ศูนย์การค้า เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ เปิดพื้นที่ "หน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 นอกสถานที่" ร่วมกับ โรงพยาบาลกลาง

คุณสมพล ตรีภพนารถ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจศูนย์การค้า บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับ ผศ.ดร.ทวิดา กมลเวชช รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายแพทย์สุขสันต์ กิตติศุภกร รองปลัดกรุงเทพมหานคร และ แพทย์หญิงเลิศลักษณ์ ลีลาเรืองแสง ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ และร่วมเยี่ยมชมหน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 นอกสถานที่ ของโรงพยาบาลกลาง ที่ ชั้น 6 โซน D MBK Center

ศูนย์การค้า เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์สนับสนุนพื้นที่และอำนวยความสะดวกให้กับหน่วยงานภาครัฐอย่างต่อเนื่องในการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 เข็มกระตุ้นให้กับประชาชน ในครั้งนี้ร่วมกับ โรงพยาบาลกลาง สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร เปิดหน่วยบริการฉีดวัคซีนโควิด 19 เข็มกระตุ้น โมเดอร์นา ชนิดไบวาเลนต์ (Moderna Bivalent) ให้กับประชาชนทั่วไป ทั้งคนไทย คนต่างชาติ และ คนต่างด้าว โดยคนไทยอายุ 12 ปีขึ้นไปสามารถมารับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ชาวต่างชาติค่าบริการเข็มละ 380 บาท โดยจะเปิดให้บริการที่ชั้น 6 โซน D มีรายละเอียดการให้บริการ ดังนี้

  • เปิด Walk in ทุกวันจันทร์ - วันอาทิตย์ ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 28 เมษายน - วันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.00 น.
  • เปิด Walk in ในวันเสาร์และวันอาทิตย์เท่านั้น ได้แก่ วันเสาร์ที่ 20 - วันอาทิตย์ที่ 21 พฤษภาคม 2566 วันเสาร์ที่ 27 - วันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.00 น.