แจ้งการปรับระบบการเก็บค่าบริการจอดรถใหม่ของศูนย์การค้า MBK Center

แจ้งการปรับระบบการเก็บค่าบริการจอดรถใหม่ที่ศูนย์การค้า MBK Center 

แจ้งการปรับระบบการเก็บค่าบริการจอดรถใหม่ที่ศูนย์การค้า MBK Center

แจ้งการปรับระบบการเก็บค่าบริการจอดรถใหม่

ปรับใหม่ สำหรับรถยนต์รายวัน

 • สำหรับผู้ที่มาใช้บริการศูนย์การค้า MBK Center 

  • รถยนต์ จอดฟรี 2 ชั่วโมงแรก ชั่วโมงถัดไปชั่วโมงละ 20 บาท (เศษของนาทีคิดเป็น 1 ชั่วโมง) ยกเลิกโปรโมชั่นหลัง 18.00 น. – 06.00 น.

  • รถจักรยานยนต์ 2 ชั่วโมงแรก 10 บาท ชั่วโมงต่อไปชั่วโมงละ 10 บาท

  • รอบอาคาร (เฉพาะหลังคาสูงรถรับ-ส่งของ) ชั่วโมงละ 40 บาท ใช้ส่วนลดไม่ได้

(เริ่ม 1 ก.ค. 63)

และในวันที่ 1 มิถุนายน 2561 เป็นต้นไปจะทำการปรับอัตราค่าบัตรจอดรถยนต์รายเดือนดังนี้

ปรับใหม่ สำหรับรถยนต์รายเดือน

 • สมาชิก The Olympic Club ค่าบริการจอดรถ 1,100 บาท/เดือน อัตรารายเดือนอื่นๆ คงเดิม

 • สำหรับผู้เช่าพื้นที่ศูนย์การค้า MBK Center ค่าบริการจอดรถ 1,700 บาท/เดือน อัตรารายเดือนอื่นๆ คงเดิม

ปรับใหม่ สำหรับรถจักรยานยนต์

 • สำหรับรถจักรยานยนต์รายวัน ค่าบริการ 2 ชั่วโมงแรก 10 บาท ชั่วโมงถัดไปชั่วโมงละ 10 บาท

 • สำหรับรถจักรยานยนต์รายเดือน

  ราย 1 เดือน ปรับใหม่ 600 บาท ส่วนอัตรารายเดือนอื่น ๆ คงเดิม

    ราย 3 เดือน ปรับใหม่ 1,800 บาท ส่วนอัตรารายเดือนอื่น ๆ คงเดิม

 • สำหรับพนักงานและบริษัทในเครือฯ ขยายพื้นที่ช่องจอดบริเวณลาน 2A ทำให้จอดจักรยายนตร์เพิ่มได้อีก 70 ครับ