เอ็ม บี เค ร่วมผนึกกำลังขับเคลื่อน “ปทุมวัน ZERO WASTE”

คุณสมพล ตรีภพนารถ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจศูนย์การค้า พร้อมด้วยคุณพุทธชาด ศรีนิศากร ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการตลาด และคุณศตกมล วรกุล ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) ร่วมแถลงข่าว โครงการ “ปทุมวัน Zero Waste”  ซึ่งจัดโดยกลุ่มมาหามิตร ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, อลิอันซ์ อยุธยา, เอ็ม บี เค และ โรงแรมศิวาเทล กรุงเทพ เพื่อตอบรับนโยบายกรุงเทพมหานคร ผนึกกำลังขับเคลื่อน ร่วมกับสำนักงานเขตปทุมวัน สนับสนุนโครงการ "ไม่ เท - รวม" โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาเขตปทุมวันเป็นต้นแบบในการลดและแยกขยะ สู่การจัดการขยะอย่างยั่งยืน พร้อมเป็นต้นแบบการจัดการขยะให้กับชุมชน และ กลุ่มธุรกิจอื่น ๆ ณ ลานกิจกรรม Meeting Point ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์