เอ็ม บี เค สนับสนุนพื้นที่ จัดนิทรรศการภาพวาดเพื่อสันติภาพ Peace Poster Contest "Lead with Compassion" สโมสรไลออนส์สากล

คุณสมพล ตรีภพนารถ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจศูนย์การค้า บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยคุณณรงค์ศักดิ์ บุณยมาลิก นายกสโมสรไลออนส์นครหลวง กรุงเทพฯ และว่าที่เรือตรีธีระภัทร์ รุ่งราตรี ผู้ว่าการภาค 310D ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานนิทรรศการภาพวาดเพื่อสันติภาพ Peace Poster Contest "Lead with compassion" สโมสรไลออนส์สากล ภาค 310D

โดยภายในงานแสดงผลงานศิลปะภาพวาดที่รังสรรค์จากจินตนาการของน้อง ๆ เยาวชน คนรุ่นใหม่ ซึ่งแสดงถึงจินตนาการ อุดมการณ์ใฝ่สันติ จำนวนกว่า 100 ภาพ และยังมีภาพวาดของเยาวชนรัสเซียอีกประมาณ 100 ภาพ มาร่วมจัดแสดงในครั้งนี้ด้วย โดยนิทรรศการจัดระหว่าง วันที่ 21 - 25 มีนาคม 2566 ชั้น 4 โซน D ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์