MBK Center ช้อปไทย ช่วยไทย

โปรโมชั่น  MBK Center ช้อปไทย ช่วยไทย

รายการ : MBK CENTER : ช้อปไทย ช่วยไทย

ระยะเวลา : 29 มิถุนายน – 19 กรกฎาคม 2563 (รวม 21 วัน)

รูปแบบรายการ :

ต่อที่ 1 : รับฟรีของสมนาคุณ เมื่อช้อปครบตามเงื่อนไข โดยกดรับสิทธิ์ผ่าน MBK Application

–  ช้อปครบ 2,000 บาท รับฟรี Straw Cycle 1 กล่อง มูลค่า 119 บาท เฉพาะบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ ช้อปเพียง 1,700 บาท

–  ช้อปครบ 4,000 บาท รับฟรี Reusable Lunch Box 1 กล่อง มูลค่า 299 บาท เฉพาะบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ ช้อปเพียง 3,500 บาท

ต่อที่ 2 : รับสิทธิพิเศษจากบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ

บัตรเครดิตTMB และบัตรเครดิตธนชาต และบัตรเครดิตนครหลวงไทย

ต่อที่ 1 รับบัตรเติมน้ำมันบางจากสูงสุด 900 บาท/บัตร/ธนาคาร

ยอดใช้จ่าย/เซลล์สลิป รับบัตรเติมน้ำมันบางจาก (บาท)
 9,000 บาทขึ้นไป 300
15,000 บาทขึ้นไป 600
20,000 บาทขึ้นไป 900

                                                                                                                                       

หมายเหตุ : จำกัดรับบัตรกำนัลสูงสุด 900 บาท / ต่อบัตรของแต่ละธนาคาร / ศูนย์การค้า รวมทุกร้านค้าที่ร่วมรายการในศูนย์การค้า ตลอดรายการ

ต่อที่ 2 สิทธิพิเศษ So GooOD

แบ่งจ่ายกับ ทีเอ็มบี โซกู๊ด ทั้งห้าง 0% 3 เดือน (ขั้นต่ำ 1,000 บาท/ เซลล์สลิป) เพียงรูดแล้วโทร.1558 กด 1 ตามด้วย 01 หรือ เลือกทำรายการด้วยตนเองผ่าน TMB TOUCH/ TMB Internet Banking ก่อนวันสรุปยอดบัญชี

บัตรเครดิตKTC

แลกรับเครดิตเงินคืน 12% ใช้คะแนน KTC FOREVER เท่ายอดใช้จ่ายต่อเซลล์สลิป

*ไม่จำกัดยอดรับเครดิตเงินคืนสูงสุดตลอดรายการ

จุดแลกของสมนาคุณ : ฝั่งบันไดเลื่อน ชั้น 6 โซน B

 

เงื่อนไข

กดรับสิทธิ์ผ่าน MBK Application เท่านั้น

การแลกของสมนาคุณแต่ละประเภท 1 ท่าน/ สิทธิ์/ วัน จำกัด 3 สิทธิ์ตลอดรายการ (สินค้ามีจำนวนจำกัด)

ลูกค้าสามารถรวบรวมใบเสร็จจากร้านค้าภายในศูนย์ฯ ได้ไม่เกิน 5 ใบเสร็จ/ ท่าน/ วัน (ใบเสร็จสามารถใช้ได้วันต่อวัน) จำกัดไม่เกิน 1 ใบเสร็จ/ ร้าน

• เอกสารที่นำมาแลกรับของรางวัล คือ ใบเสร็จอย่างย่อ, ใบกำกับภาษีที่มีที่อยู่ร้านค้า เลขประจำตัว ผู้เสียภาษี ที่ถูกต้องตามกฎหมายจากร้านค้าตามที่กำหนด และใบเสร็จรับเงินสดที่ระบุตราประทับร้านค้าสถานที่ตั้งของศูนย์การค้า เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์, บัตรประชาชน, กรณีชำระเป็นบัตรเครดิต โปรดแสดงบัตรเครดิต และ เซลล์สลิปบัตรเครดิต

กรณีซื้อสินค้า 1 ชิ้น แล้วแยกใบเสร็จมากกว่า 1 ใบ ไม่สามารถร่วมรายการได้

เจ้าของ/ พนักงานขายของร้านค้าเช่า หากนำใบเสร็จจากร้านของตนเอง ไม่สามารถร่วมรายการส่งเสริมการขายใดๆ ได้

ขอสงวนสิทธิ์ในการแจกของรางวัลให้กับผู้ที่มีเอกสารครบตามเงื่อนไขที่กำหนดก่อน หรือจนกว่าของรางวัลจะหมด

บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ ยกเว้น การสะสมยอดใบเสร็จจากการใช้จ่ายดังนี้ การจองสินค้าที่ยังไม่มีการจ่ายมัดจำจริง หรือ การจ่ายมัดจำที่สามารถคืนเงินได้, การซื้อสินค้าตั้งแต่ 50 ชิ้นขึ้นไปเพื่อการค้า/ ขายส่ง, การชำระค่าสาธารณูปโภค หรือ ซื้อเพื่อการลงทุน เช่น การซื้อหน่วยลงทุน, ค่าประกันชีวิต, ค่าน้ำ, ค่าไฟ, ค่าโทรศัพท์มือถือ เป็นต้น, การซื้อหรือเติมเงินภายในบัตรแทนเงินสดทุกประเภท, การชำระสินค้าด้วยบัตรกำนัลเงินสดของร้านค้าหรือบัตรกำนัลใดๆ, การแลกเปลี่ยนเงิน (Exchange)

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัล/ สิทธิประโยชน์ต่างๆและเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดอันเนื่องมาจากการสื่อสารของพนักงานขายร้านค้าเช่า

การแลกรับของสมนาคุณต่างๆ สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่มารับสิทธิ์ด้วยตนเองเท่านั้น หรือ กรณีไม่สามารถมารับสิทธิ์ได้ด้วยตนเอง ต้องทำหนังสือมอบอำนาจพร้อมสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจและบัตรประชาชนตัวจริงของผู้รับมอบอำนาจมาแสดงเพื่อรับสิทธิ์แลกของสมนาคุณ

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายเป็นไปตามที่บริษัทฯ หรือ ธนาคาร กำหนด โปรดตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดแลกรับของสมนาคุณ ชั้น 6 บริเวณทางขึ้นบันไดเลื่อน โซน B หรือ สื่อประชาสัมพันธ์ของแต่ละบริษัทฯ และธนาคาร