ทำบัตรประชาชน คัดสำเนาทะเบียนบ้าน สะดวกง่าย ๆ ได้ที่ MBK Center ชั้น 5 โซน A

ทำบัตรประชาชน คัดสำเนาทะเบียนบ้าน สะดวกง่าย ๆ ได้ที่ MBK Center ชั้น 5 โซน A

จุดบริการด่วนมหานคร สำนักงานเขตปทุมวัน เปิดให้บริการทุกวัน สามารถทำบัตรประชาชนทุกกรณี คัดรับรองสำเนาเอกสารฉบับภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ได้แก่

  • ทะเบียนบ้าน
  • ทะเบียนคนเกิด (คัดได้ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2540 - ปัจจุบัน)
  • ทะเบียนคนตาย (คัดได้ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2540 - ปัจจุบัน)
  • ทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชนที่มีในฐานข้อมูล

สะดวกง่าย ๆ ได้ที่ MBK Center ชั้น 5 โซน A ได้แล้วตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2565

  • วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 10.00 - 19.00 น.
  • วันเสาร์ - วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 - 18.00 น.

การจองคิวออนไลน์สำหรับทำบัตรประชาชน สามารถเข้าไปจองได้ที่ "BMA Q" ใน App store หรือ Google Play

สอบถามข้อมูลได้ที่ 02-250-0125 หรือ MBK Contact Call Center 1285

 

หมายเหตุ : แจ้งวันหยุดทำการ

  • 13 - 17 เม.ย. 66 : วันสงกรานต์