ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ สนับสนุนพื้นที่การบริการฉีดวัคซีนโควิด -19 ให้กับสำนักงานประกันสังคมเขต 4 

ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ สนับสนุนพื้นที่การบริการฉีดวัคซีนโควิด -19 ให้กับสำนักงานประกันสังคมเขต 4

โดยบริการฉีดวัคซีน ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2564 ณ ชั้น G ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์
ทั้งนี้ สามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนเฉพาะบริษัทผู้ประกันตน มาตรา 33 ที่จดทะเบียนในเขต 4 โดยต้องลงทะเบียนและได้รับการยืนยันสิทธิ์ล่วงหน้าจาก สำนักงานประกันสังคม เขต 4 และขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ลงทะเบียนตามเงื่อนไขที่แจ้งไว้แล้วเท่านั้น
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ เอ็ม บี เค คอนแทคท์ เซ็นเตอร์ 1285 ในเวลา 08.30 น. – 22.00 น.