MBK Center Mid Year Sale 2019

25 มิ.ย. – 31 ก.ค 62 ศูนย์การค้า เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ จัดเทศกาล MBK Center Mid Year Sale 2019 ต้อนรับฤดูฝน เพียงช้อปปิ้งที่ร้านค้าภายใน MBK Center อย่าทิ้งใบเสร็จ เพราะสามารถนำใบเสร็จมาแลกรับของสมนาคุณได้ครับ

พิเศษ!! Promotion💥
⚡️เมื่อช้อปครบ 8,000 บาทขึ้นไป รับฟรี!! เสื้อกันฝน MBK Raincoat 1 ชุด(มีจำนวนจำกัด)

💥พิเศษ! สมาชิก MBK Application / สมาชิกบัตรเครดิตธนชาต / สมาชิกบัตรเครดิตเคทีซี และสมาชิกบัตรเครดิตทีเอ็มบี ช้อปเพียง 7,500 บาท*
*รวมใบเสร็จได้ไม่เกิน 5 ใบเสร็จ ภายในวัน จำกัดไม่เกิน 2 ใบเสร็จ/ร้าน (จำกัดการแลกรับ 1 สิทธิ์/ ท่าน/ วัน)

💥จุดแลกรับของสมนาคุณ บริเวณทางขึ้นบันไดเลื่อน ชั้น 6 โซน B ตั้งแต่เวลา 10:00 – 22:00 น.💥

สอบถามรายละเอียดได้ที่ 1285

**สิทธิพิเศษสําหรับบัตรเครดิตชั้นนําที่ร่วมรายการ**

สมาชิกบัตรเครดิตเคทีซี

เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตฯ กับร้านค้าเช่าภายในศูนย์การค้าฯ และใช้คะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS เท่ายอดใช้จ่ายต่อเซลล์สลิป**

– แลกรับเครดิตเงินคืน 13% วันจันทร์ – พฤหัสบดี หรือ

– แลกรับเครดิตเงืนคืน 15% วันศุกร์,เสาร และอาทิตย์

เงื่อนไขสิทธิพิเศษสําหรับสมาชิกบัตรเครดิตเคทีซี

 • รายการส่งเสริมการขาย (“รายการ”) นี้ บริษัท บัตรกรุงไทย จํากัด (มหาชน) หรือ เคทีซี จัดทําขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกบัตรเครดิต KTC (“สมาชิก”) ที่มีคะแนน KTC FOREVER (“คะแนนสะสม”) และมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต KTC (“บัตรฯ”) ตามเงื่อนไข ที่กําหนดเท่านั้น
 • ขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นสมาชิกบัตรเครดิต KTC CASH BACK ทุกประเภท, บัตรเครดิต KTC – ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย, บัตรเครดิต KTC VISA CORPORATE GOLD, KTC – SCG VISA PURCHASING และบัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้
 • ขอสงวนสิทธิ์การมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ให้แก่สมาชิกบัตรเครดิต KTC ที่คงสภาพการเป็นสมาชิกบัตรเครดิตฯ โดยไม่ผิดนัดชําระหนี้ตลอดระยะเวลาร่วมรายการส่งเสริมการขายจนถึงวันที่เคทีซีมอบสิทธิประโยชน์ในรายการนี้ให้สมาชิกบัตรเครดิตฯ และขอสงวนสิทธิ์เฉพาะการซื้อสินค้าและ/หรือบริการเพื่อการใช้สอยส่วนบุคคลเท่านั้น
 • ขอสงวนสิทธิ์สําหรับสมาชิกบัตรเครดิตฯ ที่มีคะแนนสะสมเพียงพอตามเงื่อนไขที่กําหนดเท่านั้น และเฉพาะการใช้คะแนนสะสมแลกรับเครดิตเงินคืนวันต่อวันที่สมาชิกทํารายการเท่านั้น โดยคะแนนสะสมจะถูกหักออกจากคะแนนสะสมของบัตรเครดิตฯ ทันทีที่สมาชิกบัตรเครดิตฯ ใช้แลกรับสิทธิพิเศษตามเงื่อนไข ที่กําหนดเท่านั้น
 • ขอสงวนสิทธิ์การมอบเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตฯ ที่เกิดจากการใช้คะแนนสะสมแลกรับภายใน 60 วัน นับจากวันสิ้นสุดรายการ
 • ขอสงวนสิทธิ์โดยถือข้อมูลของเคทีซีเป็นสําคัญสมาชิกบัตรเครดิตฯ ผู้ร่วมรายการควรเก็บหลักฐานการลงทะเบียนกับเคทีซีรวมทั้งเซลส์สลิปเพื่อเป็นหลักฐานอ้างอิง และตรวจสอบในกรณีจําเป็น
 • ขอสงวนสิทธิ์สิทธิประโยชน์ตามรายการไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือโอนให้ผู้อื่นได้
 • เคทีซีขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัล รายละเอียด ข้อกําหนดและเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และกรณีมีข้อพิพาท คําตัดสินของเคทีซี ถือเป็นที่สิ้นสุด

สมาชิกบัตรเครดิต TMB

 • รับฟรี บัตรกำนัล STARBUCKS มูลค่า 100 บาท เมื่อมียอดใช้จ่าย 3,500 บาทขึ้นไป / เซลล์สลิป
 • รับฟรี บัตรกำนัล STARBUCKS มูลค่า 300 บาท เมื่อมียอดใช้จ่าย 8,000 บาทขึ้นไป / เซลล์สลิป
 • รับฟรี บัตรกำนัล STARBUCKS มูลค่า 700 บาท เมื่อมียอดใช้จ่าย 20,000 บาทขึ้นไป / เซลล์สลิปรับฟรี บัตรกำนัล STARBUCKS มูลค่า 1,800 บาท เมื่อมียอดใช้จ่าย 50,000 บาทขึ้นไป / เซลล์สลิป
 • รับฟรี บัตรกำนัล STARBUCKS มูลค่า 4,000 บาท เมื่อมียอดใช้จ่าย 100,000 บาทขึ้นไป / เซลล์สลิป(จำกัดการแลกรับ 1 สิทธิ์ / เซลล์สลิป, จำกัดการรับบัตรกำนัล STARBUCKS สูงสุด 4,000 บาท / บัตร ตลอดรายการ)

สิทธิพิเศษ So GooOD

ช้อปแล้วอย่าลืมแบ่งจ่ายกับ ทีเอ็มบี โซกู๊ด แบ่งจ่ายได้ทุกอย่าง 0% 3 เดือน (ขั้นต่ำ 1,000 บาท/ เซลล์สลิป) เพียงรูดแล้วโทร.1558 กด 1 ตามด้วย 01 หรือ เลือกทำรายการด้วยตนเองผ่าน TMB TOUCH/ TMB Internet Banking ก่อนวันสรุปยอดบัญชี

เงื่อนไขสิทธิพิเศษสําหรับสมาชิกบัตรเครดิต TMB

 • เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิต TMB ประเภทบุคคลธรรมดาเท่านั้น
 • สามารถรับบัตรกำนัล Starbucks ได้ที่จุดแลกรับของสมนาคุณศูนย์การค้า MBK Center
 • เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต TMB ที่ศูนย์การค้า MBK Center โดยจำกัดรับบัตรกำนัล Starbucks สูงสุด 4,000 บาท / บัตร ตลอดรายการ ณ จุดแลกรับของสมนาคุณของศูนย์ฯ ระหว่างวันที่ 25 มิ.ย. – 31 ก.ค.62
 • จำกัดสิทธิเฉพาะร้านค้าและสินค้าที่ร่วมรายการ สอบถามเพิ่มเติม ณ จุดแลกรับของสมนาคุณศูนย์การค้า MBK Center
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถ แลก เปลี่ยน ทอน เป็นเงินสดหรือโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
 • กรณีมีข้อพิพาท ให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ TMB Contact Center โทร. 1558

เงื่อนไขสิทธิพิเศษสําหรับสมาชิก TMB So GooOD

 • สำหรับผู้ถือบัตรเครดิต TMB ที่มีสถานะบัตรปกติ และโทรเข้ามาทำรายการบริการแบ่งจ่ายรายเดือน TMB So GooOD ด้วยตนเองผ่าน TMB Contact Center 1558 ก่อน 20.00 น. ของวันสรุปยอดบัญชี หรือผ่าน TMB TOUCH / TMB Internet Banking ระหว่างเวลา 06.00 – 22.00 น.จนถึงวันสรุปยอดบัญชี (รอบบัญชีเดียวกับที่มีการใช้จ่าย)
 • ยอดใช้จ่ายที่ไม่สามารถใช้บริการ TMB So GooOD ได้แก่ ยอดใช้จ่ายในเชิงธุรกิจ ยอดใช้จ่ายที่เกิดจากวงเงินชั่วคราว ยอดเบิกถอนเงินสดล่วงหน้า รายการที่ถูกยกเลิกหรือคืนสินค้าภายหลัง ยอดใช้จ่ายจากการซื้อกองทุนรวม ยอดใช้จ่ายที่เกิดจากบริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ยอดใช้จ่ายที่เกิดจากดอกเบี้ย ค่าปรับ และค่าธรรมเนียมอื่นๆ  
 • สงวนสิทธิ์ยกเลิกคะแนนสะสม TMB Rewards Plus และเงินคืนเข้าบัญชีเงินฝากไม่ประจำ TMB ดอกเบี้ยสูงจากยอดแบ่งจ่าย TMB So GooOD
 • ยอดขั้นต่ำที่สามารถใช้บริการแบ่งจ่ายรายเดือน TMB So GooOD ได้ คือ 1,000 บาทขึ้นไป / เซลล์สลิป

สมาชิกบัตรเครดิตธนชาต และ/ หรือบัตรเครดิตนครหลวงไทย รับบัตรกำนัลฯเมื่อมีการใช้จ่ายแบบชำระเต็มจำนวน

 • รับฟรี บัตรกำนัล STARBUCK (มูลค่า 100 บาท) เมื่อมียอดใช้จ่าย 3,000 บาทขึ้นไป / เซลล์สลิป (จำกัดรับของสมนาคุณแต่ละประเภท 1 สิทธิ์/ บัตร/ วัน)**
 • รับฟรี Sporty Bag 1 ใบ (มูลค่า 1,590 บาท) เมื่อมียอดใช้จ่าย 10,000 บาทขึ้นไป / เซลล์สลิป (จำกัดรับของสมนาคุณแต่ละประเภท 1 สิทธิ์/ บัตร/ วัน)**

เงื่อนไขสิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกบัตรเครดิตธนชาต และ/ หรือ บัตรเครดิตนครหลวงไทยที่มียอดใช้จ่ายแบบชำระเต็มจำนวน ตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป/ เซลล์สลิป/ วัน

 • บัตรเครดิตสำหรับองค์กร (Corporate Card) ไม่สามารถเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ได้
 • ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะเซลล์สลิปที่มีชื่อร้านค้าหรือบริษัทฯ ห้างร้านที่เปิดให้บริการภายในศูนย์การค้า ยกเว้น ห้างฯ Tokyu, Tops Supermarket
 • สงวนสิทธิ์การรับของสมนาคุณแต่ละประเภท 1 สิทธิ์/ บัตร/ วัน
 • สามารถสอบถามรายละเอียดร้านค้าที่ร่วมรายการได้ ณ จุดแลกรับของสมนาคุณ
 • ทางศูนย์การค้าฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายดังกล่าว โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ธนาคารฯไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการ กรณีสินค้าและบริการมีปัญหา โปรดติดต่อร้านค้าโดยตรง

• ข้อกำหนด เงื่อนไขและระยะเวลา เป็นไปตามที่ธนาคารฯ กำหนด กรณีที่มีข้อโต้แย้งใดๆ ดุลยพินิจและคำตัดสิน