16 กันยายน วันโอโซนโลก (World Ozone Day) ชวนปกป้องชั้นโอโซนโลกด้วยมือเรา

16 กันยายน วันโอโซนโลก (World Ozone Day) ชวนปกป้องชั้นโอโซนโลกด้วยมือเรา

16 กันยายน วันโอโซนโลก

16 กันยายน องค์กรสหประชาชาติกำหนดให้เป็นวันโอโซนโลก ซึ่งเป็นวันที่ให้ความสำคัญและปกป้องชั้นโอโซนของโลก ซึ่งอยู่ชั้นบรรยากาศสตราโทสเฟียร์ (Stratosphere) ห่างจากพื้นโลก 10 - 50 กิโลเมตร ทำหน้าที่เป็นเกราะป้องกัน กรองรังสีจากดวงอาทิตย์ที่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตบนโลก

ปัจจุบันโลกของเรากำลังเปลี่ยนจาก โลกร้อน เข้าสู่ภาวะ โลกเดือด ส่วนหนึ่งมีการเกิดช่องโหว่ และ การลดลงของชั้นโอโซน ทำให้รังสีอัลตราไวโอเลตที่มาจากดวงอาทิตย์เข้าสู่พื้นผิวโลกมากขึ้น ส่งผลทำให้อุณหภูมิบนโลกเพิ่มสูงขึ้นไปถึง 17.24 องศาเซลเซียส ในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ นอกจากนี้ ประชากรบนโลกยังมีความเสี่ยงมากขึ้นในการเกิดโรคมะเร็งผิวหนัง โรคต้อกระจกและโรคทางภูมิคุ้มกันต่าง ๆ อีกด้วย

MBK Center ขอเชิญชวนทุกท่านปกป้องชั้นโอโซนของโลก "SAVE OZONE SAVE WORLD" ด้วยการเลิกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีสาร CFC เช่น กระป๋องสเปรย์ที่มีสารเคมี ลดการใช้พลาสติกและโฟม ลดการเผาไหม้ เปลี่ยนมาเดินทางด้วยรถสาธารณะ และร่วมกันประหยัดไฟฟ้า เช่น การปรับแอร์ที่อุณหภูมิ 25 - 26 องศา เป็นต้น เพื่อดูแลรักษาชั้นโอโซนโลกของเราให้คงอยู่ต่อไป

16 กันยายน วันโอโซนโลก