ศูนย์การค้า เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ปิดให้บริการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2563 – วันที่ 12 เมษายน 2563 หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

According to Bangkok Metropolitan Administration
has ordered Bangkok shopping malls to close on Mar 22 – April 12, 2020 as it step up the battle against the spread of the coronavirus.
MBK Center will be closed all shopping complex area from
that periods.
However, TOPS supermarket , restaurant on 1st Fl. (Take away only), Banking zone and office tower will be operated as usual from 10am.-8pm.
Due to the circumstances, MBK will keep update for any changes that may occur.
Sorry for your inconvenience,
For more information
please contact 1285
_

ศูนย์การค้า เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ปิดให้บริการชั่วคราว
ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2563 – วันที่ 12 เมษายน 2563 หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง
ศูนย์การค้า เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ขอเป็นกำลังใจให้บุคลากรทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมในการแก้ไขวิกฤตการณ์ในครั้งนี้ และขอส่งแรงใจไปยังประชาชนชาวไทยให้ผ่านพ้นเรื่องนี้ไปด้วยกัน
ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้
สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ MBK CONTACT CENTER 1285
ระหว่างเวลา 08.30 น.- 22.00 น.