หน้าแรก Job Opportunities

Job Opportunities

Position Salary Published Date Company Location
Accounting Director (1 Position) – THB 14 July 2017 Paradise Park Company Limited Bangkok Urgent
เจ้าหน้าที่การตลาดเช่าซื้อ (TLS) (8 Position) 12 July 2017 T Leasing Company Limited Bangkok Urgent
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเครดิต (TLS) (6 Position) 12 July 2017 T Leasing Company Limited Bangkok Urgent
เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้ทางโทรศัพท์ (TLS) (6 Position) 12 July 2017 T Leasing Company Limited Bangkok Urgent
เจ้าหน้าที่บัญชี (MBK-SQ) (2 Position) – THB 30 June 2017 MBK Square Company Limited Bangkok
ผู้จัดการแผนกบริหารอาคาร (MBK-SQ) (1 Position) – THB 30 June 2017 MBK Square Company Limited Bangkok
ผู้จัดการแผนกรักษาความปลอดภัย (MBK-SFS) (1 Position) 30 June 2017 MBK Smart Force Security Guard Company Limited Bangkok
พนักงาน CCTV (MBK-SFS) (1 Position) 9300 – 12000 THB 30 June 2017 MBK Smart Force Security Guard Company Limited Bangkok
Sanitary Staff (3 Position) 9 June 2017 Paradise Park Company Limited Bangkok Urgent
หัวหน้าช่างเทคนิค (1 Position) 20000 – 25000 THB 2 June 2017 MBK Square Company Limited Bangkok
ผู้จัดการทีมการตลาด (MBK-G) (1) Position) 2 June 2017 MBK Guarantee Company Limited Bangkok
ผู้จัดการฝ่ายติดตามหนี้และบริหารทรัพย์รอการขาย (MBK-G) (1) Position) 2 June 2017 MBK Guarantee Company Limited Bangkok
ผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์ธุรกิจและกลั่นกรองสินเชื่อ (MBK-G) (1) Position) 2 June 2017 MBK Guarantee Company Limited Bangkok
Sale Representative (5) Position) 2 June 2017 MBK CLUB Company Limited Bangkok
Event Officer (1) Position) – THB 5 May 2017 Paradise Park Company Limited Bangkok Urgent
Senior Air Condition Staff (1) Position) – THB 5 May 2017 Paradise Park Company Limited Bangkok
Project Management Section Manager (1) Position) 11 April 2017 MBK Real Estate Company Limited Bangkok
Business Development Officer (1) Position) 11 April 2017 MBK Real Estate Company Limited Bangkok
Asset Appraisal Officer (2) Position) 11 April 2017 Plan Appraisal Company Limited Bangkok
Business Planning Development Trainee (3) Position) 30 March 2017 T Leasing Company Limited Bangkok
Technician (1) Position) 11000 – 17000 THB 30 March 2017 The Nine Center Company Limited Bangkok
Cashier Staff (3) Position) – THB 29 March 2017 Paradise Park Company Limited Bangkok Urgent
Senior Building Maintenance Staff (2) Position) 10 March 2017 Paradise Park Company Limited Bangkok Urgent
ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกรับชำระหนี้ (MBK-G) (1) Position) – THB 1 March 2017 MBK Guarantee Company Limited Bangkok
Traffic Securities 1 (10) Position) 9300 – 12000 THB 24 February 2017 MBK Smart Force Security Guard Company Limited Bangkok
Technician (2) Position) – THB 24 February 2017 The Nine Center Company Limited Bangkok
ช่างเทคนิค (2) Position) 11500 – 18000 THB 24 February 2017 MBK Square Company Limited Bangkok
Fire Brigade Securities 1 (5) Position) 9300 – 12000 THB 22 February 2017 MBK Smart Force Security Guard Company Limited Bangkok