การเตรียมความพร้อมของร้านค้า ในกรณีภาครัฐมีประกาศให้เปิดศูนย์การค้า MBK Center

การเตรียมความพร้อมของร้านค้า ในกรณีภาครัฐมีประกาศให้เปิดศูนย์การค้า MBK Center

มาตรการด้านความปลอดภัย และสุขอนามัย สำหรับศูนย์การค้าในเครือ MBK GROUP

ศูนย์การค้าในเครือประกอบไปด้วย : MBK Center, Paradise Park, Paradise place และ The Nine Center RAMA9 01_มาตรการ_ประเภทกิจการศูนย์การค้า 02_มาตรการ_ประเภทห้างสรรพสินค้า 03_มาตรการ_ประเภทกิจการร้านอาหาร 04_มาตรการ_ประเภทกิจการร้านเสื้อผ้า 05_มาตรการ_ประเภทกิจการร้านทั่วไป 06_มาตรการ_ประเภทกิจการร้านเสริมสวย 07_มาตรการ_ประเภทกิจการสถาบันการศึกษา

แจ้งเรื่องการขนย้ายสินค้า

1การขนย้ายสินค้า(1)

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ บริษัท เอ็มบีเค จำกัด (มหาชน)

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ของ บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) เคารพและให้ความสำคัญในสิทธิความเป็นส่วนตัวและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า คู่ค้าธุรกิจ พันธมิตรทางธุรกิจ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดย บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)...

นโยบายเกี่ยวกับการใช้งานคุกกี้

นโยบายเกี่ยวกับการใช้งานคุกกี้ ในนโยบายนี้ คำว่า “คุกกี้” ที่เราใช้  หมายถึง คุกกี้ และเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกัน ซึ่งอยู่ภายใต้ข้อกำหนดตาม “พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” ด้วยการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวในการติดต่อสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ คุกกี้ คืออะไร คุกกี้ คือชิ้นส่วนข้อมูลที่เว็บไซต์ขอให้เบราว์เซอร์จัดเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์พกพาของคุณ   คุกกี้ช่วยให้เว็บไซต์ "จดจำ" การใช้งาน และการตั้งค่าความต้องการของผู้ใช้เอาไว้ อินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ส่วนใหญ่รองรับคุกกี้ แต่อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้งานสามารถตั้งค่าเบราวเซอร์ของตัวเองไม่ให้รับคุกกี้บางประเภท หรือคุกกี้อย่างใดอย่างหนึ่งได้ นอกจากนี้ ผู้ใช้งานยังสามารถลบคุกกี้เมื่อไรก็ได้ ทำไมเราจึงใช้คุกกี้ เราใช้คุกกี้เพื่อให้ทราบได้ว่า...

Terms & Conditions

Terms & Conditions Limited to 1 person/ 1 item/ day/ (Limited stock) Privilege for Foreigner Tourist only This coupon is valid for one day,...

RELATED TOPIC