ข้อควรปฏิบัติในการป้องกันการแพร่เชื้อไวรัสโควิด-19

ข้อควรปฏิบัติในการป้องกันการแพร่เชื้อไวรัสโควิด-19

ข้อควรปฏิบัติในการป้องกันการแพร่เชื้อไวรัสโควิด-19

งดการเดินทาง หรือ เลื่อนการเดินทาง ไปยังประเทศที่มีรายงานพบการแพร่เชื้อในชุมชนภายในประเทศ และประเทศที่มีรายงานผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข

ล้างมือบ่อยๆ กินร้อน ช้อนกลาง ใส่หน้ากากอนามัย และหลีกเลี่ยงสถานที่ที่คนแออัด

หากมีความจำเป็นต้องเดินทาง ระหว่างเดินทางหากมีไข้ ให้แจ้งแพทย์หรือสถานทูตไทย ณ ประเทศนั้นๆ โดยด่วน

หลังเดินทางกลับถึงประเทศไทย ควรหยุดงาน หรือหยุดเรียน เพื่อกักบริเวณตนเองที่บ้าน 14 วัน

ภายใน 14 วัน หากมีอาการไข้ มีอาการระบบทางเดินหายใจ เช่น ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก หายใจเหนื่อยหอบ
ควรรีบไปพบแพทย์หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทันที พร้อมทั้งแจ้งประวัติการเดินทาง

คำแนะนำสำหรับผู้พบอาการเสี่ยง หลังกลับจากเดินทาง 14 วัน

– อยู่แต่ในที่พัก และจำกัดคนเยี่ยม
– สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
– แยกห้องนอน / ห้องน้ำ หากไม่สามารถแยกห้องน้ำได้ ควรใช้เป็นคนสุดท้ายและทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อทุกครั้ง
– ไอ และจามใส่กระดาษทิชชู
– ล้างมือด้วยน้ำและสบู่ ทิชชูเปียก หรือเจลล้างมือทันที
– เปิดหน้าต่างเพื่อให้อากาศถ่ายเท
– งดรับประทานอาหารร่วมกับผู้อื่น และแยกของใช้ส่วนตัว
– ล้างจานด้วยน้ำยาล้างจานก่อนใช้เสมอ
– ยืนห่างจากผู้อื่นมากกว่า 4 เมตร
– หากต้องออกจากบ้าน ไม่ควรใช้รถโดยสารสาธารณะ

ข้อมูลจาก กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข