EDUCATION PLUS #พลัสความรู้ สุขลุ้น 2 ต่อ

EDUCATION PLUS #พลัสความรู้ สุขลุ้น 2 ต่อ

รับบัตรกำนัลศูนย์ฯ สูงสุด 1,500 บาท เมื่อซื้อคอร์สเรียนครบตามเงื่อนไข

รูปแบบรายการ

ต่อที่ 1 : โปรโมชันศูนย์การค้าฯ

1. รวมใบเสร็จซื้อคอร์สเรียนภายในศูนย์ฯ ครบ 6,000 บาทขึ้นไป
ของรางวัล
: เกมเสริมทักษะ POP IT จำนวน 1 เครื่อง
จำกัดสิทธิ์ : จำกัดรวม 1,000 สิทธิ์ / ตลอดรายการ (รวมใบเสร็จได้ 5 ใบเสร็จ (ใบเสร็จจากร้านเดียวกันไม่เกิน 2 ใบเสร็จ))

เกมเสริมทักษะ Pop It

2. รวมใบเสร็จซื้อคอร์สเรียนภายในศูนย์ฯ ครบ 18,000 บาทขึ้นไป
ของรางวัล
: บัตรกำนัลศูนย์ฯ มูลค่า 500 บาท (บัตรกำนัลศูนย์ฯ มูลค่า 100 บาท จำนวน 5 ใบ)
จำกัดสิทธิ์ : จำกัดรวม 430 สิทธิ์ / ตลอดรายการ (จำกัด 3 สิทธิ์ / หมายเลขบัตรประชาชน / ตลอดรายการ)

 • รวมใบเสร็จได้ 5 ใบเสร็จ (ใบเสร็จจากร้านเดียวกันไม่เกิน 2 ใบเสร็จ)
 • บัตรกำนัลศูนย์ฯ หมดอายุ วันที่ 30 พ.ย. 66
 • บัตรกำนัลศูนย์ฯ ใช้ได้เฉพาะร้านค้าดังนี้ At First, Boots, Hongmin, Jbuynow, Old Street Bak Kut Teh, SF Cinema, Starbucks, Tim Hortons, นายอินทร์, ป้อน (จำกัด 3 สิทธิ์/หมายเลขบัตรประชาชน/ตลอดรายการ)

บัตรกำนัลศูนย์ 500 บาท

ต่อที่ 2 : สิทธิประโยชน์ จากบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ
ของรางวัล : แลกรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 13%* เป็นไปตามที่แต่ละธนาคารกำหนด
จุดแลกของสมนาคุณ : จุดประชาสัมพันธ์ ชั้น G โซน A

รับเครดิตเงินคืน สูงสุด 13%

เงื่อนไขโปรโมชั่นธนาคารที่ร่วมรายการ

1. สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ

 • ใช้จ่ายผ่านบัตรฯ เฉพาะชำระเต็มจำนวน (ไม่รวมรายการแบ่งชำระ) ที่ร้านค้าและ / หรือร้านอาหาร ภายในศูนย์การค้า MBK Center, Paradise Park, Paradise Place, The Nine Center Rama 9
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นเซลส์สลิปจากการซื้อสินค้าที่ Max Valu, Villa Market, Tops, Homepro, The Power, Power Buy, Gourmet Market, การซื้อสินค้าเพื่อนำไปจำหน่ายต่อ, บัตรโทรศัพท์ / บัตรเติมเงิน, Gift Card / Voucher, ธุรกรรมทางการเงินกับทางธนาคาร, การชำระเบี้ยประกันทุกประเภท, ค่าดอกเบี้ย / ค่าปรับ / ค่าธรรมเนียม, ค่าสาธารณูปโภคต่าง ๆ และการแลกเปลี่ยนเงิน (Exchange) งดร่วมรายการส่งเสริมการขาย 
 • บัตรเครดิตที่เข้าร่วมรายการแลกคะแนนสะสมรับเงินคืน ได้แก่ บัตรเครดิตที่มีคะแนนสะสม Thank You Rewards และเป็นบัตรหลักเท่านั้น ยกเว้นบัตรเครดิตไทเทเนียม, บัตรเครดิตแอร์เอเชีย, บัตรเครดิต Corporate / Purchasing และบัตรเสริมทุกประเภท  
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการลงทะเบียน SMS เฉพาะเครือข่ายที่ร่วมรายการ ได้แก่ AIS, DTAC, TRUE, TOT, CAT เท่านั้น ยกเว้น เครือข่าย Line Mobile ไม่สามารถร่วมกิจกรรมนี้ได้ การลงทะเบียน SMS จะเสร็จสมบูรณ์เมื่อลูกค้าได้รับข้อความยืนยันการเข้าร่วมรายการ 
 • ผู้ถือบัตรสามารถแลกใช้คะแนนสะสม Thank You Rewards เท่าที่มีอยู่ในระบบ และสูงสุดไม่เกินยอดใช้จ่ายต่อเซลส์สลิป โดยจะคำนวณเครดิตเงินคืนที่มีการลงทะเบียนตามเงื่อนไขโครงการทุกสิ้นเดือนปฏิทิน และมอบเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตของท่านภายใน 2 รอบบัญชีถัดไป และแสดงในใบแจ้งยอดใช้จ่ายบัตรเครดิตรายเดือน (คืนในบัญชีหลักเท่านั้น)
 • ขอสงวนสิทธิ์เครดิตเงินคืนให้กับผู้ถือบัตรที่คงสภาพการเป็นสมาชิกบัตรธนาคารกรุงเทพ ที่ไม่มีรายการผิดนัดชำระ, ไม่ผิดข้อกำหนด และเงื่อนไขการใช้บัตรเครดิต จนถึงวันที่ธนาคารมอบเครดิตเงินคืนเข้าบัญชี โดยยึดข้อมูลของธนาคารเป็นสำคัญ และจะนำเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตไปลดยอดค่าใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตตามใบแจ้งยอดใช้จ่ายบัตรเครดิตเท่านั้น ทั้งนี้ เครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตดังกล่าวไม่สามารถโอนหรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือโอนให้ผู้อื่นได้
 • ผู้ถือบัตรทุกรายที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการขายนี้ตกลงยอมรับข้อกำหนดตามกติกา และเงื่อนไขนี้ทุกประการ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิก รายละเอียด เงื่อนไขและ/หรือสิทธิพิเศษใด ๆ ในรายการนี้ โดยจะแจ้งให้ผู้ถือบัตรทราบล่วงหน้า และกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด 
 • ตรวจสอบคะแนนสะสม Thank You Rewards ได้ที่แอปพลิเคชัน โมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ หรือ โทร. 02-638-4000 กด 1522 
 • ตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่ www.bangkokbank.com/creditcard หรือ ส่วนการบริการสมาชิกบัตร โทร. 02-638-4000

ธนาคารกรุงเทพ เงินคืน 13%

2. สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน 12%

 • มียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตธนาคารออมสิน ณ ร้านค้าเช่าภายในศูนย์การค้า MBK Center, Paradise Park, Paradise Place, The Nine Center Rama 9 ที่ร่วมรายการเท่านั้น
 • ผู้ถือบัตรต้องส่ง SMS แจ้งแลกคะแนนสะสมทุกครั้งที่ต้องการแลกรับเครดิตเงินคืน 12% โดยพิมพ์ GSPD#หมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย#คะแนนเท่ายอดซื้อ (ไม่ใส่จุดทศนิยม) ส่งมาที่ 0625965522 (ค่าบริการขึ้นอยู่กับเครือข่าย) 
 • จำกัดสิทธิ์การแลกคะแนนสูงสุด 100,000 คะแนน / บัตร / เดือน
 • คะแนนสะสม GSB Reward Point จะถูกตัดออกจากคะแนนสะสมของผู้ถือบัตรตามจำนวนคะแนนที่แจ้งแลกผ่านระบบ SMS 
 • กรณีคะแนนสะสมไม่เพียงพอ ธนาคารจะไม่ดำเนินการแลกเครดิตเงินคืน 12% ให้กับผู้ถือบัตร
 • เครดิตเงินคืนไม่สามารถยกเลิก ขอคืน หรือเปลี่ยนแปลงได้ และไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้ หรือโอนสิทธิ์ให้สมาชิกท่านอื่นได้ 
 • ผู้ถือบัตรจะได้รับเครดิตเงินคืนในบัญชีบัตรเครดิตของผู้ถือบัตรภายใน 60 วัน นับจากวันสิ้นเดือนของวันลงทะเบียน 
 • สงวนสิทธิ์การให้เครดิตเงินคืนเฉพาะบัตรที่ลงทะเบียน SMS ถูกต้องเพื่อรับสิทธิ์ และได้รับข้อความตอบกลับยืนยันการเข้าร่วมรายการเท่านั้น 
 • ผู้ถือบัตรที่จะได้รับเครดิตเงินคืนจะต้องมีสถานะบัตรเครดิตเป็นปกติ มีประวัติการชำระเงินที่ดี ไม่ผิดนัดชำระเงินตามข้อกำหนดของการเป็นผู้ถือบัตรเครดิตของธนาคารจนถึงวันที่จะได้รับเครดิตเงินคืน 
 • ผู้ถือบัตรไม่สามารถนำใบเสร็จหรือเซลล์สลิปมาคิดรวมในการรับเครดิตเงินคืนสำหรับรายการนี้
 • ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตที่เข้าร่วมรายการจะต้องเกิดขึ้น ในวันที่กำหนดเท่านั้นไม่นับรวม แผนก Supermarket, Tops, Max Valu, Villa Market, ซูปเปอร์สปอร์ต, ร้านค้าเช่า, บุหรี่, สุรา, บัตรกำนัล, บัตรเติมเงินทุกประเภท, การซื้อเพื่อการลงทุน, การค้า, ขายส่ง, การซื้อทองหรือเพชร, ใบรับใบจองสินค้า, ใบมัดจำค่าสินค้า, การชำระค่าสาธารณูปโภคและการทำธุรกรรมทางการเงินทุกประเภท ดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ยอดค่าใช้จ่ายที่ถูกยกเลิก ยอดค่าใช้จ่ายที่มีการคืนสินค้าในภายหลัง 
 • ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ โดยถือข้อมูลที่ธนาคารฯ มีอยู่เป็นสำคัญ ผู้ถือบัตรควรเก็บหลักฐานการเข้าร่วมรายการ และเซลล์สลิปไว้เพื่อการตรวจสอบกรณีจำเป็น  
 • ธนาคารมีสิทธิเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีกรณีพิพาท คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด 

3. สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกบัตรเครดิตกสิกรไทย

ธนาคารกสิกรไทย 12%

 • สามารถตรวจสอบคะแนนคงเหลือก่อนทำรายการ ได้ที่ 02-8888888 กด 823
 • ผู้ถือบัตรต้องส่ง SMS แจ้งแลกคะแนนสะสมทุกครั้งที่ต้องการแลกรับเครดิตเงินคืน 12% โดยพิมพ์ KSH (วรรค) หมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย (วรรค) จำนวนยอดใช้จ่าย (ไม่ใส่จุดทศนิยม) ส่งมาที่ 45458888 (ครั้งละ 3 บาท) ตั้งแต่วันที่ 14 ก.ย. 66 - 31 ต.ค. 66   
 • ตัวอย่าง คุณ ก. ใช้จ่ายผ่านบัตร 3,000.50 บาท ผ่านบัตรเครดิตหมายเลข xxxx1234567899993000 คุณ ก. จะต้องส่ง SMS แลกคะแนนโดยพิมพ์ KSH 1234567899993000 ส่งมาที่ 45458888 หากมีคะแนนสะสมเพียงพอ ธนาคารจะตัดคะแนน และดำเนินการเครดิตเงินคืนจำนวน (3000 x 12%) = 360 บาท  
 • ธนาคารจะคำนวนณยอดเครดิตเงินคืนจากยอดใช้จ่ายที่ร้านค้าที่ร่วมรายการเท่านั้น  
 • คะแนนสะสม K Point จะถูกตัดออกจากคะแนนสะสมของผู้ถือบัตรตามจำนวนคะแนนที่แจ้งแลกผ่านแลกผ่านระบบ SMS
 • กรณีคะแนนสะสมไม่เพียงพอ ธนาคารจะไม่ดำเนินการแลกเครดิตเงินคืน 12% ให้กับผู้ถือบัตร
 • คะแนนสะสมที่แลกไปแล้ว ไม่สามารถยกเลิก ขอคืน หรือเปลี่ยนแปลงได้
 • ธนาคารจะเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตภายใน 7 วันทำการ
 • ผู้ถือบัตรสามารถตรวจสอบเครดิตเงินคืนได้ในรอบบัญชีถัดไป
 • รายการเครดิตเงินคืน ไม่สามารถโอนหรือเปลี่ยนมือหรือแลกเป็นเงินสดได้
 • บัตรเครดิตนิติบุคคล บัตรเครดิตเพื่อธุรกิจทุกประเภท บัตรเครดิตมาสเตอร์การ์ดไทเทเนียมกสิกรไทย บัตรเครดิต LINE POINTS Credit Card บัตร Fleet Card บัตรเครดิตไทยเบฟ ไม่สามารถร่วมรายการได้
 • ยอดใช้จ่ายที่ไม่สามารถเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ได้แก่ รายการใช้จ่ายที่เข้าข่ายเพื่อการค้าและการพาณิชย์ รายการที่ใช้จ่ายผ่านเครื่องรับบัตรเครดิต (EDC) ในกิจการของผู้ถือบัตรเอง ตลอดจนรายการชำระค่าสินค้า / บริการที่มีการขอคืน เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกในภายหลัง  
 • ผู้ถือบัตรที่จะได้รับเครดิตเงินคืนจะต้องมีสถานะบัตรเครดิตเป็นปกติ มีประวัติการชำระเงินที่ดี ไม่ผิดนัดชำระเงินหรือไม่เคยฝ่าฝืนเงื่อนไขใด ๆ ตามข้อกฎหมายของการเป็นผู้ถือบัตรของธนาคารจนถึงวันที่ได้รับเครดิตเงินคืน
 • ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนดและยกดลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีข้อพิพาทคำตัดสินของธนาคารถือเป็นข้อสิ้นสุด
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด / โปรดตรวจสอบเงื่อนไขและรายละเอียดเพิ่มเติมจากสื่ออื่น ๆ ของธนาคาร
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ K-Contact Center 02-888-8888

4. สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกบัตรเครดิตเคทีซี (เงื่อนไขการแลกรับเครดิตเงินคืน 12%)

ธนาคาร KTC 12%

 • รายการส่งเสริมการขาย ("รายการ") นี้บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ เคทีซีจัดทำขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์เครดิตเงินคืนให้แก่สมาชิกบัตรเครดิต KTC ("สมาชิก")ที่มีคะแนน KTC FOREVER ("คะแนน") และมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต KTC ("บัตรฯ") ที่ศูนย์การค้า MBK Center, Paradise Park, Paradise Place, The Nine Center Rama 9 สาขาที่ร่วมรายการ ในช่วงระหว่างวันที่ 14 ก.ย 66 - 31 ต.ค. 66 ("ระยะเวลารายการ") ตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น
 • ขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นสมาชิกบัตรเครดิต KTC ROYAL ORCHID PLUS ทุกประเภท, บัตรเครดิต KTC CASH BACK ทุกประเภท, บัตรเครดิต KTC - ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย, KTC VISA CORPORATE และบัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้  
 • สมาชิกที่ประสงค์จะขอรับเครดิตเงินคืนตามรายการนี้ จะต้องลงทะเบียนทุกครั้ง (ต่อทุกรายการใช้จ่าย) เพื่อรับสิทธิ์การเข้าร่วมรายการ โดยส่งข้อความ SMS พิมพ์ LGL เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 16 หลัก ตามด้วยเครื่องหมาย # และคะแนนที่ต้องการแลก ส่งมาที่ 061 384 5000 หรือลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ https://ktc.promo/educationplus และสมาชิกจะต้องได้รับข้อความตอบกลับยืนยันการเข้าร่วมรายการจากเคทีซี  จึงจะมีสิทธิ์เข้าร่วมรายการนี้
 • กรณีสมาชิกถือบัตรเครดิต KTC ที่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้ ("บัตรฯ") ภายใต้ชื่อของสมาชิกรายเดียวกันมากกว่า 1 ใบ เคทีซีจะนํายอดใช้จ่ายรวมจากบัตรฯที่ร่วมรายการแต่ละใบ และ ตัดคะแนนจากบัตรฯใบนั้น ๆ แต่ละใบ ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมรายการสำเร็จตามเงื่อนไขที่กําหนด มาคํานวณเครดิตเงินคืนให้กับบัญชีบัตรฯ ของสมาชิกที่ลงทะเบียนไว้
 • กรณีหากสมาชิกมีการยกเลิกบัตรฯ ที่เข้าร่วมรายการ ไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม เคทีซีจะถือว่าสมาชิกได้สละสิทธิ์การเข้าร่วมรายการนี้นับตั้งแต่เดือนที่สมาชิกมีการยกเลิกบัตรฯ เป็นต้นไป   
 • สมาชิกที่มียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต KTC ทุก 500 บาท สมาชิกสามารถใช้คะแนนจำนวนทุก 500 คะแนน แลกรับเครดิตเงินคืนได้ตามเงื่อนไขที่กำหนด 
 • กรณีที่ยอดใช้จ่ายต่อเซลส์สลิปที่มีเศษสตางค์ เคทีซีขอสงวนสิทธิ์ปัดเศษขึ้นเป็นหน่วยบาทเพื่อใช้เป็นยอดใช้จ่ายในการคำนวณจำนวนคะแนนเพื่อแลกรับเครดิตเงินคืนตามรายการนี้ 
 • การคำนวณยอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ เพื่อมอบเครดิตเงินคืนนั้น  เคทีซีจะคำนวณเฉพาะยอดใช้จ่ายที่หารด้วย 500 ลงตัวเท่านั้น โดยจะคำนวณที่อัตรายอดใช้จ่ายทุกๆ 500 บาท และใช้คะแนนทุกๆ 500 คะแนน ต่อการมอบเครดิตเงินคืนสูงสุด 12% เข้าบัญชีบัตรฯ ตามเงื่อนไขที่กำหนด   
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการแลกรับเครดิตเงินคืนตามรายการนี้ เฉพาะสมาชิกที่มีคะแนนในบัญชีบัตรฯของสมาชิก เพียงพอในการแลกรับเครดิตเงินคืนตามเงื่อนไขที่กำหนดในรายการนี้เท่านั้น 
 • สมาชิกที่ประสงค์จะโอนคะแนนจากบัตรฯ อื่นๆ ของสมาชิก มายังบัตรฯ ที่เข้าร่วมรายการเพื่อรับสิทธิ์ในการแลกรับเครดิตเงินคืนในรายการนี้ จะต้องดำเนินการโอนคะแนนดังกล่าวให้แล้วเสร็จ ภายในวันสุดท้ายของเดือนตามรอบเดือนปฏิทิน ตามระยะเวลาของรายการส่งเสริมการขายนี้ (ภายในวันที่ 14 ก.ย 66 – 31 ต.ค. 66) 
 • ขอสงวนสิทธิ์ไม่นำดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน ค่าปรับ และค่าธรรมเนียมต่างๆ เงินคืนที่เกิดจากการยกเลิกรายการซื้อสินค้า/บริการ หรือเงินคืนที่เกิดจากการ Refund ทุกประเภท มาคำนวณเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกตามรายการนี้ 
 • การคำนวณเครดิตเงินคืนจากยอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ นั้น เคทีซีจะคำนวณโดยพิจารณารายการยอดใช้จ่ายรวมเป็นรายเดือนปฏิทิน ที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลารายการนับตั้งแต่วันที่สมาชิกลงทะเบียนเข้าร่วมรายการสำเร็จเป็นต้นไป จนถึงวันสิ้นสุดระยะเวลารายการตามเงื่อนไขที่เคทีซีกำหนด  
 • เคทีซีจะทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ ที่ใช้ลงทะเบียนของสมาชิกตามเงื่อนไขรายการนี้ ภายใน 60 วัน นับจากวันสุดท้ายของเดือนตามรอบเดือนปฏิทิน ตามระยะเวลารายการ (14 ก.ย 66 - 31 ต.ค. 66) 

เงื่อนไขรายการบริการผ่อนชำระกับบัตร KTC 0.69% 

 • รายการส่งเสริมการขาย ("รายการ") นี้บริษัทบัตรกรุงไทยจำกัด (มหาชน) หรือเคทีซีจัดทำขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกบัตรเครดิตKTC ("สมาชิก") ที่ชำระค่าสินค้า / บริการผ่านบัตรเครดิตKTC ("บัตรฯ") ศูนย์การค้า MBK Center, Paradise Park, The Nine Center Rama 9 ในระหว่างวันที่ 14 ก.ย 66 - 31 ต.ค. 66 ("ระยะเวลารายการ") ตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น
 • ขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นสมาชิกบัตรเครดิตKTC VISA CORPORATE และบัตรKTC เพื่อหน่วยงานรัฐไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้บริการ by PHONE ผ่อนชำระกับบัตรKTC 0.69% ต่อเดือน นานสูงสุด 10 เดือน เฉพาะการชำระค่าสินค้า/บริการที่ร่วมรายการ โดยต้องมียอดรวมตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น สามารถรวมยอดซื้อที่มีมูลค่าตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป / รายการ ภายในวันที่ซื้อสินค้าเท่านั้น  
 • สมาชิกที่ประสงค์จะขอรับบริการผ่อนชำระกับบัตรKTC 0.69% ต่อเดือน นานสูงสุด 10 เดือนตามรายการนี้จะต้องลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์การเข้าร่วมรายการที่ KTC PHONE 02 123 5000 ในวันที่ซื้อสินค้าเท่านั้นจึงจะมีสิทธิ์เข้าร่วมรายการนี้ 

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย 

 • สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้ 
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ เฉพาะสมาชิกที่มีสถานภาพบัญชีเป็นปกติ และไม่มีประวัติการผิดนัดชำระหนี้ตลอดระยะเวลารายการ จนถึงวันที่เคทีซีทำการมอบสิทธิประโยชน์ โดยยึดข้อมูลของเคทีซีเป็นสำคัญ 
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากมีการใช้สิทธิ์เข้าร่วมรายการ โดยไม่สุจริต ทุจริต หรือฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ในรายการนี้ หรือใช้บัตรฯ เพื่อธุรกิจทางการค้าเชิงพาณิชย์ ใช้บัตรฯ  ผิดเงื่อนไขที่กำหนด หรือผิดวัตถุประสงค์ของการใช้เพื่อการบริโภค หรือสมาชิกมีการยกเลิกรายการใช้จ่ายภายหลังจากเคทีซีได้มอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกไปแล้ว
 • ขอสงวนสิทธิ์ไม่นำดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน ค่าปรับ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เงินคืนที่เกิดจากการยกเลิกรายการซื้อสินค้า / บริการ หรือเงินคืนที่เกิดจากการ Refund ทุกประเภท มาคำนวณเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกตามรายการนี้ 
 • เงื่อนไขอื่น ๆ ที่มิได้กำหนดในรายการนี้ให้เป็นไปตามที่ร้านค้า / ผู้ขายสินค้า / ผู้ให้บริการกำหนด โปรดตรวจสอบเงื่อนไขก่อนการซื้อสินค้า / บริการ 
 • เคทีซีไม่ใช่ผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย หรือผู้ให้บริการ และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ เกี่ยวกับสินค้า/บริการตามรายการนี้ กรณีสมาชิกมีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้า / บริการ หรือต้องการใบเสร็จหรือใบกำกับภาษี กรุณาติดต่อโดยตรงกับผู้ผลิต ผู้จำหน่าย และ/หรือเจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือบริการนั้นๆ 
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไขหรือยกเลิกรายละเอียด เงื่อนไขและ / หรือสิทธิประโยชน์ใด ๆ ในรายการนี้ (รวมถึงเปลี่ยนแปลงของรางวัลที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันหรือเทียบเท่า) โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของเคทีซีถือเป็นที่สิ้นสุด 
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ KTC PHONE 02-123-5000

5.สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตคาร์ด เอ็กซ์ และบัตรเครคิตไทยพาณิชย์ ยกเว้นบัตรเครดิต CardX FAMILY PLUS / SCB FAMILY PLUS / CardX MY TRAVEL / SCB MY TRAVEL) เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต แบบชำระเต็มจำนวน และใช้คะแนนสะสม CardX Reward เท่ายอดซื้อต่อเซลล์สลิป เพื่อแลกรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 10% ณ สถาบันการศึกษาที่ร่วมรายการ ระหว่างวันที่ 14 ก.ย. 66 - 31 ต.ค.66  

 • บัตรเครดิตไทยพาณิชย์ที่โอนธุรกิจไปยังคาร์ด เอกซ์ซึ่งยังไม่ได้เปลี่ยนหน้าบัตรใหม่ สามารถร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ได้
 • ผู้ถือบัตรต้องส่ง SMS ลงทะเบียนแลกรับเครดิตเงินคืน โดยพิมพ์ Learning เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย เว้นวรรค ตามด้วยยอดใช้จ่ายต่อเซลล์สลิป (แบบเต็มจำนวน ไม่มีจุดทศนิยม) มาที่ 4545333 (ค่าบริการ SMS ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ) โดยผู้ถือบัตรจะได้รับ SMS ตอบกลับยืนยันการลงทะเบียนสำเร็จ ลงทะเบียนทุกครั้งที่ต้องการรับสิทธิ์ภายในวันที่ทำรายการเท่านั้น
 • สงวนสิทธิ์การคำนวณเครดิตเงินคืนจากยอดใช้จ่ายต่อเซลล์สลิป แบบเต็มจำนวน (ไม่รวมจุดทศนิยม)
 • จำกัดสิทธิ์การแลกคะแนนสะสม CardX Rewards สูงสุด 500,000 คะแนนต่อท่านต่อเดือน หรือเท่ากับเครดิตเงินคืน 50,000 บาทต่อท่านต่อเดือนตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขายนี้  
 • คาร์ด เอกซ์ จะดำเนินการตัดคะแนนสะสม CardX Rewards และเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตภายใน 90 วันนับจากสิ้นเดือนของแต่ละรอบปฏิทิน โดยจะแสดงยอดเครดิตเงินคืนไว้ในใบแจ้งยอดรายการบัตรเครดิต (Statement) ในรอบบัญชีถัดไป 
 • สิทธิประโยชน์นี้สำหรับผู้ถือบัตรที่มีคะแนนสะสม CardX Rewards เพียงพอตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น ในกรณีที่ผู้ถือบัตรมีคะแนนสะสมไม่เพียงพอตามเงื่อนไขที่กำหนด ไม่สามารถร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ได้ 
 • คะแนนที่ใช้แลกรับเครดิตเงินคืนไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยนหรือถอนเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นได้ 
 • คาร์ด เอกซ์ และธนาคารขอสงวนสิทธิ์การใช้คะแนนสะสมเพื่อแลกรับเครดิตเงินคืน จากยอดใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการเท่านั้น  
 • คาร์ด เอกซ์ และธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการให้สิทธิประโยชน์จากรายการส่งเสริมการขายจากการใช้บัตรเพื่อเป็นไปในลักษณะการใช้เพื่อทางการค้าและ/หรือทางธุรกิจ ทุกกรณีไม่ร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ 
 • คาร์ด เอกซ์ และธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการผลิตสินค้า และ/หรือ การให้บริการ และ/หรือ การจำหน่าย และ/หรือ การนำเข้า และ/หรือ การจัดส่งสินค้า และ/หรือ บริการ ธนาคารจึงม่ต้องรับผิดชอบในกรณีเกิดความสูญหาย เสียหาย บุบสลาย ชำรุด บกพร่อง ของสินค้าและ/หรือบริการ หรือในเหตุอื่นใดอันเกิดขึ้นกับจากสินค้า และ / หรือ บริการดังกล่าวทั้งสิ้นการให้บริการ
 • กรณีผู้ถือบัตรได้รับความเสียหายหรือบกพร่องใด ๆ ทั้งสิ้น กรณีที่ท่านไม่ได้รับความสะดวกจากการซื้อสินค้า / การให้บริการ ประสบปัญหาหรือมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อ สถาบันการศึกษาที่ร่วมรายการ โดยตรง 
 • คาร์ด เอกซ์ ธนาคาร และ สถาบันการศึกษาที่ร่วมรายการ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา รายละเอียด สิทธิประโยชน์ และ / ยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วันก่อนการมีผลใช้บังคับ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ และในกรณีที่มีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของคาร์ด เอกซ์ และธนาคารสถาบันการศึกษาที่ร่วมรายการเป็นที่สุด
 • โปรดตรวจสอบรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย หรือ ศูนย์บริการลูกค้าคาร์ด เอกซ์ โทร. 1468 สำหรับบัตรเครดิตคาร์ด เอกซ์ หรือ ศูนย์บริการลูกค้าไทยพาณิชย์ โทร. 02-777-7777 สำหรับบัตรเครดิตของธนาคาร 
 • ผลิตภัณฑ์บัตรเครดิตให้บริการโดย บริษัท คาร์ด เอกซ์ จำกัด และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

6.สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกบัตรเครดิตทหารไทยธนชาต
พิเศษ 1 : รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 6,000 บาท

ยอดใช้จ่าย / เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน
5,000 – 29,999 บาท 100 บาท
30,000 – 49,999 บาท 1,000 บาท
50,000 บาทขึ้นไป 2,000 บาท

หมายเหตุ : จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 6,000 บาท / บัญชีบัตรหลัก / ตลอดรายการส่งเสริมการขาย (รวมทุกโรงเรียน และสถาบันต่าง ๆ) 
ลงทะเบียนรับสิทธิ์ผ่านแอป ttb touch หรือส่ง SMS พิมพ์ STY ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4806026 (อัตราค่าส่ง SMS ขึ้นอยู่กับเครือข่ายผู้ให้บริการของท่าน) ลงทะเบียนครั้งเดียวตลอดรายการ 
บัตรเครดิต ttb reserve สามารถรับสิทธิ์ได้โดยไม่ต้องลงทะเบียน 
 
พิเศษ 2 : แลกคะแนนรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 12% 
เมื่อใช้คะแนนสะสมทุก 1,000 คะแนน และไม่เกินยอดใช้จ่าย สำหรับบัตรเครดิตประเภทที่มีคะแนนสะสม

ประเภทบัตรเครดิต รับเครดิตเงินคืน
บัตรเครดิต ทีทีบี รีเซิร์ฟ อินฟินิท
และบัตรเครดิต ทีทีบี รีเซิร์ฟ ซิกเนเจอร์

12%

(ทุก 1,000 คะแนน = 120 บาท)

บัตรเครดิต ทีทีบี (บัตรเครดิตทีเอ็มบีและบัตรเครดิตธนชาต)
เฉพาะประเภทมีคะแนนสะสม

10%

(ทุก 1,000 คะแนน = 100 บาท)

หมายเหตุ : มียอดใช้จ่ายขั้นต่ำ 1,000 บาท / เซลล์สลิป และจำกัดการแลกคะแนนสะสมสูงสุด 50,000 คะแนน / บัญชีบัตรหลัก / ตลอดรายการส่งเสริมการขาย 
 
ส่ง SMS เพื่อแลกคะแนนทุกครั้งที่ทำรายการ 
พิมพ์ STYP ตามด้วยคะแนนที่ต้องการแลก (ทุก 1,000 คะแนนแต่ไม่เกินยอดใช้จ่าย) เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4806026 
(อัตราค่าส่ง SMS ขึ้นอยู่กับเครือข่ายผู้ให้บริการของท่าน) 
 
 เงื่อนไขการรับเครดิตเงินคืน

 • สิทธิพิเศษเฉพาะผู้ถือบัตรเครดิต ttb (บัตรเครดิตทีเอ็มบี และ บัตรเครดิตธนชาต) และบัตรเครดิต ttb Global House ทั้งบัตรหลักและบัตรเสริม ประเภทบุคคลธรรมดาเท่านั้น ยกเว้น บัตรเครดิตองค์กรทุกประเภท
 • เมื่อมียอดใช้จ่ายตามเงื่อนไขแบบชำระเต็มจำนวน หรือแบ่งชำระ 0% pay plan ระหว่างวันที่ 15 ก.ย. 66 - 30 พ.ย. 66 เท่านั้น ที่ โรงเรียน และสถาบันต่าง ๆ ภายในศูนย์การค้า ดังต่อไปนี้  
 • ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์
 • ศูนย์การค้าเดอะไนน์ เซ็นเตอร์ พระราม 9
 • ศูนย์การค้าพาราไดซ์ พาร์ค
 • ศูนย์การค้าพาราไดซ์ เพลส
 • จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 6,000 บาท / บัญชีบัตรหลัก / ตลอดรายการส่งเสริมการขาย โดยคำนวณการให้เครดิตเงินคืนจากยอดใช้จ่ายต่อเซลล์สลิป ตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป รับเครดิตเงินคืนตามขั้น (ดังตาราง)ไม่นับรวมเศษทศนิยม 
 • ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตบัตรหลักและบัตรเสริม จะถูกนำมาคำนวณรวมเข้าในบัญชีของผู้ถือบัตรหลักในการรับเครดิตเงินคืน โดยจะคำนวณเฉพาะบัตรเครดิตบัตรหลักและบัตรเสริมที่ทำการลงทะเบียนร่วมรายการเท่านั้น โดยธนาคารจะทำการเครดิตเงินคืนให้กับบัตรหลักที่มียอดใช้จ่ายสูงสุด 
 • กรณีที่บัตรหลักไม่ได้มีการลงทะเบียนเข้าร่วมรายการ แต่บัตรเสริมมีการลงทะเบียน และมีการใช้จ่ายถูกต้องตามเงื่อนไข ธนาคารจะทำการเครดิตเงินคืนเข้าในบัญชีผู้ถือบัตรหลัก 
 • ธนาคารจะนำยอดใช้จ่ายสูงสุดต่อเซลล์สลิปในแต่ละรอบรายการมาคำนวณเพื่อรับเงินคืน โดยยอดใช้จ่ายดังกล่าวไม่รวม ยอดใช้จ่ายในเชิงธุรกิจ ยอดใช้จ่ายที่ถูกยกเลิก และยอดใช้จ่ายที่มีการคืนสินค้าภายหลัง 
 • ธนาคารจะทำการเครดิตเงินคืนภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย เฉพาะผู้ถือบัตรที่มีการลงทะเบียนผ่านแอป ttb touch หรือ SMS เพื่อรับสิทธิ์ภายในระยะเวลาที่กำหนด และได้รับข้อความตอบกลับว่าลงทะเบียนสำเร็จ โปรดเก็บข้อความตอบรับไว้เพื่อเป็นหลักฐานอ้างอิง (อัตราค่าส่ง SMS ขึ้นอยู่กับเครือข่ายผู้ให้บริการของท่าน) ยกเว้น บัตรเครดิต ttb reserve เข้าร่วมโครงการโดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องลงทะเบียนเข้าร่วมรายการ 
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าบัตรที่มีสถานะบัตรปกติจนถึงวันที่มีการคืนเงินเข้าบัญชีบัตร หรือมีการชำระยอดใช้จ่ายภายในวันที่ครบกำหนด โดยยอดใช้จ่ายตามเซลล์สลิปที่ถูกนำมาคำนวณนั้นจะต้องถูกบันทึกลงระบบธนาคารก่อนวันตัดรอบบัญชี (Posted Date) และไม่รวมรายการที่ถูกยกเลิกในภายหลัง 

เงื่อนไขการแลกคะแนนสะสมเพื่อรับเครดิตเงินคืน
•    สิทธิพิเศษนี้สำหรับผู้ถือบัตรเครดิต ttb (บัตรเครดิตทีเอ็มบีและบัตรเครดิตธนชาต) และบัตรเครดิต ttb Global House ประเภทบุคคลธรรมดาเท่านั้น ยกเว้น บัตรเครดิตองค์กรทุกประเภท และต้องเป็นบัตรหลักที่มีคะแนนสะสม ttb rewards plus เท่านั้น 
•    การใช้คะแนนสะสมแลกรับเครดิตเงินคืนจะคำนวณจากยอดใช้จ่ายแบบชำระเต็มจำนวน หรือแบ่งชำระ 0% pay plan ระหว่างวันที่ 15 ก.ย. 66 – 30 พ.ย. 66 เท่านั้น และต้องมียอดใช้จ่ายขั้นต่ำ 1,000 บาทขึ้นไป / เซลล์สลิป ที่ โรงเรียน และสถาบันต่าง ๆ ภายในศูนย์การค้า ดังต่อไปนี้  
•    ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์  
•    ศูนย์การค้าเดอะไนน์ เซ็นเตอร์ พระราม 9 
•    ศูนย์การค้าพาราไดซ์ พาร์ค 
•    ศูนย์การค้าพาราไดซ์ เพลส 
•    ใช้คะแนนสะสม ttb rewards plus ทุก 1,000 คะแนน แลกรับเครดิตเงินคืน;  
•    สำหรับบัตรเครดิต ttb reserve รับเครดิตเงินคืน 12% (120 บาท)   
•    สำหรับบัตรเครดิต ttb ประเภทอื่น ๆ ที่มีคะแนนสะสม รับเครดิตเงินคืน 10% (100 บาท)   
•    โดยจำกัดการแลกคะแนนสะสมเพื่อรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 50,000 คะแนน / บัญชีบัตรหลัก ตลอดรายการส่งเสริมการขาย ทั้งนี้การแลกคะแนนสะสมแต่ละครั้งต้องไม่เกินยอดใช้จ่ายต่อเซลล์สลิป โดยระบบจะคำนวณเฉพาะบัตรหลักที่มีการลงทะเบียนเท่านั้น 
•    คะแนนสะสมที่ใช้แลกรับเครดิตเงินคืน ต้องมีเพียงพอกับวันที่จะทำการตัดคะแนนเพื่อทำการเครดิตเงินคืนให้เท่านั้น หากคะแนนสะสมไม่เพียงพอ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการทำรายการเครดิตเงินคืน โดยสามารถตรวจสอบคะแนนสะสมด้วยตนเองได้ที่แอป ttb touch หรือ ttb contact center 1428 
•    ผู้ถือบัตรจะต้องลงทะเบียน SMS เพื่อรับสิทธิ์ทุกครั้งที่ทำรายการแลกคะแนนสะสม และสิทธิ์จะสมบูรณ์เมื่อได้รับข้อความตอบกลับเข้าร่วมรายการเรียบร้อยแล้ว โปรดเก็บข้อความตอบรับไว้เพื่อเป็นหลักฐานอ้างอิง (อัตราค่าส่ง SMS ขึ้นอยู่กับเครือข่ายผู้ให้บริการของท่าน) 
•    สงวนสิทธิ์เฉพาะบัตรหลักในการลงทะเบียนเพื่อแลกคะแนนสะสมเท่านั้น บัตรเสริมไม่สามารถลงทะเบียนเพื่อแลกคะแนนสะสมได้ 
•    ธนาคารสงวนสิทธิ์การขอใช้คะแนนสะสมล่วงหน้า (Point Advance) ในการทำรายการแลกคะแนนสะสม 
•    ธนาคารจะเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรหลักภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย  
•    ธนาคารขอสงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าบัตรที่มีสถานะบัตรปกติจนถึงวันที่มีการคืนเงินเข้าบัญชีบัตร หรือมีการชำระยอดใช้จ่ายภายในวันที่ครบกำหนด โดยยอดใช้จ่ายตามเซลล์สลิปที่ถูกนำมาคำนวณนั้นจะต้องถูกบันทึกลงระบบธนาคารก่อนวันตัดรอบบัญชี (Posted Date) และไม่รวมรายการที่ถูกยกเลิกในภายหลัง 
•    การแลกคะแนนสะสมเพื่อรับเครดิตเงินคืนสำเร็จแล้ว ไม่สามารถขอคืน หรือยกเลิกรายการ ไม่ว่ากรณีใด ๆ 
•    การแลกคะแนนสะสมเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการแลกของรางวัลในรายการ ttb rewards plus 

ธนาคารไทยพาณิชย์ 10 %

เงื่อนไข

 • ผู้ร่วมรายการต้องกดรับสิทธิ์ใน MBK PLUS ทุกครั้งในการรับบัตรกำนัลศูนย์ฯ และของสมนาคุณ
 • ผู้ร่วมรายการต้องยืนยันตนเองจากบัตรประชาชนตัวจริง หรือใบอนุญาตขับรถยนต์ / รถจักรยานยนต์ตัวจริง หรือหนังสือเดินทางตัวจริง เท่านั้น และไม่สามารถรับสิทธิ์แทนกันได้
 • ผู้ร่วมรายการต้องกดรับสิทธิ์ใน MBK PLUS ด้วยตนเองต่อหน้าพนักงานเท่านั้น
 • แสดงใบเสร็จจากสถาบันการศึกษาภายในศูนย์ฯ ครบ 6,000 บาทขึ้นไป รับ Pop It 1 กล่อง จำกัด 1,000 สิทธิ์ตลอดรายการ, ครบ 18,000 บาทขึ้นไป รับบัตรกำนัลศูนย์ มูลค่า 500 บาท จำกัด 430 สิทธิ์ตลอดรายการจำกัดการแลกของสมนาคุณ 3 สิทธิ์ / ท่าน / หมายเลขบัตรประชาชน / ตลอดรายการ)
 • เฉพาะใบเสร็จจากสถาบันการศึกษาภายในศูนย์การค้า MBK Center เท่านั้น
 • สามารถรวบรวมใบเสร็จจากสถาบันการศึกษาภายในศูนย์ฯ ได้ไม่เกิน 5 ใบเสร็จ ในการแลกรับของสมนาคุณ 1 ชิ้น (ต้องเป็นใบเสร็จภายในวันที่มารับสิทธิ์) จำกัดไม่เกิน 2 ใบเสร็จ / สถาบันเท่านั้น
 • เฉพาะใบเสร็จอย่างย่อ, ใบกำกับอย่างย่อ หรือใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบที่มีที่อยู่ร้านค้า เลขประจำตัวผู้เสียภาษีที่ถูกต้องตามกฎหมายจากร้านค้าตามที่กำหนด
 • เฉพาะบิลเงินสดที่มีตรายางประทับชื่อร้าน ที่อยู่ ระบุชื่อศูนย์การค้าชัดเจน สามารถตรวจสอบได้
 • สงวนสิทธิ์ในการประทับตราใบเสร็จที่นำมาแลกรับของสมนาคุณทุกใบ และใบเสร็จที่แลกรับของสมนาคุณแล้ว ไม่สามารถนำมาคำนวณเพื่อแลกรับของสมนาคุณเพิ่ม
 • สงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงของสมนาคุณเป็นของสมนาคุณประเภทอื่น
 • บัตรกำนัลศูนย์ฯ ใช้ได้ถึงวันที่ 30 พ.ย. 66
 • บัตรกำนัลศูนย์ฯ ใช้ได้เฉพาะร้านค้าดังนี้ At First, Boots, Hongmin, Jbuynow, Old Street Bak Kut Teh, SF Cinema, Starbucks Duplex, Tim Hortons, นายอินทร์, ป้อน
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการร่วมรายการส่งเสริมการขายเฉพาะสมาชิก MBK PLUS ที่มี MBK PLUS Application ที่แสดงเอกสารครบถ้วน ได้แก่ ใบเสร็จตามเงื่อนไขจากร้านค้าที่ร่วมรายการ บัตรประจำตัวประชาชนของผู้แลกรับสิทธิ์ พร้อมบัตรเครดิต และเซลล์สลิปบัตรเครดิต (กรณีชำระเป็นบัตรเครดิต)
 • ขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นการแลกของสมนาคุณแก่ผู้ร่วมรายการที่เปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์ภายหลังลงทะเบียน MBK PLUS Application หรือทำการลบ MBK PLUS Application และไม่สามารถลงทะเบียนเข้า Application ใหม่ได้ ต้องติดต่อที่ MBK Contact Center 1285 เพื่อทำการลงทะเบียนใหม่ใน MBK PLUS Application ให้สำเร็จ โดยสามารถนำใบเสร็จกลับมารับสิทธิ์ได้ภายใน 7 วันนับจากวันที่ซื้อสินค้า หรือน้อยกว่า 7 วัน หากสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย หรือมีผู้มารับสิทธิ์เต็มจำนวน
 • สงวนสิทธิ์มอบของสมนาคุณให้กับสมาชิก MBK Plus ตามเงื่อนไขในแต่ละโปรโมชัน
 • กรณีผู้ร่วมรายการซื้อสินค้าก่อนจุดแลกของสมนาคุณเปิดให้บริการ สามารถนำใบเสร็จมารับสิทธิ์ได้ตามเวลาเปิดให้บริการของจุดแลกของสมนาคุณ ภายในวันที่ซื้อสินค้าเท่านั้น
 • กรณีผู้ร่วมรายการซื้อสินค้าหลังเวลาจุดแลกของสมนาคุณ ปิดให้บริการ สามารถนำใบเสร็จมารับสิทธิ์ได้ภายใน 3 วันนับจากวันที่ซื้อสินค้าเท่านั้น หรือน้อยกว่า 3 วัน หากสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย หรือมีผู้มารับสิทธิ์เต็มจำนวน
 • สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้มารับสิทธิ์ที่อายุ 15 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการแจกของสมนาคุณให้กับผู้ที่มีเอกสารครบตามเงื่อนไขที่กำหนด หรือจนกว่าของสมนาคุณจะหมด
 • ใบเสร็จสามารถรับสิทธิ์จากรายการส่งเสริมการขายเพียง 1 รายการเท่านั้น
 • บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดอันเนื่องมาจากการสื่อสารของพนักงานขายของร้านค้าเช่าทุกกรณี
 • เจ้าของ / พนักงานขายของร้านค้าเช่า สงวนสิทธิ์ในการนำใบเสร็จจากร้านของตนเอง หรือร้านค้าในกลุ่มธุรกิจเดียวกันมารับสิทธิ์
 • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ ยกเว้นการร่วมรายการส่งเสริมการขายจากใบเสร็จ หรือจากการใช้จ่ายดังนี้
 • ใบส่งสินค้า, ใบส่งของ, ใบเสร็จ หรือบิลเงินสดที่แนบนามบัตรร้าน หรือเขียนหัวบิลด้วยลายมือ, ใบเสร็จที่ไม่ระบุวันที่ซื้อสินค้า, ใบเสร็จที่มีการแก้ไข ดัดแปลงข้อความ หรือตัวเลข, ใบเสร็จที่มีการตัด ส่วนหัวหรือส่วนท้ายใบเสร็จ, ใบเสร็จที่ระบุวันที่ซื้อสินค้า หรือบริการในวันที่ร้านค้า / สถาบันปิดให้บริการไม่สามารถนำมาร่วมรายการส่งเสริมการขายได้
 • ใบเสร็จจากการจองสินค้าที่ยังไม่มีการจ่ายมัดจำจริง หรือ การจ่ายมัดจำที่สามารถคืนเงินได้ ไม่สามารถนำมาร่วมรายการส่งเสริมการขายได้
 • ใบเสร็จจากการขายสินค้าผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ทุกช่องทาง ไม่สามารถนำมาร่วมรายการส่งเสริมการขายได้
 • กรณีมีการละเมิดข้อกำหนด และเงื่อนไขการใช้สิทธิประโยชน์ โดยใช้ใบเสร็จของผู้อื่น หรือไม่ได้เกิดจากการใช้จ่ายของตนเองเพื่อมารับสิทธิ์ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืน หรือปรับ 10 เท่า
 • ใบเสร็จการซื้อเพื่อการลงทุน เช่นการซื้อหน่วยลงทุน ไม่สามารถนำมาร่วมรายการส่งเสริมการขายได้
 • การชำระค่าประกันชีวิต หรือค่ากรมธรรม์ทุกประเภท, การชำระค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำ, ค่าไฟ), ค่าโทรศัพท์มือถือ, ค่าอินเตอร์เน็ต, การซื้อ หรือเติมเงินภายในบัตรแทนเงินสดทุกประเภท, การชำระค่าสินค้าด้วยบัตรกำนัลเงินสดของร้านค้า หรือบัตรกำนัลใดๆ, การแลกเปลี่ยนเงิน (Exchange), การชำระค่าบริการผ่าน Counter Service ไม่สามารถนำมาร่วมรายการส่งเสริมการขายได้
 • ใบเสร็จที่เกิดจากการทำสำเนา ไม่สามารถนำมาร่วมรายการส่งเสริมการขายได้
 • ใบเสร็จหรือบิลเงินสดจากการซื้อสินค้าและบริการจากลานกิจกรรมภายในศูนย์ฯ ไม่สามารถนำมาร่วมรายการส่งเสริมการขายได้
 • ใบเสร็จจากการซื้อสินค้าตั้งแต่ 50 ชิ้นขึ้นไปเพื่อการค้า / ขายส่ง, การซื้อสินค้าเพื่อขายต่อเชิงพาณิชย์ไม่สามารถนำมาร่วมรายการส่งเสริมการขายได้ 
 • บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)  มีสิทธิ์เปลี่ยนแปลง และ / หรือ ยกเลิก กติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลาสิทธิประโยชน์ และ / หรือยกเลิกรายการ ส่งเสริมการขายนี้ได้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วันก่อนการมีผลใช้บังคับ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งล่วงหน้าได้
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ MBK Contact Center 1285

Education Plus พลัสความรู้ สุขล้น 2 ต่อ