ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการลดโลกร้อนง่าย ๆ ที่บ้านคุณกับกิจกรรม "ปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน (60+ Earth Hour 2023)"

ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการลดโลกร้อนง่าย ๆ ที่บ้านคุณกับกิจกรรม

เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ศูนย์การค้าในเครือเอ็ม บี เค ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการลดโลกร้อนง่าย ๆ ที่บ้านคุณกับกิจกรรม "ปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน (60+ Earth Hour 2023)" โดย MBK ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร องค์การ WWF ประเทศไทย และภาคีเครือข่าย ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนให้ทุกคนปิดไฟดวงที่ไม่จำเป็น ที่บ้านของคุณ เพื่อลดโลกร้อน ลดการใช้พลังงาน

ร่วมปิดไฟพร้อมกันในวันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2566 เวลา 20.30 - 21.30 น.