“ไทยชนะ”

เรียน ท่านเจ้าของร้าน /ผู้ประกอบการร้านค้า

ทางศูนย์การค้า เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ได้กลับมาเปิดให้บริการได้อีกครั้งหนึ่ง ตามประกาศของภาครัฐเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม ที่ผ่านมา และจากมาตรการต่างๆ ที่ออกมาอย่างเข้มงวด เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทางศูนย์ฯได้การประชาสัมพันธ์ไปยังผู้เช่า และผู้ใช้บริการอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการลงทะเบียน
“ไทยชนะ” ก็เป็นมาตรการสำคัญที่ทางรัฐบาลกำหนดให้กิจการ/ร้านค้า​ทุกร้านต้องปฏิบัตตาม จึงขอให้ท่านเจ้าของร้านค้าทุกท่าน ที่ยังไม่มาเปิดกิจการ ได้ลงทะเบียนเพื่อรับ QR Code จาก ไทยชนะ
ลิงก์สำหรับลงทะเบียน https://www.ไทยชนะ.com/
หากท่านต้องการให้เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนให้ ขอให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าผู้เช่าสัมพันธ์ หรือขึ้นมาติดต่อที่ ออฟฟิศ ชั้น 8 เอ็มบีเค เซ็นเตอร์ และ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ท่าน ขอให้ท่านนำ QR code ของ “ไทยชนะ” มาติดต่อที่แผนกผู้เช่าสัมพันธ์ เพื่อที่ทางศูนย์จะจัดพิมพ์สติกเกอร์ให้ท่านนำไปติดที่หน้าร้านของท่าน

สุดท้ายนี้เพื่อเป็นการต้อนรับ การกลับมาเปิดร้านของทุกท่านอีกครั้งหนึ่ง ทางศูนย์ฯได้จัดเตรียมหน้ากากผ้า และเจลแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ แจกให้ทุกร้านภายในศูนย์ฯ ร้านค้าละ 1 ชุด ขอให้ท่านนำQR code มาแสดงเพื่อมารับหน้ากากผ้าและเจลแอลกอฮอล์ได้ที่ แผนกผู้เช่าสัมพันธ์ วันนี้เป็นต้นไป

ขอแสดงความนับถือ
ศูนย์การค้า เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์