โปรโมชั่น TTA SPACE by DRAFTBOARD สำหรับงาน CU CONGRATS 2020 12 ก.ย. – 2 ต.ค. 63

TTA SPACE by DRAFTBOARD
รับส่วนลดพิเศษ เฉพาะนิสิตและบุคลากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  แสดงคูปองเพื่อร่วมรายการส่งเสริมการขาย
  แสดงบัตรประจำตัวนิสิต หรือบุคคลากร ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  จำกัด 1 ท่าน / สิทธิ์ / 1 วัน
  ใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 12 ก.ย. – 2 ต.ค. 63

MBK CENTER : CU CONGRATS 2020
12 ก.ย. – 2 ต.ค. 63
เพียงกดรับสิทธิ์ผ่าน MBK APPLICATION หรือ ใช้คูปอง พร้อมแสดงบัตรนิสิต นักศึกษา