ผู้บริหารเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ต้อนรับ WOW Clinic สาขา MBK CENTER

คุณวิศาล สิปิยารักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายบริหารพื้นที่เช่าและผู้เช่าสัมพันธ์ (ที่ 2 จากซ้าย) พร้อมด้วย คุณชวรมย์ มังคละคีรี ผู้ช่วยผู้อำนวยการ 2 ฝ่ายพื้นที่เช่าและผู้เช่าสัมพันธ์ บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) ร่วมมอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีกับ นพ.ธีรทัศน์ สำเภาเงิน Founder & Medical Director (ที่ 3 จากซ้าย) และ คุณธชย ปานสมบุญ Co-Founder & Managing Director WOW Clinic (ที่ 4 จากซ้าย)

ในโอกาสเปิดให้บริการคลินิกเสริมความงาม "WOW Clinic สาขา เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์" อย่างเป็นทางการ บริเวณชั้น 5 โซน B เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2566 ที่ผ่านมา