ขอแจ้งขยายวันปิดให้บริการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไปหรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง