อิ่มในศูนย์ฯ MBK Center ลุ้นกินข้าวฟรี 1 ปี!

อิ่มในศูนย์ฯ MBK Center ลุ้นกินข้าวฟรี 1 ปี!

รูปแบบรายการ

 • เมื่อสะสมยอดใบเสร็จทานอาหารภายในศูนย์การค้าฯ และกดรับสิทธิ์ ผ่าน MBK PLUS ยอดซื้อทุก ๆ 600 บาท รับ 1 สิทธิ์ หรือ ใช้ MBK POINTS 24 คะแนน ลุ้นรับรางวัลทานข้าวฟรี 1 ปี จำนวน 100 รางวัล (ข้าวมาบุญครอง น้ำหนัก 5 กก.จำนวน 12 ถุง ต่อ 1 รางวัล) (1)

สิทธิพิเศษบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ

 • บัตรเครดิตธนาคารออมสิน (2)
  • แลกรับเครดิตเงินคืน 12%
   • เมื่อช้อป หรืออิ่มผ่านบัตรตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป / เซลล์สลิป และใช้คะแนนแลกเท่ายอดช้อป โดยพิมพ์ GSPD#หมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย#คะแนนเท่ายอดซื้อ (ไม่ใส่จุดทศนิยม) ส่งมาที่ 0625965522

 • บัตรเครดิตเคทีซี (3)
  • แลกรับเครดิตเงินคืน 10%
   • เมื่อช้อป หรืออิ่มผ่านบัตรเครดิต และ Scan QR Code ลงทะเบียนเพื่อใช้คะแนน KTC FOREVER เท่ายอดใช้จ่ายต่อเซลล์สลิป

 • บัตรเครดิต UOB (4)
  • แลกรับเครดิตเงินคืน 15%
   • เพียงแลกใช้คะแนน UOB Rewards Plus เท่ายอดใช้จ่ายทุกร้านอาหาร จำกัดการแลก 3,000 คะแนน / ท่าน (รวมบัตรเครดิตทุกประเภท) / เดือน พิมพ์ DW วรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 10 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545111

เงื่อนไข
1. ขอสงวนสิทธิ์ในการร่วมรายการส่งเสริมการขายเฉพาะสมาชิก MBK PLUS ที่มี MBK PLUS Application

 • การเข้าร่วมรายการผู้ร่วมรายการต้องกดรับสิทธิ์ใน MBK PLUS และ สะสมยอดใบเสร็จจากทานอาหารภายในศูนย์การค้าฯ ผ่าน MBK PLUS ยอดสะสมทุก 600 บาท จะได้รับ 1 สิทธิ์ โดยทุกการใช้จ่ายลูกค้าสามารถสะสมยอดช้อปผ่านเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ หรือ สะสมคะแนนด้วยตัวเอง ผ่านเมนูสะสมคะแนน
 • สามารถนำใบเสร็จสะสมยอดซื้อเพื่อรับสิทธิ์ได้ภายใน 2 วันนับตั้งแต่วันที่ซื้อสินค้า
 • ใบเสร็จรับเงินที่สามารถเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายได้ สงวนสิทธิ์เฉพาะใบเสร็จรับเงินจากร้านอาหาร หรือเครื่องดื่มภายในศูนย์การค้า MBK Center, Paradise Park, Paradise Place, The Nine Center Rama 9 และThe Nine Center Tiwanon เท่านั้น
 • เฉพาะใบเสร็จอย่างย่อ, ใบกำกับอย่างย่อ หรือใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบที่มีที่อยู่ร้านค้า เลขประจำตัวผู้เสียภาษีที่ถูกต้องตามกฎหมายจากร้านค้าตามที่กำหนด
 • เฉพาะบิลเงินสดที่มีตรายางประทับชื่อร้าน ที่อยู่ ระบุชื่อศูนย์การค้าชัดเจน สามารถตรวจสอบได้
 • หมดเขตสะสมยอดซื้อถึงวันที่ 31 ส.ค. 66
 • จับรางวัลวันที่ 3 ต.ค. 66 เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์การค้า เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์
 • ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ผ่านทาง FACEBOOK : MBK Center, Paradise Park, Paradise Place The Nine Center Rama9 และThe Nine Center Tiwanon  ในวันที่ 31 ต.ค. 66 หากผู้โชคดีไม่ติดต่อรับของรางวัลภายใน 30 วัน หลังจากประกาศรายชื่อ บริษัทฯ ขอถือว่าสละสิทธิ์
 • ขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่ให้ข้อมูลครบถ้วน (ชื่อ, Email และ เบอร์โทรศัพท์มือถือ) เท่านั้น
 • ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือแลกเป็นเงินสดได้
 • ผู้ได้รับรางวัลต้องพำนักอาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้นและให้ข้อมูลถูกต้องครบถ้วนและสามารถติดต่อได้เท่านั้น
 • กรณีผู้ได้รับรางวัลเป็นผู้เยาว์และยังไม่มีรายได้ อนุโลมให้ผู้ปกครองรับสิทธิ์แทนได้ โดยต้องนำหลักฐานมาแสดงตนในวันรับของรางวัล
 • ผู้ได้รับรางวัลต้องชำระภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัลตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ทป.101/2544 และต้องนำมูลค่าของรางวัลและค่าหักภาษี ณ ที่จ่าย ไปรวมกับรายได้ เพื่อยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาต่อกรมสรรพากรในปลายปีที่ได้รับรางวัล
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัล / สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ และเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดอันเนื่องมาจากการสื่อสารของพนักงานขายร้านค้าเช่า
 • คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
 • พนักงานร้านค้า พนักงานร้านค้า หรือเจ้าของร้านและ พนักงานในเครือบริษัท เอ็ม บี เค จำกัด มหาชน (ธุรกิจศูนย์การค้า), บริษัท พาราไดซ์ พาร์ค จำกัด, บริษัท เดอะไนน์ เซ็นเตอร์ จำกัด, บริษัท เดอะไนน์ เซ็นเตอร์ ติวานนท์ จำกัด ไม่สามารถร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ได้
 • คำตัดสินของคณะกรรมการจัดกิจกรรมถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด โปรดตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติมจาก Website ของศูนย์การค้า
 • ผู้ร่วมรายการต้องกดรับสิทธิ์ใน MBK PLUS
 • กรณีมีการละเมิดข้อกำหนด และเงื่อนไขการใช้สิทธิประโยชน์ โดยใช้ใบเสร็จของผู้อื่น หรือไม่ได้เกิดจากการใช้จ่ายของตนเองเพื่อมารับสิทธิ์ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืน หรือปรับ 10 เท่า
 • เจ้าของ / พนักงานขายของร้านค้าเช่า หากนำใบเสร็จจากร้านของตนเองมาแลกสิทธิ์ ไม่สามารถร่วมรายการส่งเสริมการขายใด ๆ ได้
 • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ ยกเว้นการร่วมรายการส่งเสริมการขายจากใบเสร็จ หรือจากการใช้จ่ายดังนี้
  • ใบส่งสินค้า, ใบส่งของ, ใบเสร็จ หรือบิลเงินสดที่แนบนามบัตรร้าน หรือเขียนหัวบิลด้วยลายมือ, ใบเสร็จที่ไม่ระบุวันที่ซื้อสินค้า, ใบเสร็จที่มีการแก้ไข ดัดแปลงข้อความ หรือตัวเลข, ใบเสร็จที่มีการตัด ส่วนหัวหรือส่วนท้ายใบเสร็จ, ใบเสร็จที่ระบุวันที่ซื้อสินค้า หรือบริการในวันที่ร้านค้า/ สถาบันปิดให้บริการไม่สามารถนำมาร่วมรายการส่งเสริมการขายได้ 
 • ใบเสร็จจากการจองสินค้าที่ยังไม่มีการจ่ายมัดจำจริง หรือ การจ่ายมัดจำที่สามารถคืนเงินได้ ไม่สามารถนำมาร่วมรายการส่งเสริมการขายได้
 • การเติมเงินภายในบัตรแทนเงินสดทุกประเภท, การชำระค่าสินค้าด้วยบัตรกำนัลเงินสดของร้านค้า หรือบัตรกำนัลใด ๆ ไม่สามารถนำมาร่วมรายการส่งเสริมการขายได้
 • ใบเสร็จที่เกิดจากการทำสำเนา ไม่สามารถนำมาร่วมรายการส่งเสริมการขายได้
 • ใบเสร็จหรือบิลเงินสดจากการซื้อสินค้าและบริการจากลานกิจกรรมภายในศูนย์การค้า ไม่ สามารถนำมาร่วมรายการส่งเสริมการขายได้
 • ใบเสร็จจากการซื้อสินค้าตั้งแต่ 50 ชิ้นขึ้นไปเพื่อการค้า / ขายส่ง, การซื้อสินค้าเพื่อขายต่อเชิงพาณิชย์ไม่ สามารถนำมาร่วมรายการส่งเสริมการขายได้
 • โปรดตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดแลกรับของสมนาคุณ ใน Website หรือสื่อประชาสัมพันธ์ของศูนย์ฯ 

2. สำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารออมสินทุกประเภท

 • มียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตธนาคารออมสิน ณ ร้านค้าเช่าภายในศูนย์การค้า MBK Center, Paradise Park, The Nine Center Rama9 และThe Nine Center Tiwanon ที่ร่วมรายการเท่านั้น
 • ผู้ถือบัตรต้องส่ง SMS แจ้งแลกคะแนนสะสมทุกครั้งที่ต้องการแลกรับเครดิตเงินคืน 12% โดยพิมพ์ GSPD#หมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย#คะแนนเท่ายอดซื้อ (ไม่ใส่จุดทศนิยม) ส่งมาที่ 0625965522 (ค่าบริการขึ้นอยู่กับเครือข่าย)
 • จำกัดสิทธิ์การแลกคะแนนสูงสุด 100,000 คะแนน / บัตร / เดือน
 • คะแนนสะสม GSB Reward Point จะถูกตัดออกจากคะแนนสะสมของผู้ถือบัตรตามจำนวนคะแนนที่แจ้งแลกผ่านระบบ SMS
 • กรณีคะแนนสะสมไม่เพียงพอ ธนาคารจะไม่ดำเนินการแลกเครดิตเงินคืน 12% ให้กับผู้ถือบัตร
 • เครดิตเงินคืนไม่สามารถยกเลิก ขอคืน หรือเปลี่ยนแปลงได้ และไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้ หรือโอนสิทธิ์ให้สมาชิกท่านอื่นได้
 • ผู้ถือบัตรจะได้รับเครดิตเงินคืนในบัญชีบัตรเครดิตของผู้ถือบัตรภายใน 60 นับจากวันสิ้นเดือนของวันลงทะเบียน
 • สงวนสิทธิ์การให้เครดิตเงินคืนเฉพาะบัตรที่ลงทะเบียน SMS ถูกต้องเพื่อรับสิทธิ์ และได้รับข้อความตอบกลับยืนยันการเข้าร่วมรายการเท่านั้น
 • ผู้ถือบัตรที่จะได้รับเครดิตเงินคืนจะต้องมีสถานะบัตรเครดิตเป็นปกติ มีประวัติการชำระเงินที่ดี ไม่ผิดนัดชำระเงินตามข้อกำหนดของการเป็นผู้ถือบัตรเครดิตของธนาคารจนถึงวันที่จะได้รับเครดิตเงินคืน
 • ผู้ถือบัตรไม่สามารถนำใบเสร็จหรือเซลล์สลิปมาคิดรวมในการรับเครดิตเงินคืนสำหรับรายการนี้
 • ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตที่เข้าร่วมรายการจะต้องเกิดขึ้น ในวันที่กำหนดเท่านั้นไม่นับรวมห้างสรรพสินค้า, แผนกซูเปอร์มาร์เก็ต, ร้านค้าเช่า, บุหรี่, สุรา, บัตรกำนัล, บัตรเติมเงินทุกประเภท, การซื้อเพื่อการลงทุน, การค้า, ขายส่ง, การซื้อทองหรือเพชร, ใบรับใบจองสินค้า, ใบมัดจำค่าสินค้า, การชำระค่าสาธารณูปโภคและการทำธุรกรรมทางการเงินทุกประเภท ดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ยอดค่าใช้จ่ายที่ถูกยกเลิก ยอดค่าใช้จ่ายที่มีการคืนสินค้าในภายหลัง
 • ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ โดยถือข้อมูลที่ธนาคารฯ มีอยู่เป็นสำคัญ ผู้ถือบัตรควรเก็บหลักฐานการเข้าร่วมรายการ และเซลล์สลิปไว้เพื่อการตรวจสอบกรณีจำเป็น
 • ธนาคารมีสิทธิเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด และยกเลิกรายการส่งเสริม การขายนี้  โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีกรณีพิพาท คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด

3. สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตเคทีซี เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายแลกรับเพิ่มเครดิตเงินคืน

 • รายการส่งเสริมการขาย ("รายการ") นี้บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ เคทีซีจัดทำขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกบัตรเครดิต KTC ("สมาชิก") ที่มียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต KTC ("บัตรฯ") ณ  ร้านค้าเช่าภายในศูนย์การค้า MBK Center, The Nine Rama9, The Nine Tiwanon และ Paradise Park ในช่วงระหว่างวันที่ 1 ก.พ. 66 - 31 ธ.ค. 66 ("ระยะเวลารายการ") ตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น
 • ขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นสมาชิกบัตรเครดิต KTC Royal Orchid Plus ทุกประเภท, KTC CASH BACK ทุกประเภท, บัตรเครดิต KTC - ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย, KTC VISA CORPORATE, และบัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้
 • ขอสงวนสิทธิ์สำหรับสมาชิกบัตรเครดิตฯ ที่มีคะแนนสะสมเพียงพอตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น และเฉพาะการใช้คะแนนสะสมแลกรับสิทธิพิเศษวันต่อวันที่สมาชิกทำรายการเท่านั้น
 • สมาชิกที่ประสงค์จะขอรับเครดิตเงินคืนตามรายการนี้ จะต้องลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์การเข้าร่วมรายการ โดยการสแกน QR Code เข้าสู่เว็บไซต์ http://ktc.promo/mbkgroup เพื่อการใช้คะแนนสะสมแลกรับสิทธิพิเศษตามเงื่อนไขที่กำหนดและสมาชิกจะต้องได้รับข้อความตอบกลับยืนยันการเข้าร่วมรายการจากเคทีซี จึงจะมีสิทธิ์เข้าร่วมรายการนี้
 • กรณีสมาชิกถือบัตรฯที่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้ ภายใต้ชื่อของสมาชิกรายเดียวกัน มากกว่า 1 ใบเคทีซีจะพิจารณาจากยอดใช้จ่ายแยกตามแต่ละบัตรฯ และนำยอดใช้จ่ายเฉพาะจากบัตรฯ ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมรายการตามเงื่อนไขที่กำหนด มาคำนวณเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ ของสมาชิกที่ลงทะเบียนไว้ กรณีสมาชิกมีการยกเลิกบัตรฯ ที่เข้าร่วมรายการ ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ เคทีซีจะถือว่าสมาชิกได้สละสิทธิ์การเข้าร่วมรายการนี้
 • กรณีที่ยอดใช้จ่ายต่อเซลส์สลิปที่มีเศษสตางค์ เคทีซีขอสงวนสิทธิ์ปัดเศษขึ้นเป็นหน่วยบาทเพื่อใช้เป็นยอดใช้จ่ายในการคำนวณจำนวนคะแนนสะสมเพื่อแลกรับเครดิตเงินคืนตามรายการนี้
 • การแลกรับเครดิตเงินคืนตามรายการนี้เฉพาะสำหรับการชำระค่าสินค้า / บริการต่อ 1 เซลส์สลิป เท่านั้น ไม่สามารถแยกเซลส์สลิปได้
 • ขอสงวนสิทธิ์ไม่นำดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน ค่าปรับ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เงินคืนที่เกิดจากการยกเลิกรายการซื้อสินค้า / บริการ หรือเงินคืนที่เกิดจากการ Refund ทุกประเภท มาคำนวณเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกตามรายการนี้
 • การคำนวณยอดการใช้จ่ายเพื่อรับเครดิตเงินคืน 10% ของยอดใช้จ่ายต่อเซลล์สลิป จะคำนวณเฉพาะยอดการใช้จ่ายต่อเซลล์
 • สลิป ที่เกิดขึ้น ณ ร้านค้าแบรนด์ที่กำหนดเท่านั้น โดยจะคำนวณสำหรับแต่ละรายการเรียงตามลำดับวัน เวลาที่มีการทำรายการใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ก่อนหลัง ทั้งนี้ ในวันที่ KTC ทำการคิดคำนวณยอดใช้จ่ายต่อเซลส์สลิป และจำนวนคะแนนสะสมที่สมาชิกบัตรเครดิตเคทีซีต้องการใช้แลกเครดิตเงินคืน 10% สมาชิกบัตรเครดิตเคทีซีจะต้องมีคะแนนสะสมคงเหลือเพียงพอกับยอดใช้จ่ายต่อเซลส์สลิปตามที่สมาชิกได้ลงทะเบียนบน http://ktc.promo/mbkgroup เพื่อใช้คะแนนสะสมเท่ากับยอดใช้จ่ายต่อเซลล์สลิปเท่านั้น จึงจะมีสิทธิ์ได้รับเครดิตเงินคืนของยอดใช้จ่ายต่อเซลล์สลิปนั้น
 • เคทีซี จะทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ ของสมาชิก ภายใน 60 วัน นับจากวันสุดท้ายของแต่ละเดือนตามรอบปฏิทิน
 • สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ เฉพาะสมาชิกที่มีสถานภาพบัญชีเป็นปกติ และไม่มีประวัติการผิดนัดชำระหนี้ตลอดระยะเวลารายการ จนถึงวันที่เคทีซีทำการมอบสิทธิประโยชน์ โดยยึดข้อมูลของเคทีซีเป็นสำคัญ
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้  ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากมีการใช้สิทธิ์เข้าร่วมรายการ โดยไม่สุจริต ทุจริต หรือฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ในรายการนี้ หรือใช้บัตรฯเพื่อธุรกิจทางการค้าเชิงพาณิชย์ ใช้บัตรฯผิดเงื่อนไขที่กำหนด หรือผิดวัตถุประสงค์ของการใช้เพื่อการบริโภค หรือสมาชิกมีการยกเลิกรายการใช้จ่ายภายหลังจากเคทีซีได้มอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกไปแล้ว
 • เงื่อนไขอื่น ๆ ที่มิได้กำหนดในรายการนี้ให้เป็นไปตามที่ร้านค้า / ผู้ขายสินค้า / ผู้ให้บริการกำหนด โปรดตรวจสอบเงื่อนไขก่อนการซื้อสินค้า/บริการ
 • เคทีซีไม่ใช่ผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย หรือผู้ให้บริการ และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ เกี่ยวกับสินค้า / บริการตามรายการนี้ กรณีสมาชิกมีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้า / บริการ หรือต้องการใบเสร็จหรือ ใบกำกับภาษี กรุณาติดต่อโดยตรงกับผู้ผลิต ผู้จำหน่ายและ / หรือเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้น ๆ 
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิกรายละเอียด เงื่อนไขและ / หรือสิทธิประโยชน์ใด ๆ ในรายการนี้ (รวมถึงเปลี่ยนแปลงของรางวัลที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันหรือเทียบเท่า) โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของเคทีซีถือเป็นที่สิ้นสุด
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ KTC PHONE 02 123 5000

4. สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตยูโอบี

 • รายการส่งเสริมการขายนี้ระหว่างวันที่ 1 ก.ค. 66 - 31 ธ.ค. 66 เฉพาะบัตรเครดิตยูโอบีที่ออกในประเทศไทยเท่านั้น (ยกเว้นบัตรเครดิตเพื่อธุรกิจ บัตรเครดิตยูโอบี โยโล่ แพลทินัม และบัตรเครดิต TMRW) โดยผู้ถือบัตรจะต้องคงสถานะการเป็นสมาชิกบัตร และไม่ผิดนัดชำระเงินจนถึงวันที่ธนาคารทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตร
 • รับเครดิตเงินคืน 15%  เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตยูโอบี และแลกคะแนนสะสม ยูโอบี รีวอร์ด พลัส เท่ากับยอดใช้จ่ายสะสม / เดือน ในหมวดร้านอาหาร ทุกร้านอาหาร (ยกเว้นร้านอาหารในโรงแรม) จำกัดการแลกคะแนนสะสมยูโอบี รีวอร์ด พลัส ไม่เกิน 3,000 คะแนน / บัญชีผู้ถือบัตร (รวมบัตรหลักและบัตรเสริม) / เดือน
 • ผู้ถือบัตรต้องลงทะเบียนผ่าน SMS เพื่อรับเครดิตเงินคืน 15% โดยพิมพ์ DW เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 10 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545111 (ค่าส่งครั้งละ 3 บาท) ลงทะเบียนเพียงครั้งเดียวตลอดรายการ
 • การใช้สิทธิจะเริ่มมีผลใช้ได้กับรายการใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตั้งแต่เดือนที่ผู้ถือบัตรทำการลงทะเบียนสำเร็จเป็นต้นไป และไม่สามารถมีผลย้อนหลังสำหรับเดือนที่ผู้ถือบัตรไม่ได้ลงทะเบียน
 • ผู้ถือบัตรต้องเก็บรักษาข้อความ SMS ตอบกลับการลงทะเบียนที่ได้รับจากธนาคารเพื่อใช้อ้างอิงในกรณีที่มีความจำเป็น
 • การคำนวณยอดเครดิตเงินคืน ธนาคารจะคำนวณจากยอดใช้จ่ายสะสมของบัตรที่ผู้ถือบัตรใช้ลงทะเบียน และได้รับ SMS ยืนยันการลงทะเบียนสำเร็จแล้วเท่านั้น โดยจะคำนวณจากยอดใช้ของบัตรดังกล่าวในหมวดร้านอาหารในเดือนนั้นๆ และหักคะแนนสะสมยูโอบี รีวอร์ด พลัส คงเหลือของบัตรฯ ที่มีอยู่ ณ วันสุดท้ายของเดือน แต่ไม่เกินยอดใช้จ่ายสะสมในเดือนนั้น ๆ
 • ยอดใช้จ่ายของบัตรหลักและบัตรเสริมที่เรียกเก็บเงินจากผู้ถือบัตรเดียวกันจะถูกนำมาคำนวณรวมเข้าในบัญชีของผู้ถือบัตรหลัก
 • ยอดใช้จ่ายที่นำมาคำนวณยอดเครดิตเงินคืนในรายการนี้จะนับเฉพาะรายการใช้จ่ายในหมวดร้านอาหาร รหัส MCC 5811  5812  5813  5814 (Merchant Category Code) ที่กำหนดโดย VISA และ MasterCard เท่านั้น (ยกเว้นร้านอาหารในโรงแรม) ที่บันทึกเข้าระบบธนาคารตามวันที่ทำรายการขออนุมัติ (Transaction Date)
 • ตัวอย่างการคำนวณ :
  • กรณีมีรายการใช้จ่ายในหมวดร้านอาหารในวันที่ 1 ก.พ. = 119 บาท และ วันที่ 25 ก.พ. = 2,019 บาท รวมยอดใช้จ่ายทั้งสิ้น = 2,138 บาท โดยมีคะแนนสะสมคงเหลือ ณ วันสุดท้ายของเดือน = 1,999 คะแนน
   • ยอดเครดิตเงินคืน 15% = 1999 x 15% = 299.85 บาท
 • ธนาคารจะทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตของผู้ถือบัตรหลักภายใน 60 วันทำการนับจากวันสุดท้ายของเดือน จนกว่าจะสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย
 • ยอดใช้จ่ายไม่นับรวมรายการใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ถูกยกเลิกในภายหลัง
 • การเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตไม่สามารถแลก / เปลี่ยนเป็นเงินสดหรือโอนให้ผู้อื่นได้
 • กรณีมีข้อสงสัยหรือปัญหาเรื่องการคำนวณยอดเครดิตเงินคืน ผู้ถือบัตรหลักต้องติดต่อธนาคาร เพื่อขอตรวจสอบความถูกต้องภายใน 90 วันนับจากวันที่ผู้ถือบัตรได้รับเครดิตเงินคืนเข้าบัญชี
 • การคำนวณคะแนนสะสมยูโอบีรีวอร์ดพลัส ธนาคารจะไม่นับรวมยอดใช้จ่ายในส่วนที่เกินกว่าวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากธนาคารเมื่อท่านขอใช้เกินวงเงินสำหรับแต่ละบัตรเครดิต ถึงแม้ว่าผู้ถือบัตรจะชำระเงินเข้ามาในบัญชีบัตรเครดิตเพื่อรองรับค่าใช้จ่ายในส่วนที่เกินกว่าวงเงินบัตรเครดิตที่ได้รับอนุมัติก็ตาม
 • ธนาคารไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและ / หรือบริการ กรณีเกิดความเสียหายหรือข้อบกพร่องใด ๆ กรุณาติดต่อร้านโดยตรง
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ โทร 0 2285 1555
 • บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) มีสิทธิ์เปลี่ยนแปลง และ / หรือ ยกเลิก กติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลาสิทธิประโยชน์ และ / หรือยกเลิกรายการ ส่งเสริมการขายนี้ได้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วันก่อนการมีผลใช้บังคับ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งล่วงหน้าได้
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ MBK Contact Center 1285