อัตราค่าบริการ MBK EV Charging Station

อัตราค่าบริการ MBK EV Charging Station

รู้หรือยัง ? MBK Center มีบริการช่องจอดรถยนต์ไฟฟ้า ชาร์จแบตเตอรี่แล้ว โดยมีอัตราค่าบริการ ดังนี้

อัตราค่าบริการ

  1. กำหนดอัตราค่าบริการเป็นแบบรายชั่วโมง ค่าบริการชั่วโมงละ 60 บาท (คิดตามจำนวนชั่วโมงที่ลูกค้าทำการจองในระบบ)
  2. กำหนดอัตราค่าปรับสำหรับลูกค้าในกรณีจอดชาร์จเกินเวลาที่จองในระบบ ค่าปรับจอดเกินเวลาชั่วโมงละ 100 บาท (คิดตามระยะเวลาจริงที่จองในระบบ)
  3. กำหนดอัตราค่าปรับสำหรับลูกค้าที่จอดรถโดยไม่ใช้บริการสถานี เช่น กรณีนำรถที่ไม่ใช่รถไฟฟ้าเข้ามาจอดในช่องจอด กรณีนำรถไฟฟ้าเข้ามาจอดโดยไม่มีการชาร์จไฟฟ้า เป็นต้น อัตราจอดรถโดยไม่ใช้บริการครั้งละ 2,000 บาท
  4. กำหนดระยะเวลาในการ เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง
  5. ไม่จำกัดระยะเวลาในการใช้บริการ (ชำระค่าบริการตามระยะเวลาที่จองในระบบ)