แนวทางการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรน ที่อนุญาตให้ร้านค้าเปิดให้บริการ

ศูนย์การค้าในเครือ MBK GROUP (MBK Center, Paradise Park, The Nine Center RAMA9)

แนวทางการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนในการประกอบกิจการ/กิจกรรม ของผู้ประกอบการกลุ่มที่ 2 (ศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า คอมมูนิตี้มอลล์ ดีพาร์ทเมนสโตร์ ไฮเปอร์มาร์เก็ต) ของ ศบค.  ที่อนุญาตให้ร้านค้าเปิดให้บริการได้ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2563 นั้น ขอให้ท่านผู้ประกอบการปฏิบัติตามมาตรการบังคับหลักของทางภาครัฐ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก >> แนวทางการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรน ที่อนุญาตให้ร้านค้าเปิดให้บริการ