เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ สนับสนุนพื้นที่จัดงาน MBK Robotics Experience By Easykids Robotics

การแข่งขันเขียนโปรแกรมประดิษฐ์หุ่นยนต์ ชิงถ้วยรางวัลระดับประถมและมัธยมศึกษา 

คุณศตกมล วรกุล ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท อินเทลลิเจ้นท์ ครีเอทีฟ แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ให้การต้อนรับ ผศ.ดร.ณรงค์เดช กีรติพรานนท์ ประธานหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ คุณสมบูรณ์ ยั่งเจริญ จากทุนนิธิเพื่อนและญาติครูสมบูรณ์ และคุณขจรศักดิ์ จันทร์แจ่ม ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยี บริษัท อีซี่คิดส์ โรโบติกส์ (เชียงใหม่) ในงาน MBK Robotics Experience By Easykids Robotics กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ EasyKids Coding & Robotics Workshop การประดิษฐ์หุ่นยนต์ และเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์เพื่อแข่งขันทำภารกิจต่าง ๆ ชิงถ้วยรางวัลระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ซึ่งจัดโดย ศูนย์การเรียนรู้การเขียนโปรแกรมและนวัตกรรมหุ่นยนต์ EasyKids Robotics และ ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาทักษะและศักยภาพ ต่อยอดการเรียนรู้เชิงนวัตกรรมให้เด็กและเยาวชน โดยให้น้อง ๆ ได้ลองเขียนโปรแกรมและแข่งขันประลองระบบหุ่นยนต์ของตัวเองแบบจัดเต็ม ในวันที่ 16 - 17 กันยายน 2566 ณ ลานกิจกรรม ชั้น 4 โซน D ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์

ทั้งนี้ในการแข่งขันทั้ง 2 วัน มีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ถึง มัธยมศึกษาตอนปลายเข้าร่วมจำนวน 56 ทีม รวม 168 คน โดยทีมที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันในระดับประถมศึกษาตอนปลาย - มัธยมศึกษาตอนต้น รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีมโรบอทโรใจ จากโรงเรียนราชินีบน รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ทีม TL DynamoZ จากโรงเรียนเทพลีลา รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ทีม Pun-Jung จากโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี และทีมที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น - มัธยมศึกษาตอนปลาย รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีม 30 บาท จากโรงเรียนสายปัญญารังสิตและสาธิตรังสิต รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ทีม AYW Station จากโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ทีม Import โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

Robotics Competition