ลูกค้า
ร้านค้า
|   Forgot password  |  Register     
  open daily : 10.00 a.m.- 10.00 p.m.   TH | EN | AR | FR | GR | RU | SP      
 
เลือกบริษัท :      ค้นหา : 
ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

เจ้าหน้าที่บริการร้านค้า  1 อัตรา
เจ้าหน้าที่ธุรการ คดีและงานนิติบุคคล  1 อัตรา
เจ้าหน้าที่อาวุโสแผนกพัฒนาผลิตภัณฑ์  1 อัตรา
เจ้าหน้าที่แผนกบริหารการลงทุน  1 อัตรา
เจ้าหน้าที่ Call Center  2 อัตรา
ผู้จัดการแผนกกำกับดูแลร้านค้า  1 อัตรา
วิศวกร  1 อัตรา
เจ้าหน้าที่ธุรการบริการ  1 อัตรา
ช่าง-เจ้าหน้าที่ควบคุมอาคารอัตโนมัติ  2 อัตรา
เจ้าหน้าที่อาวุโสสุขาภิบาล  1 อัตรา
เจ้าหน้าที่เครือข่ายระบบสารสนเทศ  1 อัตรา
ผู้จัดการอาวุโสแผนกพัฒนาธุรกิจ 2  1 อัตรา
เจ้าหน้าที่วางแผนการตลาด  1 อัตรา
เจ้าหน้าที่สนับสนุนระบบสารสนเทศ  2 อัตรา
ผู้จัดการแผนกปรับปรุงโครงสร้างหนี้  1 อัตรา
พนักงานขับรถส่งเอกสาร  1 อัตรา
หัวหน้าแคชเชียร์   1 อัตรา
เจ้าหน้าที่ประมูล  1 อัตรา
Interior Designer  1 อัตรา
ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกวางแผนการตลาด  1 อัตรา< ก่อนหน้า | 1 - 2 - 3 - 4 - 5 | ถัดไป >