การพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้เช่าในช่วงที่มีการปิดศูนย์การค้า

ศูนย์การค้า MBK Center สามารถคลิกดูได้ที่ >>  การพิจารณาให้ความช่วยผู้เช่า MBK Center

ศูนย์การค้า The Nine Center RAMA9 สามารถคลิกดูได้ที่ >> การพิจารณาให้ความช่วยเหลือ The Nine Center RAMA9