แจ้งการปรับระบบการเก็บค่าบริการจอดรถใหม่ของศูนย์การค้า MBK Center

แจ้งการปรับระบบการเก็บค่าบริการจอดรถใหม่ที่ศูนย์การค้า MBK Center 

แจ้งการปรับระบบการเก็บค่าบริการจอดรถใหม่ที่ศูนย์การค้า MBK Center

แจ้งการปรับระบบการเก็บค่าบริการจอดรถใหม่

ปรับใหม่ สำหรับรถยนต์รายวัน

  • สำหรับผู้ที่มาใช้บริการศูนย์การค้า MBK Center สามารถจ่ายค่าบริการจอดรถตอนขาออก 4 ชั่วโมงแรก อัตราค่าบริการ 40 บาท และชั่วโมงต่อไป ชั่วโมงละ 20 บาท (เริ่ม 30 พ.ค. 2561)

และในวันที่ 1 มิถุนายน 2561 เป็นต้นไปจะทำการปรับอัตราค่าบัตรจอดรถยนต์รายเดือนดังนี้

ปรับใหม่ สำหรับรถยนต์รายเดือน

  • สมาชิก The Olympic Club ค่าบริการจอดรถ 1,100 บาท/เดือน อัตรารายเดือนอื่นๆ คงเดิม

  • สำหรับผู้เช่าพื้นที่ศูนย์การค้า MBK Center ค่าบริการจอดรถ 1,700 บาท/เดือน อัตรารายเดือนอื่นๆ คงเดิม

ปรับใหม่ สำหรับรถจักรยานยนต์

  • สำหรับรถจักรยานยนต์รายวัน ค่าบริการ 2 ชั่วโมงแรก 10 บาท ชั่วโมงถัดไปชั่วโมงละ 10 บาท

  • สำหรับรถจักรยานยนต์รายเดือน

    ราย 1 เดือน ปรับใหม่ 600 บาท ส่วนอัตรารายเดือนอื่น ๆ คงเดิม

    ราย 3 เดือน ปรับใหม่ 1,800 บาท ส่วนอัตรารายเดือนอื่น ๆ คงเดิม

  • สำหรับพนักงานและบริษัทในเครือฯ ขยายพื้นที่ช่องจอดบริเวณลาน 2A ทำให้จอดจักรยายนตร์เพิ่มได้อีก 70 ครับ