MBK CENTER Royal Project Foundation Fair 2020 (27-31 OCT’20)

งานโครงการในพระราชดำริ พบกับสุดยอดผลิตภัณฑ์ อาทิ เมล็ดธัญพืช ชา กาแฟ ผัก ผลไม้สด และ ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากธรรมชาติมากมาย ตั้งแต่วันที่ 27 – 31 ต.ค. 63 ณ บริเวณ Center Hall, Phayathai Hall ชั้น G MBK Center