ประกาศ ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ (22 ธ.ค. 63)