MBK Center คริสต์มาสไทม์ คริสต์มาสไทย 2563

ระยะเวลาที่จัดรายการ : 1 ธันวาคม 62 – 5 มกราคม 63 

สิทธิพิเศษจาก MBK CENTER

ช้อปครบตามเงื่อนไข รับฟรี ของสมนาคุณ พิเศษ! จ่ายน้อยกว่าด้วยบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ และ MBK Application และ ชาวต่างชาติที่แสดง Passport

  • ช้อปครบ 3,000 บาท รับฟรีกระเป๋ากันน้ำ 1 ใบ หรือ จ่ายน้อยกว่าด้วยบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ และMBK Application และชาวต่างชาติที่แสดง Passport เพียง 2,500 บาท
  • ช้อปครบ 7,000 บาท รับฟรีขวดปั่นอเนกประสงค์ 1 ชิ้น หรือ จ่ายน้อยกว่าด้วยบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ และMBK Application และชาวต่างชาติที่แสดง Passport เพียง 6,500 บาท
  • ช้อปครบ 10,000 บาท รับฟรีรถเข็นพับได้ 1 คัน มูลค่า หรือ จ่ายน้อยกว่าด้วยบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ และMBK Application และชาวต่างชาติที่แสดง Passport เพียง 9,500 บาท

หมายเหตุ : จำกัดการแลกของสมนาคุณแต่ละประเภท 1 ท่าน/ 1 สิทธิ์/ วัน ( สินค้ามีจำนวนจำกัด)

สิทธิพิเศษจาก MBK Application : จ่ายน้อยกว่าเพื่อแลกรับของสมนาคุณ

สิทธิพิเศษจากบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ : มอบสิทธิพิเศษสำหรับผู้ใช้จ่ายผ่านบัตร

  • กรุงไทย KTC ช้อป 1,000 บาทขึ้นไปต่อเซลล์สลิป รับบัตรกำนัล McDonald’s มูลค่า 100 บาท  (จำกัดบัตรกำนัลสูงสุด 1,000 บาทต่อสมาชิกบัตรเครดิต ตลอดรายการ)
  • ธนชาต TBANK  ช้อปครบ 3,000 บาท ขึ้นไปต่อเซลล์สลิป รับบัตรกำนัลStarbucks มูลค่า 100 บาท  ช้อปครบ 20,000 บาท ขึ้นไปต่อเซลล์สลิป รับ Travel Bag มูลค่า 4,950 บาท (จำกัดรับของสมนาคุณแต่ละประเภท 1 สิทธิ์/บัตร/วัน)
  • ทหารไทย TMB รับฟรี บัตรกำนัล Starbucks สูงสุด 12,000 บาท*

ยอดใช้จ่าย / เซลล์สลิป

รับบัตรกำนัล Starbucks

4,000 บาท ขึ้นไป

100 บาท

10,000 บาท ขึ้นไป

300 บาท

30,000 บาท ขึ้นไป

1,000 บาท

50,000 บาท ขึ้นไป

1,800 บาท

100,000 บาท ขึ้นไป

4,000 บาท

หมายเหตุ : จำกัดรับบัตรกำนัล Starbucks สูงสุด 4,000 บาท / บัตร/ ศูนย์การค้า และสูงสุด 12,000 บาท ตลอดรายการ

*เงื่อนไขเป็นไปตามธนาคารกำหนด และขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

หมายเหตุ : จำกัดการแลกของสมนาคุณแต่ละประเภท 1 ท่าน/ 1 สิทธิ์/ วัน ,สินค้ามีจำนวนจำกัด,สำหรับลูกค้าที่ใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตเคทีซี / สมาชิกบัตรเครดิตธนชาตและ/หรือบัตรเครดิตนครหลวงไทย / สมาชิกบัตรเครดิตทีเอ็มบี และสมาชิก MBK Application และชาวต่างชาติที่แสดง Passport สามารถใช้สิทธิ์แลกรับของสมนาคุณ เมื่อช้อปเพียง 2,500 / 6,500 / 9,500 บาทขึ้นไปตามลำดับ (กดรหัสเพื่อรับสิทธิบนแอปพลิเคชันและแสดงรหัส) •การแลกรับของสมนาคุณต่างๆ สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่มารับสิทธิ์ด้วยตนเองเท่านั้น หรือ กรณีไม่สามารถมารับสิทธิ์ได้ด้วยตนเอง ต้องทำหนังสือมอบอำนาจพร้อมสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจและบัตรประชาชนตัวจริงของผู้รับมอบอำนาจมาแสดงเพื่อรับสิทธิ์แลกของสมนาคุณ •เอกสารที่นำมาแลกรับของรางวัล คือ ใบเสร็จอย่างย่อ, ใบกำกับภาษีที่มีที่อยู่ร้านค้า เลขประจำตัว ผู้เสียภาษี ที่ถูกต้องตามกฎหมายจากร้านค้าตามที่กำหนด และใบเสร็จรับเงินสดที่ระบุตราประทับร้านค้าสถานที่ตั้งของศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ +บัตรประชาชน และบัตรเครดิต+เซลล์สลิปบัตรเครดิต (กรณีชำระเป็นบัตรเครดิต) กรณีซื้อสินค้า 1 ชิ้น แล้วแยกใบเสร็จมามากกว่า 1 ใบ ไม่สามารถร่วมรายการได้ •พนักงานร้านค้าในศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์, พนักงานบริษัท เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ จำกัด มหาชน และบริษัทในเครือทั้งหมดรวมทั้งผู้เกี่ยวข้องไม่สามารถร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ได้ •เจ้าของ/ พนักงานขายของร้านค้าเช่า หากซื้อสินค้าภายในร้านของตนเอง ไม่สามารถร่วมรายการส่งเสริมการขายใดๆ ได้ •ขอสงวนสิทธิ์ในการแจกของรางวัลให้กับผู้ที่มีเอกสารครบตามเงื่อนไขก่อน หรือจนกว่าของรางวัลจะหมด •เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด โปรดตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดแลกรับของสมนาคุณชั้น 6 ฝั่งบันไดเลื่อนขึ้น ตั้งแต่เวลา 10.00 – 22.00 น. •บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ ยกเว้น การสะสมยอดใบเสร็จจากการใช้จ่ายดังนี้ การจองสินค้าที่ยังไม่มีการจ่ายมัดจำจริง หรือ การจ่ายมัดจำที่สามารถคืนเงินได้, การซื้อสินค้าตั้งแต่ 50 ชิ้นขึ้นไปเพื่อการค้า / ขายส่ง, การชำระค่าสาธารณูปโภค หรือ ซื้อเพื่อการลงทุน เช่น การซื้อหน่วยลงทุน, ค่าประกันชีวิต, ค่าน้ำ, ค่าไฟ, ค่าโทรศัพท์มือถือ เป็นต้น, การซื้อหรือเติมเงินภายในบัตรแทนเงินสดทุกประเภท, การชำระสินค้าด้วยบัตรกำนัลเงินสดของร้านค้าหรือบัตรกำนัลใดๆ, การแลกเปลี่ยนเงิน (Exchange) •บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัล / สิทธิประโยชน์ต่างๆและเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า •บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดอันเนื่องมาจากการสื่อสารของพนักงานขายร้านค้าเช่า •คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด