เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ร่วมกับ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกชวนคนไทยดูแลสุขภาพ ในงาน “สมุนไพรไทย ทลายโรค ทลายโควิด” 2-14 มิถุนายน 2564 ร่วมเจาะลึกสรรพคุณสมุนไพร

เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ร่วมกับ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกชวนคนไทยดูแลสุขภาพ ในงาน “สมุนไพรไทย ทลายโรค ทลายโควิด” 2-14 มิถุนายน 2564 ร่วมเจาะลึกสรรพคุณสมุนไพร

ภาพกิจกรรม สมุนไพรไทย ทลายโรค ทลายโควิด