Amazing Thailand Grand Sale 2021 : AMAZING ยิ่งกว่าเดิม

Amazing Thailand Grand Sale 2021 : AMAZING ยิ่งกว่าเดิม

โครงการ Amazing Thailand Grand Sale 2021 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 กรกฎาคม – 15 กันยายน 2564 ภายใต้แนวคิด “AMAZING ยิ่งกว่าเดิม” เพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศที่อาศัยอยู่ในไทยและส่งเสริมภาพลักษณ์ให้ประเทศไทยเป็น Shopping Destination รวมถึงเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการทุกภาคส่วนที่ได้รับผลกระทบหลังวิกฤติการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ เป็นหนึ่งในศูนย์การค้าที่เข้าร่วมโครงการ

ติดตามโปรโมชั่นดี ๆ ได้เร็ว ๆ นี้

#AmazingThailandGrandSale2021#AMAZINGยิ่งกว่าเดิม

#MBKCENTER #ThaNextEpisode #มาMBKCENTERกัน