เปิดแล้ว! สำนักงานสัญชาติและนิติกรณ์ ปทุมวัน ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ชั้น 5 โซน A

เปิดแล้ว! สำนักงานสัญชาติและนิติกรณ์ ปทุมวัน ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ชั้น 5 โซน A

สะดวกง่าย ๆ ได้ที่ ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ แนะนำบริการใหม่ล่าสุด กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ เปิดสำนักงานสัญชาติและนิติกรณ์ ปทุมวัน ณ ชั้น 5 โซน A ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์

  • ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ระหว่างเวลา 08.30 น. - 15.30 น. ทุกวันจันทร์ - วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ) โดยจะส่งเอกสารคืนผู้รับบริการเฉพาะทางไปรษณีย์เท่านั้น
  • ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 ระหว่างเวลา 10.00 น. - 16.30 น. ทุกวันจันทร์ - วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ) เปิดให้บริการเต็มรูปแบบ 

สามารถจองคิวออนไลน์ผ่าน https://qlegal.consular.go.th และติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 083-530-9126 หรือ Call Center กรมการกงสุลที่เบอร์โทรศัพท์ 02-572-8442