สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ปทุมวัน เปิดให้บริการแล้ว

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ปทุมวัน เปิดให้บริการแล้ว

แวะมาทำ Passport กันได้แล้วจ้า วันนี้!
สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ปทุมวัน เปิดให้บริการแล้ว
MBK Center ชั้น 5 โซน A
วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 10.00 – 18.00 น.