ที ลีสซิ่ง ผนึกภาคีภาครัฐและเอกชนจัดงาน ที ลีสซิ่ง เปื้อนยิ้ม เพิ่มห่วงใย ตรวจสภาพรถจักรยานยนต์ ฟรี ปีที่ 5

บริษัท ที ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการลดอุบัติเหตุบนท้องถนนและรักษาสิ่งแวดล้อม ด้วยการลดมลพิษทางอากาศจากการขับขี่ จัดงาน "ที ลีสซิ่ง เปื้อนยิ้ม เพิ่มห่วงใย ตรวจสภาพรถจักรยานยนต์ ฟรี! ปี 5" ให้บริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ตรวจสภาพรถจักรยานยนต์ โดยช่างชำนาญการ และตรวจควันดำเครื่องยนต์ สำหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ให้กับประชาชน เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่บนท้องถนนก่อนเดินทางในช่วงเทศกาล และลดปัญหาสิ่งแวดล้อม

โดยมี คุณมงคล เพียรพิทักษ์กิจ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ที ลีสซิ่ง จำกัด พร้อมด้วยคุณสมพล ตรีภพนารถ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจศูนย์การค้า บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) และหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิ สำนักงานเขตปทุมวัน สถานีตำรวจนครบาลปทุมวัน กรมควบคุมมลพิษ ศูนย์วิชาการเพื่อขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษอากาศ (ศวอ.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) บริษัท ไทยฮอนด้า จำกัด บริษัท ไทยยามาฮ่า มอเตอร์ จำกัด และห้างหุ้นส่วนจำกัด บางกอกมอไซค์ ตัวแทนผู้จำหน่ายรถจักรยานยนต์ยามาฮ่า ร่วมเปิดงานและเสวนาให้ความรู้ โดยงานจัดขึ้นระหว่าง วันที่ 16 - 17 มีนาคม 2566 ณ ลาน Avenue A ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ มีรถจักรยานยนต์เข้าร่วมงานทั้งสิ้น 937 คัน