม, ใบเสร็จจากการซื้อสินค้าตั้งแต่ 50 ชิ้นขึ้นไปเพื่อการค้า / ขายส่ง, การซื้อสินค้าเพื่อขายต่อเชิงพาณิชย์ 
18. กรณีมีการละเมิดข้อกำหนดหรือเงื่อนไขการใช้สิทธิประโยชน์ โดยใช้ใบเสร็จของผู้อื่น หรือไม่ได้เกิดจากการใช้จ่ายของตนเอง เพื่อมารับสิทธิ์ บริษัทฯ ขอยกเลิกการแลกรับสิทธิ์และเรียกคืนของคุณ 
19. บริษัทฯ มีสิทธิ์เปลี่ยนแปลง และ / หรือ ยกเลิก กติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลาสิทธิประโยชน์ และ / หรือยกเลิกรายการ ส่งเสริมการขายนี้ได้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วันก่อนการมีผลใช้บังคับ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งล่วงหน้าได้ 
20. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ MBK Contact Center 1285

เงื่อนไขโปรโมชันธนาคารที่ร่วมรายการ

1. สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ

สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ

 • แลกรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 13% เพียงแลกใช้คะแนนสะสม Thank You Rewards เท่ายอดใช้จ่ายต่อเซลล์สลิป 
  • วันจันทร์ - วันพฤหัสบดี รับเครดิตเงินคืน 10%
  • วันศุกร์ - วันอาทิตย์ รับเครดิตเงินคืน 13%
 • ส่ง SMS ลงทะเบียนยอดใช้จ่ายที่ต้องการแลกคะแนนสะสม Thank You Rewards ภายในวันที่ทำรายการผ่านบัตร โดยพิมพ์ BBSC (วรรค) หมายเลขบัตร 16 หลัก*ยอดใช้จ่าย (ตัดทศนิยม และเครื่องหมาย, ออก ) ส่งมาที่ 4712008  
 • ที่ใช้จ่ายผ่านบัตรฯ เฉพาะชำระเต็มจำนวน (ไม่รวมรายการแบ่งชำระ) ที่ร้านค้าในหมวดคลินิคสุขภาพ และเสริมความงาม ภายในศูนย์การค้า MBK Center ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นเซลส์สลิปจากการซื้อสินค้าที่ Max Valu, Villa Market, Tops Market, Home Pro การซื้อสินค้าเพื่อนำไปจำหน่ายต่อ, บัตรโทรศัพท์ / บัตรเติมเงิน, Gift Card / Voucher, ธุรกรรมทางการเงินกับทางธนาคาร, การชำระเบี้ยประกันทุกประเภท, ค่าดอกเบี้ย/ ค่าปรับ/ ค่าธรรมเนียม, ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ และการแลกเปลี่ยนเงิน (Exchange) งดร่วมรายการส่งเสริมการขาย  
 • บัตรเครดิตที่เข้าร่วมรายการแลกคะแนนสะสมรับเงินคืน ได้แก่ บัตรเครดิตที่มีคะแนนสะสม Thank You Rewards และเป็นบัตรหลักเท่านั้น ยกเว้นบัตรเครดิตไทเทเนียม, บัตรเครดิตแอร์เอเชีย, บัตรเครดิต Corporate / Purchasing และบัตรเสริมทุกประเภท
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการลงทะเบียน SMS เฉพาะเครือข่ายที่ร่วมรายการ ได้แก่ AIS, DTAC, TRUE, TOT, CAT เท่านั้น ยกเว้น เครือข่าย Line Mobile ไม่สามารถร่วมกิจกรรมนี้ได้ การลงทะเบียน SMS จะเสร็จสมบูรณ์เมื่อลูกค้าได้รับข้อความยืนยันการเข้าร่วมรายการ 
 • ผู้ถือบัตรสามารถแลกใช้คะแนนสะสม Thank You Rewards เท่าที่มีอยู่ในระบบ และสูงสุดไม่เกินยอดใช้จ่ายต่อเซลล์สลิป โดยจะคำนวณเครดิตเงินคืนที่มีการลงทะเบียนตามเงื่อนไขโครงการทุกสิ้นเดือนปฏิทิน และมอบเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตของท่านภายใน 2 รอบบัญชีถัดไป และแสดงในใบแจ้งยอดใช้จ่ายบัตรเครดิตรายเดือน (คืนในบัญชีหลักเท่านั้น)
 • ขอสงวนสิทธิ์เครดิตเงินคืนให้กับผู้ถือบัตรที่คงสภาพการเป็นสมาชิกบัตรธนาคารกรุงเทพ ที่ไม่มีรายการผิดนัดชำระ, ไม่ผิดข้อกำหนด และเงื่อนไขการใช้บัตรเครดิต จนถึงวันที่ธนาคารมอบเครดิตเงินคืนเข้าบัญชี โดยยึดข้อมูลของธนาคารเป็นสำคัญ และจะนำเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตไปลดยอดค่าใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตตามใบแจ้งยอดใช้จ่ายบัตรเครดิตเท่านั้น ทั้งนี้ เครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตดังกล่าวไม่สามารถโอนหรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือโอนให้ผู้อื่นได้ 
 • ผู้ถือบัตรทุกรายที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการขายนี้ตกลงยอมรับข้อกำหนดตามกติกา และเงื่อนไขนี้ทุกประการ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิก รายละเอียด เงื่อนไขและ/หรือสิทธิพิเศษใด ๆ ในรายการนี้ โดยจะแจ้งให้ผู้ถือบัตรทราบล่วงหน้า และกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด
 • ตรวจสอบคะแนนสะสม Thank You Rewards ได้ที่แอปพลิเคชัน โมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ หรือ โทร. 02-638-4000 กด 1522 
 • ตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่ www.bangkokbank.com/creditcard หรือ ส่วนการบริการสมาชิกบัตร โทร. 02-638-4000-2

2. สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารออมสิน

สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารออมสิน

 • แลกรับเครดิตเงินคืน 12% เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป / เซลล์สลิป และใช้คะแนนแลกรับเครดิตเงินคืนเท่ายอดใช้จ่าย พิมพ์ GSPD#หมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย #คะแนนเท่ายอดซื้อ ส่งมาที่ 0625965522 
 • เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตธนาคารออมสิน ณ ร้านค้าในหมวดคลินิคสุขภาพ และเสริมความงามในศูนย์การค้า MBK Center ที่ร่วมรายการเท่านั้น
 • ผู้ถือบัตรต้องส่ง SMS แจ้งแลกคะแนนสะสมทุกครั้งที่ต้องการแลกรับเครดิตเงินคืน 12% โดยพิมพ์ GSPD#หมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย#คะแนนเท่ายอดซื้อ (ไม่ใส่จุดทศนิยม) ส่งมาที่ 0625965522 (ค่าบริการขึ้นอยู่กับเครือข่าย) 
 • จำกัดสิทธิ์การแลกคะแนนสูงสุด 100,000 คะแนน / บัตร / เดือน
 • คะแนนสะสม GSB Reward Point จะถูกตัดออกจากคะแนนสะสมของผู้ถือบัตรตามจำนวนคะแนนที่แจ้งแลกผ่านระบบ SMS 
 • กรณีคะแนนสะสมไม่เพียงพอ ธนาคารจะไม่ดำเนินการแลกเครดิตเงินคืน 12% ให้กับผู้ถือบัตร 
 • เครดิตเงินคืนไม่สามารถยกเลิก ขอคืน หรือเปลี่ยนแปลงได้ และไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้ หรือโอนสิทธิ์ให้สมาชิกท่านอื่นได้ 
 • ผู้ถือบัตรจะได้รับเครดิตเงินคืนในบัญชีบัตรเครดิตของผู้ถือบัตรภายใน 60 วัน นับจากวันสิ้นเดือนของวันลงทะเบียน 
 • สงวนสิทธิ์การให้เครดิตเงินคืนเฉพาะบัตรที่ลงทะเบียน SMS ถูกต้องเพื่อรับสิทธิ์ และได้รับข้อความตอบกลับยืนยันการเข้าร่วมรายการเท่านั้น
 • ผู้ถือบัตรที่จะได้รับเครดิตเงินคืนจะต้องมีสถานะบัตรเครดิตเป็นปกติ มีประวัติการชำระเงินที่ดี ไม่ผิดนัดชำระเงินตามข้อกำหนดของการเป็นผู้ถือบัตรเครดิตของธนาคารจนถึงวันที่จะได้รับเครดิตเงินคืน 
 • ผู้ถือบัตรไม่สามารถนำใบเสร็จหรือเซลล์สลิปมาคิดรวมในการรับเครดิตเงินคืนสำหรับรายการนี้
 • ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตที่เข้าร่วมรายการจะต้องเกิดขึ้น ในวันที่กำหนดเท่านั้นไม่นับรวม แผนกซูเปอร์มาร์เก็ต, ท็อป มาร์เก็ต, แม็กซ์แวลู, วิลล่ามาร์เก็ต, ซูปเปอร์สปอร์ต, ร้านค้าเช่า, บุหรี่, สุรา, บัตรกำนัล, บัตรเติมเงินทุกประเภท, การซื้อเพื่อการลงทุน, การค้า, ขายส่ง, การซื้อทองหรือเพชร, ใบรับใบจองสินค้า, ใบมัดจำค่าสินค้า, การชำระค่าสาธารณูปโภคและการทำธุรกรรมทางการเงินทุกประเภท ดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ยอดค่าใช้จ่ายที่ถูกยกเลิก ยอดค่าใช้จ่ายที่มีการคืนสินค้าในภายหลัง
 • ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ โดยถือข้อมูลที่ธนาคารฯ มีอยู่เป็นสำคัญ ผู้ถือบัตรควรเก็บหลักฐานการเข้าร่วมรายการ และเซลล์สลิปไว้เพื่อการตรวจสอบกรณีจำเป็น
 • ธนาคารมีสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด และยกเลิกรายการส่งเสริม การขายนี้  โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีกรณีพิพาท คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด 

3. สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิต KTC

 • แลกรับเครดิตเงินคืน 10% เมื่อช้อปผ่านบัตรเครดิต และ Scan QR Code ลงทะเบียนเพื่อใช้คะแนน KTC FOREVER เท่ายอดใช้จ่ายต่อเซลล์สลิป
 • รายการส่งเสริมการขาย ("รายการ") นี้บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ KTC จัดทำขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกบัตรเครดิต KTC ("สมาชิก") ที่มียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต KTC  ("บัตรฯ") ณ ร้านค้าในมวดคลินิคสุขภาพ และเสริมความงามภายในศูนย์การค้า MBK Center วันที่ 1 ก.พ. 66 - 31 ธ.ค. 66 ("ระยะเวลารายการ") ตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น
 • ขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นสมาชิกบัตรเครดิต KTC Royal Orchid Plus ทุกประเภท, KTC CASH BACK ทุกประเภท, บัตรเครดิต KTC - ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย, KTC VISA CORPORATE, และบัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้
 • ขอสงวนสิทธิ์สำหรับสมาชิกบัตรเครดิตฯ ที่มีคะแนนสะสมเพียงพอตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น และเฉพาะการใช้คะแนนสะสมแลกรับสิทธิพิเศษวันต่อวันที่สมาชิกทำรายการเท่านั้น 
 • สมาชิกที่ประสงค์จะขอรับเครดิตเงินคืนตามรายการนี้ จะต้องลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์การเข้าร่วมรายการ โดยการสแกน QR Code เข้าสู่เว็บไซต์ http://ktc.promo/mbkgroup เพื่อการใช้คะแนนสะสมแลกรับสิทธิพิเศษตามเงื่อนไขที่กำหนดและสมาชิกจะต้องได้รับข้อความตอบกลับยืนยันการเข้าร่วมรายการจากจึงจะมีสิทธิ์เข้าร่วมรายการนี้
 • กรณีสมาชิกถือบัตรฯที่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้ ภายใต้ชื่อของสมาชิกรายเดียวกัน มากกว่า 1 ใบ KTC จะพิจารณาจากยอดใช้จ่ายแยกตามแต่ละบัตรฯ และนำยอดใช้จ่ายเฉพาะจากบัตรฯ ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมรายการตามเงื่อนไขที่กำหนด มาคำนวณเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ ของสมาชิกที่ลงทะเบียนไว้ กรณีสมาชิกมีการยกเลิกบัตรฯ ที่เข้าร่วมรายการ ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ KTC จะถือว่าสมาชิกได้สละสิทธิ์การเข้าร่วมรายการนี้
 • กรณีที่ยอดใช้จ่ายต่อเซลส์สลิปที่มีเศษสตางค์ KTC ขอสงวนสิทธิ์ปัดเศษขึ้นเป็นหน่วยบาทเพื่อใช้เป็นยอดใช้จ่ายในการคำนวณจำนวนคะแนนสะสมเพื่อแลกรับเครดิตเงินคืนตามรายการนี้ 
 • การแลกรับเครดิตเงินคืนตามรายการนี้เฉพาะสำหรับการชำระค่าสินค้า / บริการต่อ 1 เซลส์สลิป เท่านั้น ไม่สามารถแยกเซลล์สลิปได้
 • ขอสงวนสิทธิ์ไม่นำดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน ค่าปรับ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เงินคืนที่เกิดจากการยกเลิกรายการซื้อสินค้า / บริการ หรือเงินคืนที่เกิดจากการ Refund ทุกประเภท มาคำนวณเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกตามรายการนี้ 
 • การคำนวณยอดการใช้จ่ายเพื่อรับเครดิตเงินคืน 10% ของยอดใช้จ่ายต่อเซลล์สลิป จะคำนวณเฉพาะยอดการใช้จ่ายต่อเซลล์สลิป ที่เกิดขึ้น ณ ร้านค้าแบรนด์ที่กำหนดเท่านั้น โดยจะคำนวณสำหรับแต่ละรายการเรียงตามลำดับวัน เวลาที่มีการทำรายการใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ก่อนหลัง ทั้งนี้ ในวันที่ KTC ทำการคิดคำนวณยอดใช้จ่ายต่อเซลล์สลิป และจำนวนคะแนนสะสมที่สมาชิกบัตรเครดิต KTC ต้องการใช้แลกเครดิตเงินคืน 10% สมาชิกบัตรเครดิต KTC จะต้องมีคะแนนสะสมคงเหลือเพียงพอกับยอดใช้จ่ายต่อเซลล์สลิปตามที่สมาชิกได้ลงทะเบียนบน http://ktc.promo/mbkgroup เพื่อใช้คะแนนสะสมเท่ากับยอดใช้จ่ายต่อเซลล์สลิปเท่านั้น จึงจะมีสิทธิ์ได้รับเครดิตเงินคืนของยอดใช้จ่ายต่อเซลล์สลิปนั้น
 • KTC จะทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ ของสมาชิก ภายใน 60 วัน นับจากวันสุดท้ายของแต่ละเดือนตามรอบปฏิทิน
 • สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ เฉพาะสมาชิกที่มีสถานภาพบัญชีเป็นปกติ และไม่มีประวัติการผิดนัดชำระหนี้ตลอดระยะเวลารายการ จนถึงวันที่เคทีซีทำการมอบสิทธิประโยชน์ โดยยึดข้อมูลของเคทีซีเป็นสำคัญ  
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากมีการใช้สิทธิ์เข้าร่วมรายการ โดยไม่สุจริต ทุจริต หรือฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ในรายการนี้ หรือใช้บัตรฯเพื่อธุรกิจทางการค้าเชิงพาณิชย์ ใช้บัตรฯผิดเงื่อนไขที่กำหนด หรือผิดวัตถุประสงค์ของการใช้เพื่อการบริโภค หรือสมาชิกมีการยกเลิกรายการใช้จ่ายภายหลังจากเคทีซีได้มอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกไปแล้ว 
 • เงื่อนไขอื่น ๆ ที่มิได้กำหนดในรายการนี้ให้เป็นไปตามที่ร้านค้า / ผู้ขายสินค้า / ผู้ให้บริการกำหนด โปรดตรวจสอบเงื่อนไขก่อนการซื้อสินค้า / บริการ 
 • KTC ไม่ใช่ผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย หรือผู้ให้บริการ และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ เกี่ยวกับสินค้า / บริการตามรายการนี้ กรณีสมาชิกมีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้า/บริการ หรือต้องการใบเสร็จหรือ ใบกำกับภาษี กรุณาติดต่อโดยตรงกับผู้ผลิต ผู้จำหน่ายและ / หรือเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้น ๆ  
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิกรายละเอียด เงื่อนไขและ / หรือสิทธิประโยชน์ใด ๆ ในรายการนี้ (รวมถึงเปลี่ยนแปลงของรางวัลที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันหรือเทียบเท่า) โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของเคทีซีถือเป็นที่สิ้นสุด  
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ KTC PHONE 02-123-5000 

4. สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารทหารไทยธนชาต

สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารทหารไทยธนชาต

เงื่อนไขการแลกคะแนนสะสมเพื่อรับเครดิตเงินคืน

 • สิทธิพิเศษนี้สำหรับผู้ถือบัตรเครดิต ttb (บัตรเครดิตทีเอ็มบีและบัตรเครดิตธนชาต) และบัตรเครดิต ttb Global House ประเภทบุคคลธรรมดาเท่านั้น ยกเว้น บัตรเครดิตองค์กรทุกประเภท และต้องเป็นบัตรหลักที่มีคะแนนสะสม ttb rewards plus เท่านั้น
 • การใช้คะแนนสะสมแลกรับเครดิตเงินคืนจะคำนวณจากจากยอดใช้จ่ายแบบชำระเต็มจำนวน ที่ MBK Center  ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 66 - 31 ธ.ค. 66 เท่านั้น โดยต้องมียอดใช้จ่ายขั้นต่ำ 1,000 บาทขึ้นไป / เซลล์สลิป 
 • ยกเว้นรายการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต ที่ แผนกซูเปอร์มาร์เก็ต MCC Code 5411 ทั้งหมด, Home Pro และการซื้อบัตรกำนัล
 • ใช้คะแนนสะสม ttb rewards plus ทุก 1,000 คะแนน แลกรับเครดิตเงินคืน
  • สำหรับบัตรเครดิต ttb reserve รับเครดิตเงินคืน 12% (120 บาท)
  • สำหรับบัตรเครดิต ttb ประเภทอื่นๆ ที่มีคะแนนสะสม รับเครดิตเงินคืน 10% (100 บาท)  

โดยจำกัดการแลกคะแนนสะสมเพื่อรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 300,000 คะแนน / บัญชีบัตรหลัก รวมทุกศูนย์การค้าที่ร่วมรายการ ตลอดรายการส่งเสริมการขาย ทั้งนี้การแลกคะแนนสะสมแต่ละครั้งต้องไม่เกินยอดใช้จ่ายต่อเซลล์สลิป โดยระบบจะคำนวณเฉพาะบัตรหลักที่มีการลงทะเบียนเท่านั้น

 • คะแนนสะสมที่ใช้แลกรับเครดิตเงินคืน ต้องมีเพียงพอกับวันที่จะทำการตัดคะแนนเพื่อทำการเครดิตเงินคืนให้เท่านั้น หากคะแนนสะสมไม่เพียงพอขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการทำรายการเครดิตเงินคืน โดยสามารถตรวจสอบคะแนนสะสมด้วยตนเองได้ที่แอป ttb touch 
 • ผู้ถือบัตรจะต้องลงทะเบียน SMS เพื่อรับสิทธิ์ทุกครั้งที่ทำรายการแลกคะแนนสะสมและสิทธิ์จะสมบูรณ์เมื่อได้รับข้อความตอบกลับเข้าร่วมรายการเรียบร้อยแล้ว โปรดเก็บข้อความตอบรับไว้เพื่อเป็นหลักฐานอ้างอิง (อัตราค่าส่ง SMS ขึ้นอยู่กับเครือข่ายผู้ให้บริการของท่าน)
 • สงวนสิทธิ์เฉพาะบัตรหลักในการลงทะเบียนเพื่อแลกคะแนนสะสมเท่านั้น
 • บัตรเสริมไม่สามารถลงทะเบียนเพื่อแลกคะแนนสะสมได้
 • ธนาคารสงวนสิทธิ์การขอใช้คะแนนสะสมล่วงหน้า (Point Advance)ในการทำรายการแลกคะแนนสะสม
 • ธนาคารจะเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรหลักภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย 
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าบัตรที่มีสถานะบัตรปกติจนถึงวันที่มีการคืนเงินเข้าบัญชีบัตร หรือมีการชำระยอดใช้จ่ายภายในวันที่ครบกำหนด โดยยอดใช้จ่ายตามเซลล์สลิปที่ถูกนำมาคำนวณนั้นจะต้องถูกบันทึกลงระบบธนาคารก่อนวันตัดรอบบัญชี (Posted Date)และไม่รวมรายการที่ถูกยกเลิกในภายหลัง
 • การแลกคะแนนสะสมเพื่อรับเครดิตเงินคืนสำเร็จแล้ว ไม่สามารถขอคืน หรือยกเลิกรายการ ไม่ว่ากรณีใด ๆ
 • การแลกคะแนนสะสมเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการแลกของรางวัลในรายการ ttb rewards plus 
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ข้อกำหนดและเงื่อนไข และสิทธิประโยชน์ โดยหากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ผ่านทางช่องทางของธนาคาร เช่น เว็บไซต์ธนาคาร 
 • ธนาคารเป็นเพียงช่องทางในการชำระเงิน ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการ  กรณีสินค้าและบริการมีปัญหาในทุกกรณี  โปรดติดต่อร้านค้าผู้ให้บริการโดยตรง โทร. MBK Contact Center 1285
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถ แลก เปลี่ยน ทอน เป็นเงินสดหรือโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้ 
 • กรณีมีข้อพิพาท ให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สิ้นสุด
 • ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.ttbbank.com/th/cc/pro