เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ เพิ่มส่วนลด 30 – 70% 3 เดือน แบ่งเบาภาระผู้เช่า ในช่วงวิกฤตโควิด-19

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดทั้งหมด >> (ขอส่งเอกสารชี้แจงเพิ่มเติม) เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ เพิ่มส่วนลด 30-70%