MBK Center Healthy Organic (26-30AUG’20)

MBK CENTER HEALTHY ORGANIC  ระหว่างวันที่ 26-30 สิงหาคม 2563 บริเวณชั้น 4  ลานโปรโมชั่น Zone D

รวบรวมสินค้าออร์แกนิคเพื่อสุขภาพ และสินค้าจากกลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่ Young Smart Farmer Thailand

ร้านค้าน่าช้อป ได้แก่

  • โพย่า กาแฟโรบัสต้า กาแฟออ์แกนิค จากชาวกะเหรี่ยงสังขละบุรี
  • O-Farm ฟาร์มการเกษตรอินทรีย์ผักสดสวนครัว
  • จันทร์ฉายเสื้อผ้าฝ้ายทอและย้อมสีธรรมชาติจากลำปางโดยชาวปาเกอญอ
  • น้ำปั่นพลังถีบแนวความคิดดัดแปลงจักรยานให้เป็นเครื่องปั่นผลไม้เกษตรอินทรีย์

นอกจากนี้ยังพบกับกิจกรรมภายในงาน การเสวนาเรื่องจุลินทรีย์  การให้ความรู้การมัดย้อมผ้าจากสีธรรมชาติ เป็นต้น