เอ็ม บี เค มอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์พกพา ให้กับมูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย (THNIC Foundation)

คุณเกษมสุข จงมั่นคง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารศูนย์สนับสนุนองค์กร และคุณบุญเลิศ รักวิจิตรศิลป์ ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) มอบคอมพิวเตอร์พกพาพร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน 15 เครื่อง ให้กับมูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย (THNIC Foundation) เพื่อใช้ในการค้นคว้าและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ให้กับนักเรียนและประชาชนในพื้นที่จังหวัดตากและจังหวัดใกล้เคียง โดยมี ดร.เพ็ญศรี อรุณวัฒนามงคล ผู้อำนวยการมูลนิธิฯ และคุณภาคภูมิ ไตรพัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย ร่วมรับมอบ

ซึ่งคอมพิวเตอร์พกพาที่นำไปมอบให้กับมูลนิธิฯ เป็นคอมพิวเตอร์ที่ครบอายุการใช้งาน แต่ยังอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้เป็นอย่างดีและได้ปรับปรุงติดตั้งระบบซอฟต์แวร์พื้นฐานให้เหมาะสมต่อการใช้งาน เพื่อใช้ประโยชน์ในด้านการศึกษาต่อไป ณ สำนักงานชั้น 8 ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์