มาตรการด้านความปลอดภัย และสุขอนามัย สำหรับศูนย์การค้าในเครือ MBK GROUP

ศูนย์การค้าในเครือประกอบไปด้วย : MBK Center, Paradise Park, Paradise place และ The Nine Center RAMA9

01_มาตรการ_ประเภทกิจการศูนย์การค้า

02_มาตรการ_ประเภทห้างสรรพสินค้า

03_มาตรการ_ประเภทกิจการร้านอาหาร

04_มาตรการ_ประเภทกิจการร้านเสื้อผ้า

05_มาตรการ_ประเภทกิจการร้านทั่วไป

06_มาตรการ_ประเภทกิจการร้านเสริมสวย

07_มาตรการ_ประเภทกิจการสถาบันการศึกษา