MBK Center World Fight 2020

MBK Center World Fight 2020
ระเบิดเวทีให้ลุกเป็นไฟ
ในวันที่ 31 มกราคม l 28 กุมภาพันธ์ l 27 มีนาคม l 24 เมษายน l 29 พฤษภาคม l 26 มิถุนายน 2563 เวลา 17.00 – 20.00 น.
ณ MBK Center ชั้น G Avenue โซน A

*FREE ADMISSION*